Щерба В.В., Shcherba V.V.
Щерба В.В., Shcherba V.V.
к.мед.н., доцент кафедри стоматології ННІ ПО, Тернопільський державний медичний університет
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Патогенетичні особливості перебігу пародонтиту на фоні хронічного гепатиту
ВВ Щерба, ММ Корда
Медична хімія, 64-68, 2012
32012
Роль порушень цитокінового профілю у патогенезі пародонтиту, індукованого ендотоксином грамнегативної мікрофлори
ГБ Колодницька, ВВ Щерба, ММ Корда
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 252-252, 2013
22013
Тютюнокуріння: розповсюдженість та вплив на органи і тканини порожнини рота (огляд літератури)
ВВ Щерба, ОЯ Лаврін
Клінічна стоматологія, 27-33, 2016
12016
Аналіз ринку авіаційної техніки наземного обслуговування в країнах ЄС
ВО Новак, ЕІ Данілова, ВВ Щерба
Економіка. Фінанси. Право, 14-15, 2015
12015
Модулювання NO-синтаз при пародонтиті на фоні супутнього хронічного гепатиту
ВВ Щерба, ММ Корда
Експериментальна і клінічна медицина 60 (3), 29-34, 2013
12013
Морфологічні зміни тканин пародонта щурів з ліпополісахаридним пародонтитом на фоні гепатиту
ВВ Щерба, ММ Корда
Вісник наукових досліджень, 91-94, 2013
12013
Аналіз основних показників" червоної крові" в дітей, хворих на ГРВІ
НО Гевкалюк, ВВ Щерба, ЛД Бєлінська
Український стоматологічний альманах, 2012
12012
Вплив мікрофлори порожнини рота і неспецифічних чинників місцевого захисту на розвиток постекстракційних альвеолітів
АЄ Демкович, ВВ Щерба
Вісник наукових досліджень, 61-62, 2012
12012
Зміни цитокінового профілю в щурів з пародонтитом на тлі гіпер-та гіпотиреозу
VV Shcherba, IY Krynytska, MM Korda
Medical and Clinical Chemistry, 36-43, 2019
2019
Зміни процесів енергозабезпечення нейтрофілів крові в щурів з пародонтитом на тлі гіпер-та гіпотиреозу
ВВ Щерба, ТЯ Ярошенко, ІА Бандас, ММ Корда
Медична та клінічна хімія, 28-36, 2019
2019
Зміни показників ендогенної інтоксикації у щурів з пародонтитом на тлі гіпер-та гіпотиреозу
ВВ Щерба, ММ Корда
Експериментальна і клінічна медицина 83 (2), 4–11-4–11, 2019
2019
Мікроскопічні зміни структурних компонентів пародонту щурів за умови пародонтиту на тлі гіпотиреозу
ВВ Щерба, ВР Мачоган, ЗМ Небесна, ММ Корда
Вісник проблем біології і медицини, 314-319, 2019
2019
Роль дисфункції щитоподібної залози у патогенезі генералізованого пародонтиту (огляд літератури)
VV Shcherba, MM Korda
Клінічна стоматологія, 2018
2018
СТАН СИСТЕМИ НІТРОГЕН (ІІ) ОКСИДУ в ЩУРІв З ПАРОДОНТИТОМ НА ФОНІ ГІПЕР-ТА ГІПОТИРЕОЗУ
ВВ Щерба, ММ Корда
2018
Обмен кальция и фосфора у крысс пародонтитом на фоне гипери гипотиреоза
ВВ Щерба, ИЯ Криницкая, ММ Корда
Лабораторная диагностика. Восточная Европа 7 (1), 125-134, 2018
2018
Стан пероксидного окиснення ліпідів у щурів з пародонтитом на фоні гіпер-та гіпотиреозу
ВВ Щерба, ІЯ Криницька, СІ Черкашин, ВР Мачоган, ГВ Стойкевич, ...
Мир медицины и биологии, 2018
2018
Фагоцитарна і метаболічна активність нейтрофілів крові у щурів з пародонтитом на фоні гіпер-та гіпотиреозу
ВВ Щерба, ММ Корда
Вісник проблем біології і медицини 2 (1 (143)), 2018
2018
Зміни функціонального стану системи синтезу гідроген сульфіду у щурів з пародонтитом на фоні гіпер-та гіпотиреозу
ВВ Щерба, ІЯ Криницька, ММ Корда
Експериментальна і клінічна медицина 81 (4), 25-31, 2018
2018
Функціональний стан системи антиоксидного захисту у щурів з пародонтитом на фоні гіпер-та гіпотиреозу
VV Shcherba, MM Korda
Буковинський медичний вісник 22 (2 (86)), 129-137, 2018
2018
Показники кісткового метаболізму у щурів з пародонтитом на фоні гіпер-та гіпотиреозу
ВВ Щерба, ІЯ Криницька, ВР Мачоган, ММ Корда
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 31-38, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20