Оксана Маркевич
Оксана Маркевич
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методологія застосування алгоритмів при підготовці майбутньої медичної сестри
РО Сабадашин, ОВ Маркевич, ВО Рижковський
Медсестринство, 2014
52014
Віце-губернатор Волинської губернії першої половини ХІХ століття: соціологічний портрет
ОВ Маркевич
Волинські історичні записки, 121-132, 2011
42011
Поздовжня ентеропластика, як спосіб первинного лікування, у новонароджених дітей з проксимальною атрезією голодної кишки
O Sliepov, M Migur, O Ponomarenko, O Gladishko, H Markevich
Хірургія дитячого віку, 87-92, 2018
32018
Губернське правління як місцева державна установа кінця ХVІІІ-першої половини ХІХ ст.(на прикладі Волинської губернії)
ОВ Маркевич
Український історичних журнал, 89-106, 2012
32012
Один рік із життя волинського губернатора першої половини ХІХ століття
ОВ Маркевич
Київська старовина, 34-47, 2011
32011
Місцеве самоврядування в Україні: європейський досвід та українські реалії
ОВ Маркевич
Літописець, 20-23, 2016
22016
Поліцейське управління в Бердичеві у першій половині ХІХ ст.
ОВ Маркевич
Музеї Бердичівського краю: історія та сучасність. Науковий збірник «Велика …, 2016
12016
Частота затримки внутрішньоутробного розвитку плода та її вплив на перебіг і прогноз при гастрошизисі
ОК Слєпов, НІ Грасюкова, ВЛ Весельський, ІЮ Гордієнко, ВП Сорока, ...
Перинатология и педиатрия, 16-20, 2014
12014
Організація управління Волинською губернією наприкінці ХVІІІ–60-ті рр. ХІХ ст.
ОВ Маркевич
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2013
12013
Волинський губернатор і генерал-губернатор у взаємодії та протиріччях (кінець ХVІІІ–перша половина ХІХ ст.)
ОВ Маркевич
Гуржіївські історичні читання, 201-204, 2012
12012
Канцелярія волинського губернатора першої половини ХІХ століття: склад, структура, повноваження
ОВ Маркевич
Актуальні проблеми археології, історії та історичного краєзнавства Буго …, 2012
12012
Формування мережі поштових установ Волинської губернії та річпосполитський досвід
ОВ Маркевич
Україна і Польща: історичне сусідство: Збірник матеріалів міжнародної …, 2012
12012
Современное состояние и пути развития малого предпринимательства в Украине
ГЮ Исаншина, ОВ Маркевич
ВІСНИК, 2009131, 2009
12009
Правова політика України: сучасний стан та перспективи розвитку
ОВ Маркевич
Актуальні наукові дослідження різноманітних соціальних процесів сучасного …, 2021
2021
Історія політичних та правових вчень: методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи для студентів історичного факультету
ОВ Маркевич
Житомир: вид. ЖДУ ім. І. Франка, 2021
2021
Законодавче регулювання протиепідемічних заходів в Російській імперії в першій половині ХІХ ст.
ОВ Маркевич, ВМ Кобернюк
Літописець: Збірник наукових праць VІІІ Всеукраїнської науково-практичної …, 2021
2021
Варфоломій Гіжицький (1775-1826)–перший волинський губернатор польського походження
О Маркевич
Наукові записки Віницького державного педагогічного університету імені …, 2020
2020
Стан захисту прав потерпілого в Україні та перспективи удосконалення відповідно до міжнародно-правових стандартів
О Маркевич
Тернопіль: ЗУНУ, 2020
2020
Губернське управління на українських землях у складі Російської Імперії (кін. ХVІІІ–60-ТІ рр. ХІХ ст.)
ОВ Маркевич
Boston: Primedia eLaunch, 2020
2020
Державна служба у Волинській губернії у спогадах та оцінці сучасників (кінець ХVІІІ–перша половина ХІХ століття)
ОВ Маркевич
Емінак: науковий щоквартальник, 45-55, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20