Мартиненко Світлана Миколаївна
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Діагностична діяльність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика:[монографія]
СМ Мартиненко
К.: КМПУ імені БД Грінченка, 298-332, 2008
1272008
ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГ²КА
СМ Мартиненко, ЛЛ Хоружа
922002
Система підготовки вчителя початкових класів до діагностичної діяльності
СМ Мартиненко
Київ (Martynenko, SM (2009). System of training of the primary school …, 2009
752009
Андрагогічний підхід до професійної перепідготовки вчителя гуманітарного профілю
ВМ Буренко
ВМ Буренко.− Київ, 2005
422005
Основи діагностичної діяльності вчителя початкової школи: навч.-метод. посіб.
СМ Мартиненко
К.: КУ імені Бориса Грінченка, 2010
402010
Європейський простір вищої освіти: тенденції розвитку та пріоритети
С Мартиненко
Освітологія, 163-167, 2013
202013
Дiагностична дiяльнiсть майбутнього вчителя початкових класiв: теорiя i практика: монографiя
СМ Мартиненко
К.: КМПУ iменi БД Гр^ енка, 2008
122008
Лекції із загальної педагогіки: навч. посіб.
СМ Мартиненко, ЛЛ Хоружа
К.: КМПУ ім. БД Грінченка, 2005
122005
Сучасні підходи до формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи
СММ Н.С. Кипиченко
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 0
9*
Особливості підготовки майбутнього вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності/ГЛ Бондаренко, СМ Мартиненко
СМ Мартиненко
Рідна мова: освітній квартальник Українського вчительського товариства у …, 2013
82013
Діагностування особистісно-професійного зростання вчителя початкової школи: теоретичні основи та технології
СМ Мартиненко
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2011
82011
Орієнтовні методики педагогічного діагностування рівнів готовності дитини до навчання в школі
СМ Мартиненко
Початкова школа, 39-41, 2008
82008
Пріоритети виховної роботи в сучасній школі
СМ Мартиненко
URL: https://osvita. ua/school/method/upbring/775/(дата звернення: 05.06. 2019), 2007
82007
Відбір змісту освіти на етапі допрофільної підготовки учнів [Електронний ресурс]
ЛА Липова, СМ Мартиненко
Режим доступу до ресурсу: http://www. lib. ua-ru. net/inode/39535. html, 2005
82005
Оновлення управлінських функцій керівника сучасного навчального закладу в умовах реформування національної системи освіти
СМ Мартиненко
Управління школою, 19, 2003
82003
Організаційно-педагогічні умови функціонування і розвитку середніх закладів освіти для здібних дітей
СМ Мартиненко
Мартиненко Світлана Миколаївна, 1999
81999
Вивчення особистості молодшого школяра засобами педагогічної діагностики
ОМ Мартиненко Світлана
К.: Київ. ун–т ім.Б.Грінченка, 2013
72013
Інтерактивний проект як засіб стимулювання мовленнєвої діяльності студентів університету
СМ Мартиненко, ОІ Пометун, АС Гембарук
72009
Методи навчання та їх класифікація
С Мартиненко, Л Хоружа
URL: http://ru. osvita. ua/school/method/780, 2006
72006
Концепція педагогічної технології
СО Сисоєва
Педагогічний процес: теорія і практика, 105-113, 2002
72002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20