Ірина Миколаївна Тичина
Ірина Миколаївна Тичина
Житомирський державний університет імені Івана Франка, кафедра соціальної та практичної психології
Подтвержден адрес электронной почты в домене zu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Структура ціннісної регуляції особистісного розвитку випускників ВНЗ у процесі професійної переорієнтації/ОЛ Музика, ІМ Тичина
ОЛ Музика
Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості [зб. наукових …, 2009
92009
Психологія особистості: навчальний посібник
ММ Заброцький, ОМ Савиченко, ІМ Тичина
Житомир, 2005.-206с, 2005
82005
Професійна переорієнтація випускників вищих навчальних закладів як чинник особистісного самоздійснення
ОЛ Музика, МВ Савчин, ОМ Коропецька
72009
Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Вступ до спеціальності»
ОЛ Музика, ІС Загурська, ОМ Савиченко
ЖДУ ім. І. Франка 12, 75-120, 2012
62012
Професійний вибір як життєвий вибір суб’єкта професійної діяльності
ІМ Тичина
Актуальні проблеми діяльності психологічної служби системи освіти/Матеріали …, 2006
52006
Психологія особистості: Навч. посібник
ММ Заброцький, ОМ Савиченко, ІМ Тичина
Житомир, 2005
52005
До проблеми визначення та класифікації цінностей громадської діяльності
ІМ Тичина
Молодь в умовах нової соціальної перспективи/Матеріали VI Міжнародної …, 2004
42004
Організаційно-педагогічні та психологічні засади ціннісної підтримки студентів з низьким рівнем академічної успішності
ОЛ Музика, КП Гавриловська, ІМ Тичина, ТМ Майстренко, ...
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 58-64, 2013
32013
Дослідження ціннісних детермінант професійної переорієнтації
ІМ Тичина
Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції „Ціннісні парадигми …, 2005
32005
Ціннісні стратегії професійної переорієнтації випускників вищих навчальних закладів/Ірина Миколаївна Тичина
ІМ Тичина
Вопр. психол, 72-83, 2004
32004
Ефективність та необхідність модульно-рейтингової системи
ОП Ващенко, ГО Грищенко, ТМ Погорілко, ІІ Тичина
Theory and methods of learning fundamental disciplines in high school 1, 65-73, 2003
32003
Психологічне обстеження школярів, що потребують корекції розумового розвитку: методичні рекомендації до лабораторних занять з курсу «Патопсихологія»
НФ Портницька, ІМ Тичина
Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2016
22016
РЕФЛЕКСІЯ ДОСВІДУ ТРЕНІНГОВОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ КОРЕКЦІЇ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ
І Тичина, А Байдюк, Ю Жигун, В Кухарчук, О Лобода
Рекомендовано до друку вченою радою Житомирського державного університету …, 2015
22015
Рефлексія здібностей у процесі професійної переорієнтації випускників з різним досвідом роботи
ІМ Тичина
Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник …, 2008
22008
Особливості сімейних цінностей гетеросексуальних людей і людей із ЛГБТ-спільноти
ІМ Тичина, АП Марчук
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2018
12018
До питання проявів страхів та тривожності у дітей з розумовою відсталістю
НФ Портницька, ІМ Тичина
Лікарська справа, 116-122, 2017
12017
Радянські командирські курси на території України в роки Громадянської війни 1919–1921 рр.: історія створення та діяльності
І Тичина
Педагогічний дискурс, 223-228, 2015
12015
Концептуальні основи прогнозування фізичної освіти
ПС Атаманчук, ІІ Тичина
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2005
12005
Аналіз ціннісних детермінант професійної переорієнтації студентів із різним досвідом роботи
ІМ Тичина
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова., 253-262, 2005
12005
Уровни прилипания в кристаллах дифосфида цинка тетрагональной модификации
ОК Ткаченко, ІС Горбань, АФ Гуменюк, ГА Грищенко, ІІ Тичина
Физика и техника полупроводников 12 (2), 410-413, 1978
11978
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20