Наталія Пачева
Наталія Пачева
УДПУ імені Павла Тичини Кафедра маркетингу, менеджменту та управління бізнесом
Verified email at udpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Соціальний капітал як основа розвитку ефективного менеджменту
НО Пачева
Научные труды SWorld 7, 4-8, 2016
42016
Роль позаекономічних інститутів у відтворенні соціального капіталу
НО Пачева
Сборник научных трудов Sworld: междунар. научное издание.–Иваново: МАРКОВА …, 2013
32013
Вплив трансакційних витрат на ефективність менеджменту персоналу
НО Пачева
22018
Роль держави в системі відтворення соціального капіталу
НО Пачева
Сборник научных трудов SWorld 23 (2), 15-20, 2014
22014
Довіра як основа формування соціального капіталу
НО Пачева
Сталий розвиток економіки, 320-323, 2013
22013
Розвиток методики вимірювання соціального капіталу
НО Пачева
Sheffield. Science and education LTD, 2015
12015
Особливості формування та відтворення соціального капіталу на регіональному рівні
НО Пачева
Сборник научных трудов Sworld: междунар. научное издание.–Иваново: МАРКОВА …, 2014
12014
Культура–рушій суспільного відтворювального процесу
НО Пачева
София.«Бял ГРАД-БГ» ООД., 2013
12013
Ментальність як соціокультурний позаекономічний інститут
НО Пачева
Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013
12013
Внеэкономические институты в контексте постиндустриального преобразования
НО Пачева
Вестник Академии знаний, 58-61, 2013
12013
Вплив позаекономічних інститутів на розвиток корпоративного сектора
НО Пачева
Nauka i studia, 2012
12012
Структура позаекономічних інститутів і їх роль у суспільному відтворенні
НО Пачева
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
12012
Структуризація позаекономічних інститутів
НО Пачева
К.: НДЕІ, 2012
12012
Особенности структуры внеэкономических институтов
НА Пачева
Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика …, 2012
12012
Особливості формування позаекономічних інститутів у контексті економічного розвитку
НО Пачева
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2012
12012
Особливості формальних і неформальних правил в інституційній теорії
НО Пачева
Publishing House “Education and Science” sro, 2011
12011
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОНЯТИЯ" ИНСТИТУТ"
НО Пачева
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва 2 …, 2011
12011
Теоретичні основи суті позаекономічних інститутів: конституційний та соціокультурний аспекти
НО Пачева
Актуальні проблеми економіки, менеджменту, маркетингу: матеріали VII Міжнар …, 0
1
Трансакційні витрати та їх місце в ефективному управлінні персоналом
ІС Бондарук, НО Пачева
Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2019
2019
Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки
ВО Стойка, АЛ Бержанір, СО Стойка, СВ Дяченко, ЄВ Підлісний, ...
ВПЦ" Візаві", 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20