Юрій Васильович Угляр, Yuriy Uglyar
Юрій Васильович Угляр, Yuriy Uglyar
Неизвестная организация
Подтвержден адрес электронной почты в домене tdmu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Роль вірусів гепатитів В і С та алкоголізму в розвитку та клінічному перебігу первинного раку печінки
ВІ Дрижак, МА Андрейчин, ЮВ Угляр
Інфекційні хвороби, 2004
22004
Роль вірусів гепатитів В і С та алкоголізму в розвитку та клінічному перебігу первинного раку печінки
ВІ Дрижак, МА Андрейчин, ЮВ Угляр
Інфекційні хвороби, 2004
22004
Клініко-морфологічні особливості цирозу-раку печінки
ВІ Дрижак, ЮВ Угляр, ВД Николюк
Інфекційні хвороби, 2006
12006
Клініко-морфологічні особливості цирозу-раку печінки
ВІ Дрижак, ЮВ Угляр, ВД Николюк
Інфекційні хвороби, 2006
12006
РОЛЬ ВІРУСІВ ГЕПАТИТІВ В І С ТА АЛКОГОЛІЗМУ В РОЗВИТКУ ТА КЛІНІЧНОМУ ПЕРЕБІГУ ПЕРВИННОГО РАКУ ПЕЧІНКИ
МА Андрейчин, ВІ Дрижак, ЮВ Угляр
ТГМУ, 2015
2015
КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЦИРОЗУ-РАКУ ПЕЧІНКИ
ВД Николюк, ВІ Дрижак, ЮВ Угляр
ТГМУ, 2015
2015
Здобутки кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини за 25 років її діяльності
ВІ Дрижак, ІЙ Галайчук, ІВ Жулкевич, ЮВ Угляр
Вісник наукових досліджень, 56-57, 2008
2008
Лактувіт в комплексному лікуванні хворих на колоректальний рак
ЮВ Угляр, ЛВ Шкробот, ТЮ Угляр, РМ Гнатюк, ЛТ Бельма
Вісник наукових досліджень, 97-99, 2007
2007
Берламін модуляр” в інтенсивній терапії хворих, оперованих з приводу раку шлунка та стравоходу
ШР Бабанли, ММ Кочан, ЮВ Угляр, ОІ Юрик, ВВ Гуменюк, ...
Вісник наукових досліджень, 65-65, 2004
2004
Особливості доопераційної підготовки хворих на рак шлунка
ВІ Дрижак, РД Костишин, ЮВ Угляр, ОР Туманова, ВС Багній, ...
Вісник наукових досліджень, 44-45, 2004
2004
Профілактика тромбоемболічних ускладнень у хворих на рак шлунка
ВІ Дрижак, ГІ Назарко, ОР Туманова, РД Костишин, ЮВ Угляр, ...
Вісник наукових досліджень, 66-67, 2004
2004
Åôåêòèâí³ñòü çàñòîñóâàííÿ áåðë³ò³îíó â îíêîëîã³÷ íèõ õâîðèõ
ЮВ УГЛЯР, МС ГНАТЮК, ШР БАБАНЛИ, ММ КОЧАН
ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ, 65, 2003
2003
Òðèõîáåçîàð øëóíêà ó äîðîñëî¿ æ³íêè
ЮВ УГЛЯР, МВ ПРОКОПЧУК, РМ УГЛЯР, ІВ ЖУЛКЕВИЧ
ШПИТАЛЬНА ХІРУРГІЯ, 83, 0
Çàñòîñóâàííÿ åëîêñàòèíó â ë³êóâàíí³ õâîðèõ íà ïîøèðåí³ ôîðìè êîëîðåêòàëüíîãî ðàêó
ЮВ УГЛЯР, ПГ САБАЛА, ТЮ УГЛЯР, ІВ ЖУЛКЕВИЧ
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, 120, 0
ПЕРШИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ЗА ПРОГРАМОЮ “ОНКОЛОГІЯ”
ВІ Дрижак, ІЙ Галайчук, ІВ Жулкевич, МІ Домбрович, ЮВ Угляр, ...
ÌÅÄÈ× ÍÀ ÎѲÒÀ, 0
Обгрунтування застосування магнітолазерного опромінення та ентеросорбції у хворих на механічну жовтяницю (клініко-експериментальне дослідження)
ЮВ Угляр
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–16