Підписатись
Софія Маслій
Софія Маслій
асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії ТДМУ ім.І.Я.Горбачевського
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Динаміка клініко-лабораторних і морфофункціональних показників серця у хворих на різні форми фібриляції передсердь в динаміці спостереження при рутинному застосуванні …
СМ Маслій
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 91-95, 2012
12012
Диференційовані методи корекції післяінфарктного ремоделювання серця у хворих на артеріальну гіпертензію в умовах хронічної бронхіальної обструкції
МІ Швед, МВ Гребеник, РР Коморовський, СМ Маслій
Артериальная гипертензия, 92-99, 2011
12011
Клінічний досвід фармакотерапії аритмій: фокус на етацизин–ефективність і профіль безпечності
МВ Гребеник, СМ Маслій
Український кардіологічний журнал, 96-103, 2017
2017
Clinical experience of pharmacotherapy of arrhythmias: focus on ethacizine-effectiveness and safety profile
МВ Гребеник, СМ Маслій
Украинский кардиологический журнал, 96-103, 2017
2017
ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА ЛІКАРІВ: СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ЛІКУВАННЯ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ
СМ Маслій
Медична освіта, 2013
2013
Фібриляція передсердь і щитоподібна залоза: клініко-функціональні паралелі
СМ Маслій
Вісник наукових досліджень, 44-46, 2013
2013
Клінічний портрет хворого з фібриляцією передсердь
СМ Маслій
Вісник наукових досліджень, 110-112, 2012
2012
Роль лівого передсердя в аритмогенезі у хворих на інфаркт міокарда із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень
МІ Швед, СМ Маслій, МВ Гребеник, НМ Вівчар
Вісник наукових досліджень, 49-51, 2009
2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–8