Подписаться
Жанна Стельмашук
Жанна Стельмашук
РДГУ, педагогический факультет, кафедра теории и методики воспитания
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Дисциплінованість особистості школяра: до проблеми термінології
ЖГ Стельмашук
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 81-84, 2014
52014
До проблеми розвитку емоційного інтелекту особистості
ЖГ Стельмашук, А Ваколюк
Інноватика у вихованні, 259-265, 2019
42019
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
ВО Лютовський, ЖГ Стельмашук
Наука, освіта, суспільство очима молодих 2018, 103-104, 2018
32018
Роль газети Радянська освіта” в організації виховання дисциплінованості (1944-1954 рр.)
ЖГ Стельмашук
Інноватика у вихованні, 229-237, 2015
32015
Екстраполяція досвіду виховання дисциплінованості учнів вітчизняних шкіл в умовах роздільного навчання (1943-1954 рр.) у сучасну систему освіти і виховання
ЖГ Стельмашук
Інноватика у вихованні, 157-170, 2015
32015
Виховання дисциплінованості особистості учнів у контексті формування у них громадянської культури
ЖГ Стельмашук
Інноватика у навчанні та вихованні 2015, 83-92, 2015
22015
Проблема виховання свідомої дисципліни у педагогічній спадщині ЕІ Моносзона
Ж Стельмашук
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 197-202, 2015
22015
Нормативно-правове забезпечення процесу виховання дисциплінованості учнів у вітчизняній школі (1943-1954рр.)
ЖГ Стельмашук
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2015
22015
Воспитание дисциплинированности учеников в школах раздельного обучения (1943-1954 гг.)
ЖГ Cтельмашук
Проблемы педагогики, 11-13, 2015
22015
Соціально-політичні чинники актуалізації проблеми шкільної дисципліни у радянській школі (1943-1954 рр.)
ЖГ Стельмашук
Наука, освіта, суспільство очима молодих 2014 (Ч. 1), 140-142, 2014
22014
Публікації в педагогічній пресі як джерело інформації про специфіку функціонування жіночих і чоловічих шкіл у 1943-1954 рр.
Z Stelmashuk
Pedagogical Discourse, 673-678, 2013
22013
Перспективи формування мовленнєво-мовної компетенції учнів початкових класів
ЖГ Стельмашук
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 101-104, 2009
22009
Проблема дисциплінованості учнів у контексті формування нової української школи
ЖГ Стельмашук, АП Панчук
Інноватика у вихованні 2 (7), 205-212, 2018
12018
Національно-патріотичне виховання учнів сільської школи: з досвіду роботи
Z Stelmashuk, N Hrуtsіuk
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2017
12017
Скаутська система виховання у контексті викликів сучасності
ЖГ Стельмашук, МН Гриневич, ОМ Рабешко
Інноватика у вихованні, 181-191, 2017
12017
Педагогічні умови ефективної взаємодії сім’ї і школи у вихованні дисциплінованості учнів
ЖГ Стельмашук
Інноватика у вихованні, 155-165, 2016
12016
Виховання дисциплінованості учнів у чоловічих школах у 1943–1954 роках
ЖГ Стельмашук
Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі …, 2014
12014
Проблема шкільної дисципліни у педагогічній спадщині ЯА Коменського
Ж Стельмашук
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 275-280, 2013
12013
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «ДИСЦИПЛІНОВАНІСТЬ» У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ (40-ВІ РОКИ XX–ПОЧАТОК XXI СТ.)
ЖГ Стельмашук
Сухомлинська ОВ Що таке «історія сучасності» в історичному вимірі …, 0
1
ПРОАКТИВНІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Ж Стельмашук, К Павелків
Інноватика у вихованні, 88-94, 2022
2022
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20