ВВ Прописнова
ВВ Прописнова
Национальный фармацевтический университет
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuph.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Клиническая лабораторная диагностика: методы исследования
ИА Зупанец, СВ Мисюрева, ВВ Прописнова
ИА Зупанец Новосибирск, НФаУ “Золотые страницы 200, 2005
422005
Діалектика та методологія організації фармацевтичної допомоги населенню за умов впровадження обов'язкового медичного страхування
АС Немченко, ГЛ Панфілова, ВВ Пропіснова
НФаУ, 2009
172009
Концептуальні питання фармацевтичної опіки
БП Громовик, ВВ Пропіснова, ІА Зупанець
Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація, 39-42, 2009
112009
Обгрунтування використання комбінації етанол-преднізолон у скринінгу гастропротекторів
ІА Зупанець, ЛВ Яковлева, ВВ Пропіснова
Клінічна фармація 2 (3), 29-33, 1998
81998
Експериментальне дослідження ефективності Глюкваміну при тубулярному ураженні нирок
СК Шебеко, ІА Зупанець, ВВ Пропіснова, АС Шаламай, ИА Зупанец, ...
7*2018
Аналіз стану впровадження протоколів провізора (фармацевта) у практичну діяльність аптечних закладів України
ОМ Ліщишина, ОО Шилкіна, ВЄ Доброва, ВВ Пропіснова, ...
Клінічна фармація, 11-16, 2015
42015
Характер розподілу ендогенного N-ацетилглюкозаміну та екзогенного глюкозаміну гідрохлориду в органах і тканинах експериментальних тварин
ІА Зупанець, НВ Бездітко, ВВ Пропіснова, ИА Зупанец, НВ Бездетко, ...
22002
Перспективы применения аминосахара глюкозамина и его производных в терапии воспалительных заболеваний для предупреждения НПВС-гастропатий
ИА Зупанец, ВВ Прописнова, НП Безуглая
Сучасна гастроентерологія і гепатологія, 31-34, 2000
22000
Актуальність виробничої практики з клінічної фармації в умовах реформування системи охорони здоров’я України
СВ Місюрьова, СВ Мисюрева, ВВ Пропіснова, ВВ Прописнова
12019
Особливості становлення фармацевтичної допомоги в Україні за 1950-2010 роки
БП Громовик, ВВ Пропіснова, ЛМ Унгурян, ІА Зупанець, ...
ОНМедУ, 2012
12012
Патогенетична роль аміноцукрів при звичному невиношуванні вагітності
ОІ Шевченко, ГВ Зайченко, ІА Зупанець, ОВ Грищенко, ВВ Пропіснова, ...
12004
Удосконалення фармацевтичної опіки при відпуску послаблювальних засобів для застосування у дітей
ІС Жадан, ВВ Пропіснова
2021
Клініко-фармацевтичні особливості застосування протикашльових препаратів у декретованих груп
ЮМ Довгонос, ВВ Пропіснова
2021
Обгрунтування доцільності удосконалення інформаційно-консультаційної допомоги при відпуску метамізол-вмісних препаратів для лікуванні болю
КМ Дейнеко, ВВ Прописнова
2021
Методические рекомендации по подготовке к комплексному практически-ориентированному квалификационному экзамену по фармации для соискателей высшего образования области знаний 22 …
АИ Федосов, ТВ Крутских, АБ Ольховская, НП Половко, ОА Рухмакова, ...
2020
Зв’язок та спадкоємність дисциплін «Фармакологія та медична рецептура» та «Клінічна фармакологія» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 224 …
КВ Вєтрова, ЕВ Ветрова, НП Безугла, НП Безуглая, ВВ Пропіснова, ...
2020
Застосування протинабрякових засобів для лікування нежитю у дітей: клініко-фармацевтичний аналіз фармринку України
ВВ Пропіснова, СВ Місюрьова, ВВ Прописнова, СВ Мисюрёва
2020
Валідація біохімічної методики визначення рівня аміаку у зразках біологічних рідин як інструмент забезпечення якості діагностики гіперамонемій
СВ Місюрьова, НО Свід, ВЄ Доброва, ІА Отрішко, ВВ Пропіснова, ...
2020
N-acetylglucosamine increases the efficacy of quercetin in the treatment of experimental acute kidney injury acute kidney
VVP Sergii K. Shebeko*, Igor A. Zupanets
Journal of Pharmacy & Pharmacognosy Research 8 (1), 53-63, 2020
2020
Єдиний Крок-2 фармацевтичних спеціальностей: чи є загроза клінічній фармації?
ВВ Пропіснова, ВВ Прописнова, СВ Місюрьова, СВ Мисюрева
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20