Британ Владимир Терентьевич
Британ Владимир Терентьевич
Национальная металлургическая академия Украины, гуманитраный факультет, кафедра истории и
Підтверджена електронна адреса в metal.nmetau.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Организация вузовской науки: опыт и уроки
ВТ Британ
К.: Либідь, 1992
101992
Організація вузівської науки
ВТ Британ
Британ ВТ-К.: Кондор, 1992
41992
Становление металлургической промышленности, науки и образования в Донецко-Криворожском бассейне (вторая половина XIX-начало XX вв.)
ВТ Британ
НТУ" ХПИ", 2011
12011
Наукова діяльність вищих закладів освіти Дніпропетровщини в 1944 – 1991 рр. Історичний нарис
ВІ Большаков, ВТ Британ
Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016
2016
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ″Історія світової та вітчизняної вищої освіти″
ВТ Британ
Дніпропетровськ: НМетАУ, 2016
2016
Сторінки історії ДМетІ - НМетАУ: навч. посібник
ВТ Британ, ЛМ Ткач
Дніпропетровськ: НМетАУ, 2016
2016
Ректор - новатор
ВТ Британ
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 13-15, 2016
2016
Тарас Григорович у спогадах колег і учнів
ВТ Британ
Учитель і час …. Згадуючи Тараса Григоровича Беня, 2015
2015
Внесок науковців Придніпров’я у світову металургійну освіту, науку та техніку
ВТ Британ, АС Левшукова, ВО Школьний
Збірник праць ХІІІ міжнародної молодіжної науково-практичної конференції …, 2015
2015
Роль кафедры перевода в международной деятельности технического ВУЗа (на материалах НМетАУ)
ВВ Прутчикова, ВТ Британ, КВ Синицкая
Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації: всеукр …, 2015
2015
Роль наукової роботи студентів у формуванні їхньої особистісної відповідальності у суспільстві
ВТ Британ, АМ Оборіна
Історія розвитку науки, техніки та освіти: Наука України як складова …, 2015
2015
Кафедра історії та українознавства (історичний нарис). Національна металургійна академія України
ВТ Британ
К.: Видавництво Логос Україна, 2015
2015
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ″Історія світової та вітчизняної вищої освіти″ для студентів напряму 6.020105 …
ВТ Британ
Дніпропетровськ: НМетАУ, 2014
2014
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ″Історія світової та вітчизняної вищої освіти″ для студентів напряму 6.020105 …
ВТ Британ
Дніпропетровськ: НМетАУ, 2014
2014
Трансформация гуманитарного образования студентов технических вузов в постсоветский период
Матеріали міжрегіональної наук.-практ. конференції ″Розвиток соціально …, 2014
2014
Европейский вектор в становлении и развитии металлургии, отраслевой науки и высшего металлургического образования в Украине (II пол. XIX - I пол. XX вв.)
ВТ Британ, СК Дуб
Матеріали ІІІ всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю: у 4-х частинах 2, 2014
2014
Війні легше запобігти, аніж її зупинити (до 70-річчя завершення Другої світової війни)
ІІ Кучеренко, ВТ Британ
НТУ" ХПІ", 2014
2014
ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ТА ІСТОРІЇГРАФІЇ ЮВ ЧЕКУШИНА, ЮМ ЧЕКУШИНА
ІВ ПЕТРОВА, ОВ ЄГОРОВА, ІА ЄРЕМЄЄВА, ОА ПОСВІСТАК, ...
2013
НАРИС ІСТОРІЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ (1945 – 1991 РР.). Наукова діяльність вищих закладів освіти Дніпропетровщини в 1945 – 1991 рр.
АВС ІВ АГІЄНКО, ВТ БРИТАН, ОЮ ВИСОЦЬКИЙ, ЛМ КЛІМАШЕВСЬКИЙ, ОВ МИХАЙЛЮК ...
Гуманітарний журнал 3, 58-82, 2013
2013
Взаимосвязь высшей школы, науки и производства: исторический опыт и новые реалии.
ВТ Британ, ЛГ Ватченко
Освіта і наука в Україні: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції 21 …, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20