Nadia Artyukhova
Nadia Artyukhova
СумГУ, факультет ТеСЭТ, кафедра "Процессы и оборудование химических и
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Multistage Finish Drying of the N [4] HNO [3] Porous Granules as a Factor for Nanoporous Structure Quality Improvement
NO Artiukhova
Sumy State University, 2018
102018
Simulation of the particle motion in devices with vertical sectioning of workspace
N Artyukhova, M Yuhimenko, O Shandyba, A Artyukhov
Ukrainian food journal, 446-453, 2014
32014
Поличний сушильний апарат для термолабільних зернових матеріалів
МП Юхименко, НО Шандиба
Видавництво СумДУ, 2011
22011
Nanoporous Structure of the Ammonium Nitrate Granules at the Final Drying: the Effect of the Dryer Operation Mode
NO Artiukhova, J Krmela
Sumy State University, 2019
12019
Оценка энергетической эффективности многоступенчатой конвективной сушки концентратов и минерального сырья
НА Артюхова, АБ Шандыба, АЕ Артюхов
Науковий вісник Національного гірничого університету, 92-98, 2014
12014
Експериментальне дослідження гідродинаміки руху потоків на каскаді полиць у багатоступінчастих гравітаційних сушарках
НО Артюхова, МП Юхименко
Сумський державний університет, 2013
12013
Application of computer simulation for the description of devices with suspended layer hydrodynamics
AY Artiukhov, NO Artiukhova
Хмельницький національний університет, 2013
12013
Small-scale energy-saving modules with the use of multifunctional devices with intensive hydrodynamics for the production, modification and encapsulation of granules
AY Artiukhov, NO Artiukhova, VI Sklabinskyi, RO Ostroha, VM Kozin, ...
Sumy State University, 2019
2019
Підвищення ефективності грануляторів і сушарок з активними гідродинамічними режимами для отримання, модифікації і капсулювання добрив
АЄ Артюхов, АВ Іванія, НО Артюхова, РО Острога
Сумський державний університет, 2018
2018
Дослідження впливу способу організації руху сушильного агента на ефективність процесу сушіння в гравітаційній поличній сушарці
НО Артюхова
Сумський державний університет, 2016
2016
Сушіння дисперсних матеріалів у багатоступеневих поличних апаратах з активним гідродинамічним режимом
НО Артюхова
Вид-во СумДУ, 2015
2015
Пристрій для сушіння дисперсних матеріалів
АЄ Артюхов, АЕ Артюхов, НО Артюхова, НА Артюхова, ОБ Шандиба, ...
Державне підприємство" Український інститут промислової власності"(УКРПАТЕНТ), 2014
2014
Обоснование методики определения энергоэффективности гравитационной полочной сушилки для зернистых материалов
НО Артюхова, МП Юхименко
Наукові вісті Національного технічного університету України" Київський …, 2014
2014
Експериментальне дослідження гідродинаміки робочого простору багатоступеневої гравітаційної поличної сушарки
МП Юхименко, НО Артюхова
Сумський державний університет, 2013
2013
Багатоступеневе сушіння дисперсних матеріалів у зваженому шарі в апаратах поличного типу
МП Юхименко, НП Юхименко, НО Артюхова
Видавництво СумДУ, 2012
2012
Treatment of granular phpsphate with a multi-stage fluid-bed cooler
MP Yukhymenko, N Shandyba
Вид-во СумДУ, 2010
2010
Застосування критерію приведених витрат для оптимізації теплоізоляційних конструкцій
МП Юхименко, НО Шандиба
Вид-во СумДУ, 2009
2009
Оптимізація енерговитрат у технологічних процесах
МП Юхименко, НО Шандиба
Вид-во СумДУ, 2009
2009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18