Мартиненко Світлана Миколаївна
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Діагностична діяльність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика: монографія
СМ Мартиненко
К.: КМПУ імені БД Грінченка, 298-332, 2008
1412008
ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГ²КА
СМ Мартиненко, ЛЛ Хоружа
1032002
Система підготовки вчителя початкових класів до діагностичної діяльності
СМ Мартиненко
Київ (Martynenko, SM (2009). System of training of the primary school …, 2009
812009
Андрагогічний підхід до професійної перепідготовки вчителя гуманітарного профілю
ВМ Буренко
ВМ Буренко.− Київ, 2005
472005
Основи діагностичної діяльності вчителя початкової школи: навч.-метод. посіб.
СМ Мартиненко
К.: КУ імені Б. Грінченка, 2010
452010
Європейський простір вищої освіти: тенденції розвитку та пріоритети
С Мартиненко
Освітологія, 163-167, 2013
302013
Лекції із загальної педагогіки: навч. посіб.
СМ Мартиненко, ЛЛ Хоружа
КМПУ імені БД Грінченка.–2008.–83 с, 2005
162005
Дiагностична дiяльнiсть майбутнього вчителя початкових класiв: теорiя i практика: монографiя
СМ Мартиненко
К.: КМПУ iменi БД Гр^ енка, 2008
152008
Відбір змісту освіти на етапі допрофільної підготовки учнів [Електронний ресурс]
ЛА Липова, СМ Мартиненко
Режим доступу: http://www. ippo. org. ua/files, 2005
122005
Інтерактивний проект як засіб стимулювання мовленнєвої діяльності студентів університету
СМ Мартиненко, ОІ Пометун, АС Гембарук
102009
Пріоритети виховної роботи в сучасній школі
СМ Мартиненко
Відкритий урок: розробки, технології, досвід. 2007. № 1–2. С. 62 65, 2007
102007
Методи навчання та їх класифікація
С Мартиненко, Л Хоружа
URL: http://ru. osvita. ua/school/method/780, 2006
102006
Організаційно-педагогічні умови функціонування і розвитку середніх закладів освіти для здібних дітей
СМ Мартиненко
Мартиненко Світлана Миколаївна, 1999
101999
Вивчення особистості молодшого школяра засобами педагогічної діагностики
ОМ Мартиненко Світлана
К.: Київ. ун–т ім.Б.Грінченка, 2013
92013
Діагностування особистісно-професійного зростання вчителя початкової школи: теоретичні основи та технології
СМ Мартиненко
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2011
92011
Орієнтовні методики педагогічного діагностування рівнів готовності дитини до навчання в школі
СМ Мартиненко
Початкова школа, 39-41, 2008
92008
Організація науково-дослідницької роботи студентів з педагогічних дисциплін: навч.-метод. посіб.
СМ Мартиненко, АМ Москаленко
Кам’янець-Подільський, 2007
92007
Особливості підготовки майбутнього вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності/ГЛ Бондаренко, СМ Мартиненко
СМ Мартиненко
Рідна мова: освітній квартальник Українського вчительського товариства у …, 2013
82013
Оновлення управлінських функцій керівника сучасного навчального закладу в умовах реформування національної системи освіти
СМ Мартиненко
Управління школою, 19, 2003
82003
Концепція педагогічної технології
СО Сисоєва
Педагогічний процес: теорія і практика, 105-113, 2002
82002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20