Марія  Михайлівна Білянська (Bilianska, Bilyanska,  Билянская, Skyba, Скиба)
Марія Михайлівна Білянська (Bilianska, Bilyanska, Билянская, Skyba, Скиба)
доктор.пед.н., доцент, доцент кафедри психолого-педагогічних дисциплін, НПУ ім. М.П. Драгоманова
Підтверджена електронна адреса в npu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів біології до еколого-педагогічної діяльності
М Скиба
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2015
9*2015
Застосування кейс-методу для формування конструктивних і проективних умінь еколого-педагогічної діяльності
М Скиба
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 354-362, 2016
72016
Розвиток методики викладання біології в загальноосвітній школі України у 20-30-х роках ХХ століття
М Скиба
72010
Періодизація розвитку методики біології в Україні
І Мороз, М Скиба
Біологія і хімія в школі, 40-41, 2000
72000
Підготовка майбутніх учителів біології до еколого-педагогічної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах
М БІЛЯНСЬКА
62017
Екологічна освіта і виховання школярів у процесі позакласної роботи.
М Скиба
Рідна школа, 48-52, 2013
62013
Розвиток методики викладання біології в середній загальноосвітній школі України у 20–30-х роках ХХ століття
ММ Скиба
Марія Михайлівна Скиба, 2004
62004
Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів біології до еколого-педагогічної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах
ММ Білянська
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2018
42018
Значення методу проектів для формування умінь еколого-педагогічної діяльності майбутніх учителів біології
М Скиба
Проблеми та інновації в природничій, технологічній та професійній освіті …, 2016
32016
Формування умінь еколого-педагогічної діяльності майбутніх учителів біології у процесі тренінгу
М Скиба
32016
Модель підготовки майбутніх учителів біології до еколого-педагогічної діяльності.
М Скиба
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2015
32015
Формування в учнів екологічних понять у процесі вивчення природознавства (6-й клас)
М Скиба
Рідна школа, 41-44, 2011
32011
Формування в учнів екологічних понять у процесі вивчення природознавства (5-й клас)
М Скиба
Рідна школа, 43-47, 2011
32011
Дидактична гра як один із методів екологічної освіти та виховання школярів
М Скиба
Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 20. Біологія, 139-143, 2008
32008
Збірник завдань з екології. 11 клас (рівень стандарту, академічний рівень)
ММ Скиба, ЮА Скиба, ТО Халявка
22017
Організація еколого-педагогічної діяльності: [практикум для студентів вищих педагогічних навчальних закладів спеціальності 014 «Середня освіта (біологія)»].
М БІЛЯНСЬКА
22016
Інтерактивні методи навчання дисциплін еколого-педагогічного спрямування у вищому навчальному закладі
М Скиба
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2016
2*2016
Специфічні принципи формування готовності до еколого-педагогічної діяльності.
М Скиба
Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку: збірник наукових …, 2015
22015
Формування еколого-педагогічної компетентності як результат підготовки майбутніх учителів біології до еколого-педагогічної діяльності
ММ Скиба
Наукові записки: Серія педагогічні та історичні науки, 168-177, 2015
22015
Экологическая подготовка будущих учителей биологии в Украине в начале ХХІ века: реалии и перспективы
М Скиба
Образование и наука в современных условиях: материалы II междунар. науч …, 2015
22015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20