Вакалюк Тетяна Анатоліївна (Tetiana A. Vakaliuk)
Вакалюк Тетяна Анатоліївна (Tetiana A. Vakaliuk)
Державний університет "Житомирська політехніка"
Verified email at ztu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Можливості використання хмарних технологій в освіті
ТА Вакалюк
Актуальні питання сучасної педагогіки. Матеріали міжнародної науково …, 2013
502013
Підготовка майбутніх учителів інформатики до розвитку логічного мислення старшокласників: теоретико-методологічний аспект: Монографія
ТА Вакалюк
Вид-во ЖДУ імені І. Франка, 2013
292013
Критерії добору відкритих Web-opiєнтованих технологій навчання основ програмування майбутніх учителів інформатики
ОМ Спірін, ТА Вакалюк
Інформаційні технології і засоби навчання 4 (60), 275-287, 2017
282017
Модель хмаро орієнтованої системи підтримки навчання бакалаврів інформатики
ТА Вакалюк
Інформаційні технології і засоби навчання 56 (6), 64-76, 2016
212016
Структурно-функціональна модель хмаро орієнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів інформатики
ТА Вакалюк
Інформаційні технології і засоби навчання, 51-61, 2017
202017
Необходимость использования облачных технологий в професиональной подготовке бакалавров информатики
ТА Вакалюк
Вестник Тульского государственного университета. Серия Современные …, 2013
182013
Теоретичні підходи до проектування хмаро орієнтованого навчального середовища у вітчизняній та зарубіжній літературі
ТА Вакалюк
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія№ 2. Комп’ютерно …, 2015
142015
Види та призначення електронних засобів навчання
ТА Вакалюк
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті …, 2013
142013
Our sustainable coronavirus future
S Semerikov, S Chukharev, S Sakhno, A Striuk, V Osadchyi, V Solovieva, ...
E3SWC 166, 00001, 2020
132020
Web-opiєнтовані технології навчання основ програмування майбутніх учителів інформатики
ОМ Спірін, ТА Вакалюк
Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності: зб. наук. праць …, 2017
132017
Огляд існуючих моделей хмарних послуг для використання у вищих навчальних закладах
ТА Вакалюк
ЖДТУ, 2016
132016
Перспективи використання хмарних технологій у навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів України
ТА Вакалюк, ВВ Поліщук
Педагогіка вищої та середньої школи, 114-119, 2015
122015
Хмарні технології в освіті: навчально-методичний посібник для студентів фізико-математичного факультету
ТА Вакалюк
Вид-во ЖДУ, 2016
112016
Використання інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх школах для підвищення якості освіти
ТА Вакалюк, МК Шевельова
Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення якості освіти …, 2015
112015
Using game simulator Software Inc in the Software Engineering education
TA Vakaliuk, VV Kontsedailo, DS Antoniuk, OV Korotun, IS Mintii, ...
Proceedings of the 2nd International Workshop on Augmented Reality in …, 2019
102019
Розв'язування творчих задач з програмування майбутніми учителями інформатики
ТА Вакалюк
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер …, 2013
102013
Критерії добору хмаро орієнтованої системи підтримки навчання як складової хмаро орієнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів інформатики
ТА Вакалюк
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 27-32, 2017
92017
Перспективи використання хмаро орієнтованого навчального середовища у підготовці бакалаврів інформатики
ТА Вакалюк
Матеріали доповідей на науково-практичного семінару “Хмарні технології в …, 2015
92015
Можливості використання хмарних сховищ
ТА Вакалюк
Інформаційно-комунікаційні технології навчання: тези доповідей …, 2014
92014
Переваги використання електронних посібників у навчальних закладах України
ТА Вакалюк, ЮО Кончаківський
Комп'ютер у школі та сім'ї. 4, 22-24, 2014
92014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20