Подписаться
Пугач  Андрей Николаевич
Пугач Андрей Николаевич
Днепровский государственный аграрно-экономический университет
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ґрунтообробні машини: теорія, конструкція, розрахунок: монографія
АС Кобець, БА Волик, АМ Пугач
Дніпропетровськ: Свідлер АЛ, 2011
362011
Economic assessment of technical maintenance in grain production of Ukrainian agriculture
N Vasylieva, A Pugach
Agricultural Academy, 2017
212017
Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект
ПЙ Атамас, ОП Атамас, РФ Бруханський, СМ Галещук, ЛЛ Гевлич
Герда, 2013
132013
Обґрунтування параметрів культиваторних лап, оснащених елементами локального зміцнення
АМ Пугач
Автореферат дисер тації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних …, 2010
132010
Сучасний стан освітніх послуг у сфері вищої аграрної освіти в Україні
АС Кобець, АМ Пугач
Аспекти публічного управління, 24-31, 2016
102016
Investigation of hydrogeomechanical parameters of loess massifs in conditions of technogenic underflooding and development of technical recommendations for strengthening of …
IO Sadovenko, AM Puhach, NI Dereviahina
Journal of Geology, Geography and Geoecology 28 (1), 173-179, 2019
92019
Інноваційний розвиток підприємства: навч. посіб
АМ Пугач, НІ Демчук, ОВ Довгаль, ЛС Крючко, НВ Тягло
ФОП Швець ВМ, 2018
92018
Justification of the cultivator sweep and strengthening elements on the working surface
AS Kobets, AS Kobec, A Kobets, AS Kobets, AS Сobets, AS Kobets, ...
INMA BUCHAREST, 2018
92018
Удосконалення технології вирощування соняшнику шляхом оптимізації фону мінерального живлення.
ГВ Кирсанова, АМ Пугач, ЄП Губа
92017
Реформування адміністративно-територіального устрою Польщі як основи місцевого самоврядування: досвід для України
НЛ Шпортюк, АМ Пугач
Текст]: дис.... канд. наук з держ. управління 25 (04), 2016
82016
Гармонізація та біотехнологічне оновлення методів детермінації якості біологічної продукції
ОВ Гончарова, АМ Пугач
Молодий вчений, 111-114, 2016
82016
Механізми державного регулювання розвитку інформаційного суспільства
ВВ Сиченко, АМ Пугач, ВВ Мареніченко, ММ Хитько
Інвестиції: практика та досвід, 76-80, 2020
72020
Перспективні напрями розвитку державної політики інтеграції вищої аграрної освіти до європейського освітнього простору
АС Кобець, АМ Пугач
Університет митної справи та фінансів, 2016
72016
Тренди сучасної середньої освіти: цивілізаційний і національний контекст
Ю Завалевський, І Гавриш, А Пугач
Рідна школа, 3-8, 2016
62016
Пріоритетні напрями забезпечення розповсюдження науково-технологічної інформації в аграрному секторі України
АМ Пугач
Інвестиції: практика та досвід, 95-98, 2015
62015
Сучасний стан інноваційного розвитку аграрного ресурсного потенціалу України
АМ Пугач
Інвестиції: практика та досвід, 121-124, 2015
62015
Теорія і розрахунок сільськогосподарських машин: практикум
АС Кобець, ОМ Кобець, АМ Пугач
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2011
62011
Польові дослідження стрілчастих лап, оснащених елементами локального зміцнення
АС Кобець, ОМ Кобець, АМ Пугач
АС Кобець, ОМ Кобець АМ Пугач, 31-35, 2009
62009
Інноваційні методи обробки продовольчої сировини
СЮ Миколенко, ОВ Гончарова, АМ Пугач
Дніпро: Журфонд, 2017
52017
Інтеграційні процеси в сфері аграрної освіти, науки та виробництва як визначальна умова розвитку аграрного ресурсного потенціалу України
АМ Пугач
Інвестиції: практика та досвід, 74-77, 2015
52015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20