Follow
Тетяна Мамчур
Тетяна Мамчур
Уманський національний університет садівництва
Verified email at udau.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Вчені-ботаніки Уманського національного університету садівництва та їх наукові дослідження
ТВ Мамчур, ВП Карпенко, МІ Парубок, ОВ Свистун
Умань: ВПЦ “Візаві”, 2017
72017
Методичні рекомендації до виконання лабораторних занять Ботаніка. Систематика рослин(для студентів ОР Бакалавр зі спеціальності 091 Біологія).
ТВ Мамчур, МІ Парубок
Умань: УНУС, 2021
42021
АГРОТЕХНІКА ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА ПРАКТИКУМ (для cтудентів освітнього рівня “Спеціаліст”,“Магістр” за спеціальністю 206 “Садово-паркове господарство”)
ТВ Мамчур
Умань: УНУС, 2016
42016
Ексикати Herbarium Florae Rossicae історичного гербарію Уманського училища рільництва і садівництва
Т Мамчур, Т Кравець, Г Чорна
Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна, 61-65, 2015
42015
Інтродукція рідкісних та зникаючих деревних і чагарникових рослин у ботанічному розсаднику Уманського національного університету садівництва та перспективи використання їх в…
МІ Парубок, ТВ Мамчур, ОВ Свистун
Вісник Уманського національного університету садівництва, 96-102, 2014
32014
Вплив α-нафтилоцтової кислоти на регенераційну здатність стеблових живців різних сортів порічок
Т Мамчур, Б Анатолій
Зб. наук. пр. УДАУ 1 (72), 182–191, 2009
3*2009
Каталог рослин ботанічного розсадника Уманського національного університету садівництва. Довідковий посібник
Т Мамчур, Г Чорна, М Парубок, О Свистун, Н Михайлова
Умань: Видавець Сочінський ММ, 2023
22023
Біля витоків ботанічного розсадника Уманського національного університету садівництва: монографія
Т Мамчур, Г Чорна, М Парубок, О Свистун, Н Михайлова
Умань: Видавець Сочінський ММ, 2023
22023
Підготовка студентів зі спеціальності 206 Садово-паркове господарство під час практичних занять з дисципліни Агротехніка зеленого будівництва та Інтродукція та адаптація…
ТВ Мамчур, ОП Тисячний
Рекомендовано до друку методичною комісією факультету лісового і садово…, 2018
22018
Гербарні збори інтродуцентів, зроблені ЙК Пачоським в Уманському Царициному саду (1885–1886 рр.)
Г Чорна, Т Мамчур
Journal of Native and Alien Plant Studies, 2018
22018
Історичний дендрологічний гербарій Уманського національного університету садівництва та його використання у навчально-науковому процесі
Т МАМЧУР, В КАРПЕНКО, М ПАРУБОК
Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи) 9…, 2017
22017
Колекція гербарних зразків роду Ulmus L. в науковому гербарію Уманського національного університету садівництва
СА Масловата, ТВ Мамчур, МІ Парубок
Матеріали Всеукр. наук.-пр. конф. Умань, 2016
22016
Наукове і навчальне значення гербарію Уманського національного університету садівництва у підготовці фахівців лісового господарства
Т Мамчур, В Карпенко
Всеукр. наук. конф. Перспективи розвитку лісового та садово-паркового…, 2015
22015
Використання декоративних видів роду RIBES L. в озелененні
ТВ Мамчур
Науковий вісник НЛТУ України 23 (5), 233-238, 2013
22013
Роль колекційного розсадника Уманського НУС у підготовці фахівців садово-паркового господарства
ОВ Свистун, ТВ Мамчур, МІ Парубок
Агробіологія, 13-15, 2012
22012
АГРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ НА ОБ’ЄКТІ ОЗЕЛЕНЕННЯ
ТВ Мамчур, СВ Шкляр, ОВ ШКЛЯР
Рекомендовано до друку методичною комісією факультету лісового і садово…, 0
2
Родинне коло та юність Йозефа Пачоського
ГА Чорна, ТВ Мамчур
Умань Видавець Сочінський ММ 2021, 2021
12021
Формування гербарію випускника Уманського училища землеробства і садівництва Юліуса Робертовича Ланцького в умовах кінця ХІХ сторіччя.
ТВ Мамчур
Електронне наукове фахове видання–міжвідомчий тематичний збірник Історія…, 2020
12020
Гидрофильные виды в составе эксикат Herbarium Florae Rossicae гербария Уманского национального университета садоводства (UМ)
ГА Чорна, ТВ Мамчур
Минск: БГУ, 2019
12019
Вирощування Adonis vernalis в культурі та його охорона
МІ Парубок, ТВ Мамчур, ОВ Свистун
Організаційний комітет конференції 1, 153, 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20