Мартиненко Світлана Миколаївна
НазваПосиланняРік
Діагностична діяльність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика: монографія
СМ Мартиненко
К.: КМПУ ім. БД Грінченка, 83-88, 2008
1122008
ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГ²КА
СМ Мартиненко, ЛЛ Хоружа
832002
Система підготовки вчителя початкових класів до діагностичної діяльності
СМ Мартиненко
Київ (Martynenko, SM (2009). System of training of the primary school …, 2009
622009
Андрагогічний підхід до професійної перепідготовки вчителя гуманітарного профілю
ВМ Буренко
ВМ Буренко.− Київ, 2005
412005
Основи діагностичної діяльності вчителя початкової школи: навч.-метод. посіб.
СМ Мартиненко
К.: Сім кольорів, 85-96, 2010
372010
Європейський простір вищої освіти: тенденції розвитку та пріоритети
С Мартиненко
Освітологія, 163-167, 2013
132013
Дiагностична дiяльнiсть майбутнього вчителя початкових класiв: теорiя i практика: монографiя
СМ Мартиненко
К.: КМПУ iменi БД Гр^ енка, 2008
122008
Лекції із загальної педагогіки: навч. посіб.
СМ Мартиненко, ЛЛ Хоружа
КМПУ імені БД Грінченка.–2008.–83 с, 2005
122005
Організаційно-педагогічні умови функціонування і розвитку середніх закладів освіти для здібних дітей
СМ Мартиненко
Мартиненко Світлана Миколаївна, 1999
91999
Особливості підготовки майбутнього вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності/ГЛ Бондаренко, СМ Мартиненко
СМ Мартиненко
Рідна мова (Квартальник українського вчительського товариства у Польщі), 82-88, 2013
82013
Діагностування особистісно-професійного зростання вчителя початкової школи: теоретичні основи та технології
СМ Мартиненко
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2011
82011
Орієнтовні методики педагогічного діагностування рівнів готовності дитини до навчання в школі
СМ Мартиненко
Початкова школа, 39-41, 2008
82008
Пріоритети виховної роботи в сучасній школі
СМ Мартиненко
Відкритий урок: розробки, технології, досвід, 62-65, 2007
82007
Інтерактивний проект як засіб стимулювання мовленнєвої діяльності студентів університету
СМ Мартиненко, ОІ Пометун, АС Гембарук
72009
Вивчення особистості молодшого школяра засобами педагогічної діагностики
ОМ Мартиненко Світлана
К.: Київ. ун–т ім.Б.Грінченка, 2013
62013
Організація науково-дослідницької роботи студентів з педагогічних дисциплін: навч.-метод. посіб.
СМ Мартиненко, АМ Москаленко
КМПУ ім. БД Грінченка, 2006
62006
Методи навчання та їх класифікація
С Мартиненко, Л Хоружа
Відкритий урок, 3-13, 2006
62006
Відбір змісту освіти на етапі допрофільної підготовки учнів [Електронний ресурс]
ЛА Липова, СМ Мартиненко
Режим доступу: http://www. lib. ua-ru. net/inode/39535. html, 2005
62005
Оновлення управлінських функцій керівника сучасного навчального закладу в умовах реформування національної системи освіти
СМ Мартиненко
Управління школою, 19, 2003
62003
Концепція педагогічної технології
СО Сисоєва
Педагогічний процес: теорія і практика, 105-113, 2002
62002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20