Марія  Михайлівна Білянська (Bilyanska, Bilianska, Skyba, Скиба)
Марія Михайлівна Білянська (Bilyanska, Bilianska, Skyba, Скиба)
доктор.пед.н., доцент, доцент кафедри психолого-педагогічних дисциплін, НПУ ім. М.П. Драгоманова
Підтверджена електронна адреса в npu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів біології до еколого-педагогічної діяльності
М Скиба
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2015
82015
Періодизація розвитку методики біології в Україні
І Мороз, М Скиба
Біологія і хімія в школі, 40-41, 2000
72000
Розвиток методики викладання біології в загальноосвітній школі України у 20-30-х роках ХХ століття
М Скиба
62010
Розвиток методики викладання біології в середній загальноосвітній школі України у 20–30-х роках ХХ століття
ММ Скиба
Марія Михайлівна Скиба, 2004
62004
Підготовка майбутніх учителів біології до еколого-педагогічної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах
М БІЛЯНСЬКА
52017
Екологічна освіта і виховання школярів у процесі позакласної роботи.
М Скиба
Рідна школа, 48-52, 2013
42013
Застосування кейс-методу для формування конструктивних і проективних умінь еколого-педагогічної діяльності
М Скиба
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 354-362, 2016
32016
Значення методу проектів для формування умінь еколого-педагогічної діяльності майбутніх учителів біології
М Скиба
Проблеми та інновації в природничій, технологічній та професійній освіті …, 2016
22016
Формування умінь еколого-педагогічної діяльності майбутніх учителів біології у процесі тренінгу
М Скиба
22016
Модель підготовки майбутніх учителів біології до еколого-педагогічної діяльності.
М Скиба
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2015
22015
Зарубіжний досвід екологічної підготовки майбутніх учителів біології
ММ Скиба
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 47-55, 2015
22015
Формування в учнів екологічних понять у процесі вивчення природознавства (6-й клас)
М Скиба
Рідна школа, 41-44, 2011
22011
Формування в учнів екологічних понять у процесі вивчення природознавства (5-й клас)
М Скиба
Рідна школа, 43-47, 2011
22011
Моделювання як засіб підвищення якості професійної підготовки студентів природничих спеціальностей педагогічних університетів
Т Буяло, М Скиба
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П …, 2009
2*2009
Інтерактивні методи навчання дисциплін еколого-педагогічного спрямування у вищому навчальному закладі
М Скиба
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2016
1*2016
Специфічні принципи формування готовності до еколого-педагогічної діяльності.
М Скиба
Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку: збірник наукових …, 2015
12015
Экологическая подготовка будущих учителей биологии в Украине в начале ХХІ века: реалии и перспективы
М Скиба
Образование и наука в современных условиях: материалы II междунар. науч …, 2015
12015
Реалізація змісту екологічної підготовки майбутніх учителів біології у навчальних посібниках
М Скиба
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2015
12015
Дидактична гра як один із методів екологічної освіти та виховання школярів
М Скиба
Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 20. Біологія, 139-143, 2008
12008
Елементи інтегративного підходу до викладання біології в комплексних програмах 20-х–початку 30-х рр. ХХ ст.
ММ Скиба, ММ Білянська
НПУ ім. МП Драгоманова, 2000
12000
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20