Валентина Іванівна Бобрицька (Bobrytska Valentyna)
Валентина Іванівна Бобрицька (Bobrytska Valentyna)
НПУ імені М.П. Драгоманова, Ф-т МАД, каф. соц. філософії, філософії освіти та освітньої політики
Підтверджена електронна адреса в npu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Формування здорового способу життя у майбутніх учителів :монографія
ВІ Бобрицька
Полтава: ТОВ «Поліграфічний центр «Скайтек, 432 с., 2006
812006
Теоретичні і методичні основи формування здорового способу життя у майбутніх учителів у процесі вивчення природничих наук: дис. ... докт. пед. наук: 13.00.04
ВІ Бобрицька
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Київ, 2006
732006
Теоретичні і методичні основи формування здорового способу життя у майбутніх учителів у процесі вивчення природничих наук
ВІ Бобрицька
Державна національна програма «Освіта»(Україна XXI століття): Затв …, 2006
732006
Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни: Курс лекцій для студ. небіол. спец. вищ. пед. навч. закл
ІМ Маруненко, ЄО Неведомська, ВІ Бобрицька
К.: професіонал, 2004
472004
Мобільність як ключовий принцип формування європейського освітнього простору
ВІ Бобрицька
Теоретичний та та науково-методичний часопис "Вища освіта України …, 2013
222013
Формування здорового способу життя у майбутнього вчителя:[Монографія]
ВІ Бобрицька
Полтава: Скайтек, 2006
192006
Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх викладачів вищої школи
ВІ Бобрицька
Проблеми освіти. 1 (№ 66.), С. 39 – 44., 2011
172011
Філософія освіти: Навчальний посібник
ВП Андрущенко, ОМ Бегаль, ВІ Бобрицька, ВМ Вашкевич, ...
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2018
162018
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у вищій педагогічній освіті
ВІ Бобрицька
Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія, 2, 2011
162011
Європейські виміри державної кадрової політики України у підготовці працівників для системи освіти
БВ Іванівна
Вісник Національного авіаційного університету. Серія Педагогіка. Психологія …, 2015
15*2015
Освітня політика України у сфері інформатизації освіти
ВІ Бобрицька
Освітня політика: філософія, теорія, практика [монографія] / За ред. В. П …, 2015
142015
Як зберегти психічне здоров’я: поради для вчителя
В Бобрицька
Директор школи, 8-10, 2002
132002
Формування здоров'я молоді : актуалізація світового ретродосвіду в умовах сучасної університетської освіти: монографія
ВІ Бобрицька
Полтава : ФОП Рибалка Д. Л., 2010, 2010
122010
Організаційно-педагогічні умови формування самоосвітньої компетенції майбутнього викладача вищої школи в умовах магістратури
В Бобрицька
Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія, 48-52, 2010
112010
Дослідження проблеми формування самоосвітньої компетенції у майбутніх учителів у контексті євроінтеграційних процесів
ВІ Бобрицька
Проблеми освіти в Польщі і в Україні в контексті процесів глобалізації та …, 0
10
Компетентнісний підхід у проектуванні науково-дослідницької роботи студентів магістратури
ВІ Бобрицька
Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України».Тематичний …, 2012
92012
Нормативно-правові та освітні аспекти формування здорового способу життя молоді в Україні
ВІ Бобрицька
Проблеми освіти.–Вип 33, 152-160, 2003
92003
Валеологія: Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти: В 2 ч.
ВІ Бобрицька
Ч. І-146 с, 2000
92000
(Anton Semenovič) Makarenko
G Hillig, S Weitz
Wissenschaftliche Buchgesellschaft,[Abt. Verlag], 1979
91979
ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ШВЕЙЦАРІЇ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
ВІ Бобрицька
МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК Випуск 2 (9), 7-17, 2014
82014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20