Follow
Вакалюк Тетяна Анатоліївна | Tetiana A. Vakaliuk
Вакалюк Тетяна Анатоліївна | Tetiana A. Vakaliuk
Державний університет "Житомирська політехніка"
Verified email at ztu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Можливості використання хмарних технологій в освіті
ТА Вакалюк
Актуальні питання сучасної педагогіки. Матеріали міжнародної науково …, 2013
69*2013
Our sustainable coronavirus future
S Semerikov, S Chukharev, S Sakhno, A Striuk, V Osadchyi, V Solovieva, ...
E3SWC 166, 00001, 2020
652020
Критерії добору відкритих Web-opiєнтованих технологій навчання основ програмування майбутніх учителів інформатики
ОМ Спірін, ТА Вакалюк
Інформаційні технології і засоби навчання, 275-287, 2017
49*2017
Using game simulator Software Inc in the Software Engineering education
TA Vakaliuk, VV Kontsedailo, DS Antoniuk, OV Korotun, IS Mintii, ...
Proceedings of the 2nd International Workshop on Augmented Reality in …, 2019
432019
Development of career guidance quests using WebAR
DS Shepiliev, SO Semerikov, YV Yechkalo, VV Tkachuk, OM Markova, ...
Journal of Physics: Conference Series 1840 (1), 012028, 2021
382021
Import test questions into Moodle LMS
IS Mintii, SV Shokaliuk, MM Mintii, VN Soloviev, TA Vakaliuk
CEUR Workshop Proceedings, 529-540, 2019
382019
Possibilities of application of augmented reality in different branches of education
SI Pochtoviuk, T Vakaliuk, AV Pikilnyak
Augmented Reality in Education: Proceedings of the 2nd International …, 2020
352020
Хмарні технології в освіті. Навчально-методичний посібник для студентів фізико-математичного факультету.
ТА Вакалюк
Житомир: вид-во ЖДУ, 2016
352016
Підготовка майбутніх учителів інформатики до розвитку логічного мислення старшокласників: теоретико-методологічний аспект: Монографія
ТА Вакалюк
Вид-во ЖДУ імені І. Франка, 2013
35*2013
Model of using cloud-based environment in training databases of future IT specialists
OV Korotun, TA Vakaliuk, VN Soloviev
Proceedings of the 7th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2019 …, 2019
342019
Модель хмаро орієнтованої системи підтримки навчання бакалаврів інформатики
ТА Вакалюк
Інформаційні технології і засоби навчання 56 (6), 64-76, 2016
31*2016
Структурно-функціональна модель хмаро орієнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів інформатики
ТА Вакалюк
Інформаційні технології і засоби навчання, 51-61, 2017
30*2017
Features of distance learning of cloud technologies for the organization educational process in quarantine
TA Vakaliuk, OM Spirin, NM Lobanchykova, LA Martseva, IV Novitska, ...
Journal of Physics: Conference Series 1840 (1), 012051, 2021
292021
Теоретико-методичні засади проектування і використання хмаро орієнтованого навчального середовища у підготовці бакалаврів інформатики
ТА Вакалюк
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2019
27*2019
Using Game Dev Tycoon to Develop Professional Soft Competencies for Future Engineers-Programmers
T Vakaliuk, V Kontsedailo, D Antoniuk, O Korotun, S Semerikov, I Mintii
Proceedings of the 16th International Conference on ICT in Education …, 2020
21*2020
Необходимость использования облачных технологий в професиональной подготовке бакалавров информатики
ТА Вакалюк
Вестник Тульского государственного университета. Серия: Современные …, 2013
202013
Використання інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх школах для підвищення якості освіти
ТА Вакалюк, МК Шевельова
Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення якості освіти …, 2015
19*2015
Огляд існуючих моделей хмарних послуг для використання у вищих навчальних закладах
ТА Вакалюк
ЖДТУ, 2016
18*2016
Основні характеристики хмаро орієнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів інформатики
ТА Вакалюк
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія№ 2. Комп’ютерно …, 2017
17*2017
Web-opiєнтовані технології навчання основ програмування майбутніх учителів інформатики
ОМ Спірін, ТА Вакалюк
Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності: зб. наук. праць …, 2017
17*2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20