Подписаться
Курок Віра Панасівна, ВП Курок, ВА Курок, Курок В. П., Курок В. А., Vira Kurok
Курок Віра Панасівна, ВП Курок, ВА Курок, Курок В. П., Курок В. А., Vira Kurok
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, завідувач кафедри
Подтвержден адрес электронной почты в домене gnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Цілісна система загальнотехнічної підготовки вчителя трудового та професійного навчання
ВП Курок
Київський держ. пед. ін-т ім. МП Драгоманова, 1993
291993
Машинознавство як компонент фахової підготовки вчителя трудового навчання
В Сидоренко, В Курок
Трудова підготовка в закладах освіти, 5-7, 2002
122002
Концепція інженерної підготовки майбутніх учителів трудового навчання
ВП Курок
Вища освіта України, 73-79, 2004
102004
Сучасні тенденції викладання інженерних дисциплін майбутніми вчителями трудового навчання
ВП Курок
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету …, 2008
92008
Організація аудиторної дослідницької роботи майбутніх інженерів-педагогів у процесі їх фахової підготовки
ВП Курок, ВП Опанасенко
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2015
82015
Інженерна підготовка майбутніх учителів трудового навчання у ВНЗ: реалії та перспективи
В Курок
Педагогічний дискурс, 114-118, 2015
82015
Теоретико-методологічні засади інженерної підготовки майбутніх учителів трудового навчання
ВП Курок
ступеня докт. пед. наук: спец. 13.00. 04" теорія і методика професійної …, 2013
82013
Інженерна підготовка вчителя трудового навчання
ВП Курок
Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. МП Драгоманова.–К.: НПУ, 86-88, 2001
72001
Дослідження компонентів діяльності вчителя як передумова створення її моделі
ВП Курок
52015
Аналіз результатів освітньої реформи 1958 р. для професійно-технічної освіти України
В Курок, Б Шевель
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 278-284, 2013
52013
Динаміка розвитку компетентністного підходу в навчанні майбутніх інженерів-педагогів
ВП Курок, НВ Литвинова
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2012
52012
Про підготовку вчителя трудового навчання ДО Тхоржевський, ВП Курок
ДО Тхоржевський
Трудова підготовка в закладах освіти, 6-7, 2000
52000
Developing Intending Teachers’ Creativity in the Process of Their Professional Training in the Context of Educational Transformations
V Kurok, N Tkachenko, S Burchak, R Kurok, L Burchak
Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala 14 (1), 246-262, 2022
42022
Дуальна освіта як інноваційна форма підготовки фахівців у закладах вищої освіти
К Віра, Г Антон
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 1 (95). Суми …, 2020
42020
Обґрунтування змісту та структури інтегрованих технічних дисциплін у процесі підготовки майбутніх учителів технологій
ВП Курок
Імідж сучасного педагога, 18-21, 2016
32016
Міждисциплінарна інтеграція знань у педагогічних системах
ВП Курок
Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі …, 2015
32015
Мотивація учіння як провідний чинник пізнавальної активності студентів у ВНЗ
В Курок
Молодь і ринок, 53-56, 2015
32015
Історична складова професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів
ВП Курок, БО Шевель
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 108-110, 2013
32013
Використання комп’ютерних технологій у процесі вивчення фахових дисциплін майбутніми інженерами-педагогами
ВП Курок, НВ Анан’єва
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2012
32012
Екологічна компетентність як вагомий складник професійної компетентності майбутніх учителів трудового навчання та технологій
ВП Курок, ОО Василенко
Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2022
22022
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20