ВВ Прописнова
ВВ Прописнова
Национальный фармацевтический университет
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuph.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Клиническая лабораторная диагностика: методы исследования
ИА Зупанец, СВ Мисюрева, ВВ Прописнова
Х.: Изд-во НФаУ; Золотые страницы, 2005.–200 с, 2005
422005
Діалектика та методологія організації фармацевтичної допомоги населенню за умов впровадження обов'язкового медичного страхування
АС Немченко, ГЛ Панфілова, ВВ Пропіснова
НФаУ, 2009
172009
Концептуальні питання фармацевтичної опіки
БП Громовик, ВВ Пропіснова, ІА Зупанець
Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація, 39-42, 2009
112009
Обгрунтування використання комбінації етанол-преднізолон у скринінгу гастропротекторів
ІА Зупанець, ЛВ Яковлева, ВВ Пропіснова
Клінічна фармація 2 (3), 29-33, 1998
101998
Експериментальне дослідження ефективності Глюкваміну при тубулярному ураженні нирок
СК Шебеко, ІА Зупанець, ВВ Пропіснова, АС Шаламай, ИА Зупанец, ...
7*2018
АнАліз стАну впровАдження протоколів провізорА (фАрмАцевтА) у прАктичну діяльність Аптечних зАклАдів укрАїни
ОМ Ліщишина, ОО Шилкіна, ВЄ Доброва, ВВ Пропіснова, ...
32015
Характер розподілу ендогенного N-ацетилглюкозаміну та екзогенного глюкозаміну гідрохлориду в органах і тканинах експериментальних тварин
ІА Зупанець, НВ Бездітко, ВВ Пропіснова, ИА Зупанец, НВ Бездетко, ...
22002
Перспективы применения аминосахара глюкозамина и его производных в терапии воспалительных заболеваний для предупреждения НПВС-гастропатий
ИА Зупанец, ВВ Прописнова, НП Безуглая
Сучасна гастроентерологія і гепатологія, 31-34, 2000
22000
Патогенетична роль аміноцукрів при звичному невиношуванні вагітності
ОІ Шевченко, ГВ Зайченко, ІА Зупанець, ОВ Грищенко, ВВ Пропіснова, ...
12004
Зв’язок та спадкоємність дисциплін «Фармакологія та медична рецептура» та «Клінічна фармакологія» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 224 …
КВ Вєтрова, ЕВ Ветрова, НП Безугла, НП Безуглая, ВВ Пропіснова, ...
2020
Застосування протинабрякових засобів для лікування нежитю у дітей: клініко-фармацевтичний аналіз фармринку України
ВВ Пропіснова, СВ Місюрьова, ВВ Прописнова, СВ Мисюрёва
2020
Валідація біохімічної методики визначення рівня аміаку у зразках біологічних рідин як інструмент забезпечення якості діагностики гіперамонемій
СВ Місюрьова, НО Свід, ВЄ Доброва, ІА Отрішко, ВВ Пропіснова, ...
2020
N-acetylglucosamine increases the efficacy of quercetin in the treatment of experimental acute kidney injury acute kidney
VVP Sergii K. Shebeko*, Igor A. Zupanets
Journal of Pharmacy & Pharmacognosy Research 8 (1), 53-63, 2020
2020
Єдиний Крок-2 фармацевтичних спеціальностей: чи є загроза клінічній фармації?
ВВ Пропіснова, ВВ Прописнова, СВ Місюрьова, СВ Мисюрева
2019
Вплив лікарських препаратів і фізіологічних факторів на результати лабораторних вимірювань: проблеми інтерпретації
СВ Місюрьова, СВ Мисюрева, ВВ Пропіснова, ВВ Прописнова, ...
2019
Підходи до впровадження системи якості згідно з ISO 15189: 2015 у Лабораторії клінічної діагностики Клініко-діагностичного центру Національного фармацевтичного університету на …
СВ Місюрьова, ВЄ Доброва, НО Свід, ІА Отрішко, ВВ Пропіснова, ...
2019
Актуальність виробничої практики з клінічної фармації в умовах реформування системи охорони здоров’я України
СВ Місюрьова, СВ Мисюрева, ВВ Пропіснова, ВВ Прописнова
2019
Антациды для детей: клинико-фармацевтический анализ фармрынка Украины
ВВ Пропіснова, ОО Андрєєва
Клінічна фармація 22 (2), 10-20, 2018
2018
Экспериментальное исследование эффективности Глюквамина при тубулярном поражении почек
СК Шебеко, ІА Зупанець, ВВ Пропіснова, АС Шаламай
Український біофармацевтичний журнал, 56-60, 2018
2018
Гистоморфологическое исследование нефропротекторных свойств Глюквамина при экспериментальном гломерулонефрите
СК Шебеко, ІА Зупанець, ВВ Пропіснова, АС Шаламай
Клінічна фармація 22 (3), 22-28, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20