Подписаться
Оксана Маркевич / Oksana Markevych
Оксана Маркевич / Oksana Markevych
Другие именаOksana Markevych, О. В. Маркевич, О. Маркевич
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Подтвержден адрес электронной почты в домене zu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Губернське правління як місцева державна установа кінця ХVІІІ-першої половини ХІХ ст.(на прикладі Волинської губернії)
ОВ Маркевич
Український історичних журнал, 89-106, 2012
42012
Віце-губернатор Волинської губернії першої половини ХІХ століття: соціологічний портрет
ОВ Маркевич
Волинські історичні записки, 121-132, 2011
42011
Один рік із життя волинського губернатора першої половини ХІХ століття
ОВ Маркевич
Київська старовина, 34-47, 2011
32011
Державна служба у Волинській губернії у спогадах та оцінці сучасників (кінець ХVІІІ–перша половина ХІХ століття)
ОВ Маркевич
Емінак: науковий щоквартальник, 45-55, 2020
22020
Місцеве самоврядування в Україні: європейський досвід та українські реалії
ОВ Маркевич
Літописець, 20-23, 2016
22016
Феномен МІ Комбурлея або хроніка правління волинського губернатора
ОВ Маркевич
Проблеми історії України XIX-початку XX ст., 59-72, 2011
22011
Магдебурзьке право на українських землях: історичне значення
ОВ Маркевич
Міжнародний науковий журнал «Грааль науки», 449-452, 2021
12021
Правова політика України: сучасний стан та перспективи розвитку
ОВ Маркевич
Актуальні наукові дослідження різноманітних соціальних процесів сучасного …, 2021
12021
Законодавче регулювання протиепідемічних заходів в Російській імперії в першій половині ХІХ ст.
ОВ Маркевич, ВМ Кобернюк
Літописець: Збірник наукових праць VІІІ Всеукраїнської науково-практичної …, 2021
12021
Кадрова політика Російської імперії у Волинській губернії наприкінці ХVIII–у першій половині ХІХ ст.
ОВ Маркевич
Вчені записки ТНУ імені ВІ Вернадського. Серія: Історичні науки, 10-17, 2020
12020
Поліцейське управління в Бердичеві у першій половині ХІХ ст.
ОВ Маркевич
Музеї Бердичівського краю: історія та сучасність. Науковий збірник «Велика …, 2016
12016
Міська поліція як знаряддя проведення державної політики (на прикладі Волинської губернії)
ОВ Маркевич
Чуднів і край в контексті історії малих і середніх міст Волині. Матеріали …, 2016
12016
Еволюція оподаткування прибутку підприємств в Україні
ОВ Маркевич
Фінанси України, 32-47, 2015
12015
Організація управління Волинською губернією наприкінці ХVІІІ–60-ті рр. ХІХ ст.
ОВ Маркевич
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2013
12013
Волинський губернатор і генерал-губернатор у взаємодії та протиріччях (кінець ХVІІІ–перша половина ХІХ ст.)
ОВ Маркевич
Гуржіївські історичні читання, 201-204, 2012
12012
Канцелярія волинського губернатора першої половини ХІХ століття: склад, структура, повноваження
ОВ Маркевич
Актуальні проблеми археології, історії та історичного краєзнавства Буго …, 2012
12012
Формування мережі поштових установ Волинської губернії та річпосполитський досвід
ОВ Маркевич
Україна і Польща: історичне сусідство: Збірник матеріалів міжнародної …, 2012
12012
Статистичний опис Волинської губернії як джерело вивчення господарсько-економічного розвитку
ОВ Маркевич
Матеріали Четвертого всеукраїнського науково-методичного семінару «Методика …, 2024
2024
Історія місцевого самоврядування: Методичні рекомендації для проведення семінарських занять для здобувачів ОП «Середня освіта (історія)» другого (магістерського) рівня вищої …
ОВ Маркевич
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2024
2024
Служба землеміра у Волинській губернії наприкінці ХVІІІ—в першій третині ХІХ ст.: улаштування, кадровий склад, діяльність
А Шевчук, ОВ Маркевич
Український історичний журнал, 77-97, 2024
2024
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20