Сергій Реверчук
Сергій Реверчук
професор кафедри банківського і страхового бізнесу
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інвестологія: наука про інвестування:[Навч. посібник]
СК Реверчук
К.: Атіка 264, 2001
1112001
Економічна теорія: макро-і мікроекономіка
ЗГ Ватаманюк, СМ Панчишин
Видавничий дім “Альтернативи, 2001
752001
Управління і регулювання банківською інвестиційною діяльністю: монографія
СК Реверчук, ЛГ Кльоба, МБ Паласевич
Львів: Вид-во" Тріада плюс, 2007
672007
Основи економічної теорії: Підручник
МІ Крупка, ПІ Островерх, СК Реверчук
К.: Атіка 1, 2001
642001
Малий бізнес: методологія, теорія і практика
СК Реверчук
К.: ІЗМН, 15, 1996
591996
Історія грошей і банківництва: Підручн.
ІГ Скоморович, СК Реверчук, ЯЙ Малик
К.: Атіка, 2004
392004
Основи теорії економічної конкуренції: Навч. посіб
СК Реверчук, ТВ Сива, ЛС Реверчук
К.: Знання 271, 2007
342007
Банківський капітал: історія, теорія, досвід/За ред. д-ра екон. наук, проф. СК Реверчука
СК Реверчук, УВ Владичин, МБ Панасевич
Львів, ЛНУ ім. Іван Франка, 2004.–276 с, 2004
272004
Сімейні господарства України: принципи, механізми, перспективи
ОМ Ковалюк, ГА Лех, СК Реверчук
навч. посіб./ОМ Ковалюк, ГА Лех, СК Реверчук, 2002
242002
Фінансовий супермаркет–перспективна форма розвитку ринку фінансових послуг
СК Реверчук
Інвестиції: практика та досвід, 28-30, 2006
232006
Інституційна інвестологія: навч. посіб
СК Реверчук
Реверчук СК, Вовчак ОД, Кубів СІ–К.: Атика, 2004
222004
Історія страхування: підручник
СК Реверчук
К.: Знання, 2005
172005
Грошово-банківські системи зарубіжних країн: навч.-метод. посібн.
СК Реверчук
Львів, Київ:«Тріада плюс»,«Алерта, 2008
142008
Малий бізнес: методологія, теорія і практика/Львів. ун-т ім
СК Реверчук
Івана Франка, 1996
141996
Грошово-банківські системи зарубіжних країн
СК Реверчук
навчальний методичний посібник/СК Реверчук.–Львів: Тріада плюс, 2007
122007
Історія економічних вчень: Навч. посіб
С Реверчук, І Полян
Л.: Тріада плюс, 2007
122007
Анатомія малого бізнесу
СК Реверчук, МІ Крупка
Львів: Діалог, 17, 1996
101996
Upravlinnia i rehuliuvannia bankivs' koiu investytsijnoiu diial'nistiu [Management and regulation of banking investment activity]
SK Reverchuk, LH Kl'oba, MB Palasevych
Triada plius, Lviv, Ukraine, 2007
92007
Актуальні проблеми розвитку підприємництва в Україні
МІ Крупка, ЯО Береський, СК Реверчук
Львів: Діалог, 1999
91999
Сутність, причини та наслідки банківських криз
СК Реверчук, ОВ Галущак
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки, 110, 2009
72009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20