Марія  Михайлівна Білянська (Bilyanska, Bilianska, Skyba, Скиба)
Марія Михайлівна Білянська (Bilyanska, Bilianska, Skyba, Скиба)
доктор.пед.н., доцент, доцент кафедри психолого-педагогічних дисциплін, НПУ ім. М.П. Драгоманова
Підтверджена електронна адреса в npu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Розвиток методики викладання біології в загальноосвітній школі України у 20-30-х роках ХХ століття
М Скиба
72010
Розвиток методики викладання біології в середній загальноосвітній школі України у 20–30–х роках ХХ століття
ММ Скиба
Марія Михайлівна Скиба, 2004
62004
Періодизація розвитку методики біології в Україні
І Мороз, М Скиба
Біологія і хімія в школі, 40-41, 2000
62000
Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів біології до еколого-педагогічної діяльності
М Скиба
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2015
52015
Екологічна освіта і виховання школярів у процесі позакласної роботи.
М Скиба
Рідна школа, 48-52, 2013
22013
Застосування кейс-методу для формування конструктивних і проективних умінь еколого-педагогічної діяльності
М Скиба
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 354-362, 2016
12016
Інтерактивні методи навчання дисциплін еколого-педагогічного спрямування у вищому навчальному закладі
М Скиба
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2016
1*2016
Формування умінь еколого-педагогічної діяльності майбутніх учителів біології у процесі тренінгу
М Скиба
12016
Модель підготовки майбутніх учителів біології до еколого-педагогічної діяльності.
М Скиба
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2015
12015
Зарубіжний досвід екологічної підготовки майбутніх учителів біології
ММ Скиба
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 47-55, 2015
12015
Формування в учнів екологічних понять у процесі вивчення природознавства (6-й клас)
М Скиба
Рідна школа, 41-44, 2011
12011
Формування в учнів екологічних понять у процесі вивчення природознавства (5-й клас)
М Скиба
Рідна школа, 43-47, 2011
12011
Моделювання як засіб підвищення якості професійної підготовки студентів природничих спеціальностей педагогічних університетів
Т Буяло, М Скиба
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П …, 2009
1*2009
Сформованість ціннісного компонента готовності майбутніх учителів біології до організації еколго-педагогічної діяльності
М Білянська, А Вакал
Virtus, 78-82, 2017
2017
Збірник завдань як складова навчально-методичного комплекту з екології для старшої школи та методика його використання
М БІЛЯНСЬКА
Актуальні проблеми дослідження довкілля: Збірник наукових праць за …, 2017
2017
Експериментальне дослідження діяльнісного компонента готовності студентів до еколого-педагогічної діяльності.
М БІЛЯНСЬКА
Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej …, 2017
2017
Збірник завдань з екології. 11 клас (рівень стандарту, академічний рівень)
ММ Скиба, ЮА Скиба, ТО Халявка
2017
Технології екологічної освіти і виховання: [практикум для студентів вищих педагогічних навчальних закладів спеціальності 014 «Середня освіта (біологія)»
М БІЛЯНСЬКА
2017
Організація еколого-педагогічної діяльності
М БІЛЯНСЬКА
2017
Підготовка майбутніх учителів біології до еколого-педагогічної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах
М БІЛЯНСЬКА
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20