Щерба В.В., Shcherba V.V.
Щерба В.В., Shcherba V.V.
д.мед.н., доцент кафедри стоматології ФПО, Тернопільський державний медичний університет
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Патогенетичні особливості перебігу пародонтиту на фоні хронічного гепатиту
ВВ Щерба, ММ Корда
Медична хімія, 64-68, 2012
42012
Роль дисфункції щитоподібної залози у патогенезі генералізованого пародонтиту (огляд літератури)
ВВ Щерба, ММ Корда
Клінічна стоматологія 1, 60-71, 2018
22018
Тютюнокуріння: розповсюдженість та вплив на органи і тканини порожнини рота (огляд літератури)
ВВ Щерба, ОЯ Лаврін
Клінічна стоматологія, 27-33, 2016
22016
Роль порушень цитокінового профілю у патогенезі пародонтиту, індукованого ендотоксином грамнегативної мікрофлори
ГБ Колодницька, ВВ Щерба, ММ Корда
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 252-252, 2013
22013
Аналіз основних показників" червоної крові" в дітей, хворих на ГРВІ
НО Гевкалюк, ВВ Щерба, ЛД Бєлінська
Український стоматологічний альманах, 2012
22012
Аналіз ринку авіаційної техніки наземного обслуговування в країнах ЄС
ВО Новак, ЕІ Данілова, ВВ Щерба
Економіка. Фінанси. Право, 14-15, 2015
12015
Модулювання NO-синтаз при пародонтиті на фоні супутнього хронічного гепатиту
ВВ Щерба, ММ Корда
Експериментальна і клінічна медицина 60 (3), 29-34, 2013
12013
Морфологічні зміни тканин пародонта щурів з ліпополісахаридним пародонтитом на фоні гепатиту
ВВ Щерба, ММ Корда
Вісник наукових досліджень, 91-94, 2013
12013
Вплив мікрофлори порожнини рота і неспецифічних чинників місцевого захисту на розвиток постекстракційних альвеолітів
АЄ Демкович, ВВ Щерба
Вісник наукових досліджень, 61-62, 2012
12012
Зміни цитокінового профілю в щурів з пародонтитом на тлі гіпер-та гіпотиреозу
ВВ Щерба, ІЯ Криницька, ММ Корда
Медична та клінічна хімія, 36-43, 2019
2019
Зміни процесів енергозабезпечення нейтрофілів крові в щурів з пародонтитом на тлі гіпер-та гіпотиреозу
ВВ Щерба, ТЯ Ярошенко, ІА Бандас, ММ Корда
Медична та клінічна хімія, 28-36, 2019
2019
Зміни показників ендогенної інтоксикації у щурів з пародонтитом на тлі гіпер-та гіпотиреозу
ВВ Щерба, ММ Корда
Експериментальна і клінічна медицина 83 (2), 4–11-4–11, 2019
2019
Мікроскопічні зміни структурних компонентів пародонту щурів за умови пародонтиту на тлі гіпотиреозу
ВВ Щерба, ВР Мачоган, ЗМ Небесна, ММ Корда
Вісник проблем біології і медицини, 314-319, 2019
2019
ЗМІНИ ЦИТОКІНОВОГО ПРОФІЛЮ В ЩУРІВ З ПАРОДОНТИТОМ НА ТЛІ ГІПЕР-ТА ГІПОТИРЕОЗУ
VV Shcherba, IY Krynytska, MM Korda
Medical and Clinical Chemistry, 36-43, 2019
2019
Стан системи нітроген (ІІ) оксиду в щурів з пародонтитом на фоні гіпер-та гіпотиреозу
VV Shcherba, MM Korda
Medical and Clinical Chemistry, 59-65, 2018
2018
Обмен кальция и фосфора у крысс пародонтитом на фоне гипери гипотиреоза
ВВ Щерба, ИЯ Криницкая, ММ Корда
Лабораторная диагностика. Восточная Европа 7 (1), 125-134, 2018
2018
Стан пероксидного окиснення ліпідів у щурів з пародонтитом на фоні гіпер-та гіпотиреозу
ВВ Щерба, ІЯ Криницька, СІ Черкашин, ВР Мачоган, ГВ Стойкевич, ...
Мир медицины и биологии, 2018
2018
Фагоцитарна і метаболічна активність нейтрофілів крові у щурів з пародонтитом на фоні гіпер-та гіпотиреозу
ВВ Щерба, ММ Корда
Вісник проблем біології і медицини 2 (1 (143)), 2018
2018
Зміни функціонального стану системи синтезу гідроген сульфіду у щурів з пародонтитом на фоні гіпер-та гіпотиреозу
ВВ Щерба, ІЯ Криницька, ММ Корда
Експериментальна і клінічна медицина 81 (4), 25-31, 2018
2018
Функціональний стан системи антиоксидного захисту у щурів з пародонтитом на фоні гіпер-та гіпотиреозу
VV Shcherba, MM Korda
Буковинський медичний вісник 22 (2 (86)), 129-137, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20