Ірина Сергіївна Пшенична
Ірина Сергіївна Пшенична
Verified email at nubip.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування загальнокультурної компетентності студентів філологічних спеціальностей
ОВ Малихін, ІС Гриценко
Київ : Видавництво ТОВ «НВП«Інтерсервіс», 2015
312015
Теоретичні основи реалізації компетентнісного підходу в організації самостійної освітньої діяльності: монографія
ОВ Малихін, І Гриценко
Київ: НУБіП України, 2016
92016
Теоретичні основи реалізації компетентнісного підходу в організації самостійної освітньої діяльності студентів філологічних спеціальностей
ІС Гриценко, ОВ Малихін
К : НУБіП України, 2016
9*2016
ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ
ІС Павленко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
72014
Історико-педагогічний аналіз самостійності в освітній діяльності
ІС Гриценко
Україна – Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат …, 2017
12017
Особливості використання сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі студентів гуманітарних спеціальностей у вищій школі
ІС Гриценко, ГБ Захарова
Компетентнісно орієнтована парадигма підготовки майбутнього філолога …, 2016
1*2016
Дидактичний і світоглядний потенціал шкільних предметів гуманітарного циклу
ІС Павленко
Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр …, 2014
12014
Дидактичний і світоглядний потенціал шкільних предметів гуманітарного циклу
ІС Павленко
Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія, 41-45, 2014
12014
Определение критериев и показателей сформированности общекультурной компетентности старшеклассников
ИС Павленко
Журнал научных публикаций.: Актуальные проблемы гуманитарных и естественных …, 2013
12013
ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЛЯ НАВЧАННЯ ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ
К Зоренко, І Гриценко
Молодь і ринок, 2019
2019
University Students’ Self-Study Structure
I Hrytsenko
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2018
2018
Розвиток суб’єктності студентів гуманітарних спеціальностей на засадах інтеграції положень компетентнісного та особистісно-діяльнісного підходів
І Гриценко
Молодь і ринок, 73-78, 2017
2017
Загальнонаукова методологічна основа дослідження проблеми розвитку суб’єктності студентів гуманітарних спеціальностей у процесі самостійної освітньої діяльності
ІС Гриценко
Молодий вчений, 329-333, 2017
2017
Пізнавальна самостійність студентів як провідна передумова успішної самостійної освітньої діяльності
ІС Гриценко
Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: зб. матеріалів II …, 2017
2017
Використання ігрових технологій у процесі вивчення іноземних мов
ІС Гриценко, О Лещенко
«Studia Lingua: Актуальні проблеми лінгвістики і методики викладання …, 2017
2017
Проблеми міжкультурної комунікації.
ІС Гриценко, В Поліщук, О Швець
«Studia Lingua: Актуальні проблеми лінгвістики і методики викладання …, 2017
2017
Професійна етика майбутнього перекладача у Великобританії.
ІС Гриценко, І Денисенко
«Studia Lingua: Актуальні проблеми лінгвістики і методики викладання …, 2017
2017
Ідіоми в англійській мові.
ІС Гриценко, М Балас
«Studia Lingua: Актуальні проблеми лінгвістики і методики викладання …, 2017
2017
Особливості перекладу фразеологізмів в англійській мові.
ІС Гриценко, Є Алєксандров
«Studia Lingua: Актуальні проблеми лінгвістики і методики викладання …, 2017
2017
Входження жаргонізмів і сленгових одиниць у літературну англійську мову.
ІС Гриценко, О Бабенко
«Studia Lingua: Актуальні проблеми лінгвістики і методики викладання …, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20