Омельяненко Володимир Григорович
Омельяненко Володимир Григорович
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Здоров’язберігаюча компетентність вчителя фізичної культури
В Омельяненко
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2007
172007
Формування здоров’язбережної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури
ВГ Омельяненко
Педагогіка, психологія та медикобіологічні проблеми фізичного виховання і …, 2009
72009
Інтеграція змісту дисциплін природничо-наукового циклу як умова формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх учителів фізичної культури
ВГ Омельяненко
Physical education, sport and health culture in modern society, 97-102, 2012
52012
До проблеми підготовки фахівців оздоровчого профілю
В Омельяненко
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2007
52007
Розвиток у старшокласників покликання до педагогічної спеціальності «вчитель фізичної культури»
ВГ Омельяненко
ступ. канд. пед. наук: спец. спец. 13.00. 04 «Теорія і методика професійної …, 1995
41995
Шляхи оптимізації програми професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури
ВГ Омельяненко
Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура, 138-142, 2013
22013
Рекреаційний компонент професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури
ВГ Омельяненко
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2020
2020
Руховий компонент олімпійської освіти
ВГ Омельяненко
Тайп, 2019
2019
Вплив рухової активності на фізичний стан 11–12-річних школярів в літніх оздоровчих таборах
І Омельяненко, В Омельяненко
ТНПУ ім. В Гнатюка, 2019
2019
Волонтерство у масовому спорті
В Омельяненко, І Омельяненко
ТНПУ ім. В Гнатюка, 2019
2019
Роль факультету фізичного виховання у впровадженні ідеології олімпізму
ВГ Омельяненко
Тайп, 2018
2018
Проблемы интеграции подготовки учителя физической культуры в европейское образовательное пространство
В Омельяненко
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2017
2017
Інтегровані заняття як спосіб формування здоров'язбережної компетентності майбутніх вчителів фізичної культури
ВГ Омельяненко
2015
Интеграция содержания дисциплин естественнонаучного цикла как условие формирования здоровьесохраняющей компетентности будущих учителей физической культуры
В Омельяненко
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 97-102, 2012
2012
Формирование здоровьясохраняющей компетентности будущего учителя физической культуры
ВГ Омельяненко
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2009
2009
Использование ресурсов Интернета в биологической подготовке будущего учителя физической культуры
В Омельяненко
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 220-224, 2008
2008
К проблеме подготовки специалистов оздоровительного профиля
ВГ Омельяненко
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2007
2007
Використання ресурсів Інтернету в біологічній підготовці майбутнього вчителя фізичної культури
В Омельяненко
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2007
2007
Модель організації біологічної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури в контексті Болонського процесу
В Омельяненко
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2006
2006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–19