Підписатись
Любов Гілета
Любов Гілета
Кандидат географічних наук, викладач, Природничий коледж Львівського національного університету
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інтегроване поширення акустичного навантаження й виділення акустичних геосистем в урбоекосистемі Львова
Л Гілета
Тайп, 2012
52012
Оптимізація урбоекосистем в умовах шумового забруднення
В Петлін, Л Гілета
Тайп, 2010
32010
Оптимально-прикладне і теоретико-методологічне обґрунтування ландшафтно-містобудівних проектів
Л Гілета
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2015
12015
Місце й особливості акустичного навантаження в екологічному стані великих урбоекосистем
Л Гілета
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 185-191, 2014
12014
Принципи диференційованої оптимізації шумового навантаження у великих урбоекосистемах (на прикладі Львова)
ЛА Гілета
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
12012
Екодинамічні явища урбосистем, пов’язані з акустичним навантаженням
ЛА Гілета
Геополитика и экогеодинамика регионов 6 (1-2), 54-58, 2010
12010
Методологічні аспекти вивчення шумового забруднення урбоекосистем
В Петлін, Л Гілета
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009
12009
МІСЦЕ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ В ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ПЛАНУВАННІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
ЛА Гілета
Реєстраційне посвідчення в УкрІНТЕІ МОН № 777 від 18 грудня 2019 р., 132, 2020
2020
Конструктивно-географічні підходи до організації міського середовища
ЛА Гілета
Фізична географія та геоморфологія, 41-44, 2016
2016
Конструктивно-географічні основи територіального планування: стан і проблеми
ЛА Гілета
Фізична географія та геоморфологія, 34-37, 2015
2015
Конструктивно-географічні засади оптимізації акустичного навантаження в межах великих урбоекосистем
Л Гілета
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 101-107, 2013
2013
Особенности акустической нагрузки в пределах крупных урбогеосистем (на примере г. Львова)
ЛА Гилета
Ïðîáëåìû Ðåãèîíàëüíîé Ýêîëîãèè, 2013
2013
ПРОБЛЕМИ АКУСТИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ВЕЛИКІ УРБОСИСТЕМИ УКРАЇНИ
ЛА Гілета
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2011
2011
Геоекологічне дослідження зони впливу державного підприємства міжнародний аеропорт “Львів”
О Пилипович, Л Гілета
Тайп, 2010
2010
РОЗВИТОК ПІШОХІДНОГО ТУРИЗМУ В СЕЛАХ СТІЛЬСЬКО ТА ДУБРОВА
ЛА Гілета, ІР Корецька
Редакційна колегія: ОГ Стадник–к. пед.. н., професор кафедри географії та …, 0
Вплив туристичної діяльності на екологічний стан міста Львова
Н ЛЬВОВА
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–16