Мартиненко Світлана Миколаївна
НазваПосиланняРік
Діагностична діяльність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика: монографія
СМ Мартиненко
К.: КМПУ ім. БД Грінченка, 83-88, 2008
1062008
ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГ²КА
СМ Мартиненко, ЛЛ Хоружа
772002
Система підготовки вчителя початкових класів до діагностичної діяльності
СМ Мартиненко
Київ (Martynenko, SM (2009). System of training of the primary school …, 2009
562009
Андрагогічний підхід до професійної перепідготовки вчителя гуманітарного профілю
ВМ Буренко
ВМ Буренко.− Київ, 2005
402005
Основи діагностичної діяльності вчителя початкової школи: навч.-метод. посіб.
СМ Мартиненко
К.: Сім кольорів, 85-96, 2010
362010
Європейський простір вищої освіти: тенденції розвитку та пріоритети
С Мартиненко
Освітологія, 163-167, 2013
122013
Дiагностична дiяльнiсть майбутнього вчителя початкових класiв: теорiя i практика: монографiя
СМ Мартиненко
К.: КМПУ iменi БД Гр^ енка, 2008
122008
Лекції із загальної педагогіки: навч. посіб.
СМ Мартиненко, ЛЛ Хоружа
КМПУ імені БД Грінченка.–2008.–83 с, 2005
122005
Особливості підготовки майбутнього вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності/ГЛ Бондаренко, СМ Мартиненко
СМ Мартиненко
Рідна мова (Квартальник українського вчительського товариства у Польщі), 82-88, 2013
82013
Діагностування особистісно-професійного зростання вчителя початкової школи: теоретичні основи та технології
СМ Мартиненко
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2011
82011
Організаційно-педагогічні умови функціонування і розвитку середніх закладів освіти для здібних дітей
СМ Мартиненко
Мартиненко Світлана Миколаївна, 1999
81999
Інтерактивний проект як засіб стимулювання мовленнєвої діяльності студентів університету
СМ Мартиненко, ОІ Пометун, АС Гембарук
72009
Пріоритети виховної роботи в сучасній школі
СМ Мартиненко
Відкритий урок: розробки, технології, досвід, 62-65, 2007
72007
Вивчення особистості молодшого школяра засобами педагогічної діагностики
ОМ Мартиненко Світлана
К.: Київ. ун–т ім.Б.Грінченка, 2013
62013
Орієнтовні методики педагогічного діагностування рівнів готовності дитини до навчання в школі
СМ Мартиненко
Початкова школа, 39-41, 2008
62008
Організація науково-дослідницької роботи студентів з педагогічних дисциплін: навч.-метод. посіб.
СМ Мартиненко, АМ Москаленко
КМПУ ім. БД Грінченка, 2006
62006
Оновлення управлінських функцій керівника сучасного навчального закладу в умовах реформування національної системи освіти
СМ Мартиненко
Управління школою, 19, 2003
62003
Концепція педагогічної технології
СО Сисоєва
Педагогічний процес: теорія і практика, 105-113, 2002
62002
9Педагогітна адаптація першокласників до набання й школі: поради для батькій
С МАРТИНЕНКО
52009
Діагностичний супровід професійної діяльності вчителя початкової школи
СМ Мартиненко
Початк. шк, 27-29, 2007
52007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20