Вакалюк Тетяна Анатоліївна | Tetiana A. Vakaliuk
Вакалюк Тетяна Анатоліївна | Tetiana A. Vakaliuk
Державний університет "Житомирська політехніка"
Підтверджена електронна адреса в ztu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Можливості використання хмарних технологій в освіті
ТА Вакалюк
Актуальні питання сучасної педагогіки. Матеріали міжнародної науково …, 2013
61*2013
Критерії добору відкритих Web-opiєнтованих технологій навчання основ програмування майбутніх учителів інформатики
ОМ Спірін, ТА Вакалюк
Інформаційні технології і засоби навчання, 275-287, 2017
41*2017
Підготовка майбутніх учителів інформатики до розвитку логічного мислення старшокласників: теоретико-методологічний аспект: Монографія
ТА Вакалюк
Вид-во ЖДУ імені І. Франка, 2013
34*2013
Модель хмаро орієнтованої системи підтримки навчання бакалаврів інформатики
ТА Вакалюк
Інформаційні технології і засоби навчання 56 (6), 64-76, 2016
28*2016
Структурно-функціональна модель хмаро орієнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів інформатики
ТА Вакалюк
Інформаційні технології і засоби навчання, 51-61, 2017
27*2017
Our sustainable coronavirus future
S Semerikov, S Chukharev, S Sakhno, A Striuk, V Osadchyi, V Solovieva, ...
E3SWC 166, 00001, 2020
262020
Import test questions into Moodle LMS
IS Mintii, SV Shokaliuk, MM Mintii, VN Soloviev, TA Vakaliuk
CEUR Workshop Proceedings, 529-540, 2019
202019
Хмарні технології в освіті. Навчально-методичний посібник для студентів фізико-математичного факультету.
ТА Вакалюк
Житомир: вид-во ЖДУ, 2016
202016
Необходимость использования облачных технологий в професиональной подготовке бакалавров информатики
ТА Вакалюк
Вестник Тульского государственного университета. Серия Современные …, 2013
202013
Using game simulator Software Inc in the Software Engineering education
TA Vakaliuk, VV Kontsedailo, DS Antoniuk, OV Korotun, IS Mintii, ...
Proceedings of the 2nd International Workshop on Augmented Reality in …, 2019
192019
Web-opiєнтовані технології навчання основ програмування майбутніх учителів інформатики
ОМ Спірін, ТА Вакалюк
Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності: зб. наук. праць …, 2017
18*2017
Огляд існуючих моделей хмарних послуг для використання у вищих навчальних закладах
ТА Вакалюк
ЖДТУ, 2016
18*2016
Possibilities of application of augmented reality in different branches of education
SI Pochtoviuk, T Vakaliuk, AV Pikilnyak
Augmented Reality in Education: Proceedings of the 2nd International …, 2020
172020
Використання інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх школах для підвищення якості освіти
ТА Вакалюк, МК Шевельова
Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення якості освіти …, 2015
15*2015
Теоретичні підходи до проектування хмаро орієнтованого навчального середовища у вітчизняній та зарубіжній літературі
ТА Вакалюк
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія№ 2. Комп’ютерно …, 2015
152015
Перспективи використання хмарних технологій у навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів України
ТА Вакалюк, ВВ Поліщук
Педагогіка вищої та середньої школи, 114-119, 2015
142015
Види та призначення електронних засобів навчання
ТА Вакалюк
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті …, 2013
142013
Model of using cloud-based environment in training databases of future IT specialists
OV Korotun, TA Vakaliuk, VN Soloviev
Proceedings of the 7th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2019 …, 2019
132019
Теоретико-методичні засади проектування і використання хмаро орієнтованого навчального середовища у підготовці бакалаврів інформатики
ТА Вакалюк
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2019
13*2019
Методи обчислень. Навчально-методичний посібник
БМ Ляшенко, ОМ Кривонос, ТА Вакалюк
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка 228, 2014
13*2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20