Вакалюк Тетяна Анатоліївна
Вакалюк Тетяна Анатоліївна
Державний університет "Житомирська політехніка", кафедра інженерії програмного забезпечення
Підтверджена електронна адреса в ztu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Можливості використання хмарних технологій в освіті
ТА Вакалюк
Актуальні питання сучасної педагогіки. Матеріали міжнародної науково …, 2013
462013
Підготовка майбутніх учителів інформатики до розвитку логічного мислення старшокласників: теоретико-методологічний аспект: Монографія
ТА Вакалюк
Вид-во ЖДУ імені І. Франка, 2013
272013
Критерії добору відкритих Web-opiєнтованих технологій навчання основ програмування майбутніх учителів інформатики
ОМ Спірін, ТА Вакалюк
Інформаційні технології і засоби навчання 4 (60), 275-287, 2017
262017
Модель хмаро орієнтованої системи підтримки навчання бакалаврів інформатики
ТА Вакалюк
Інформаційні технології і засоби навчання 56 (6), 64-76, 2016
192016
Необходимость использования облачных технологий в професиональной подготовке бакалавров информатики
ТА Вакалюк
Вестник Тульского государственного университета. Серия Современные …, 2013
172013
Структурно-функціональна модель хмаро орієнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів інформатики
ТА Вакалюк
Інформаційні технології і засоби навчання, 51-61, 2017
162017
Теоретичні підходи до проектування хмаро орієнтованого навчального середовища у вітчизняній та зарубіжній літературі
ТА Вакалюк
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія№ 2. Комп’ютерно …, 2015
142015
Види та призначення електронних засобів навчання
ТА Вакалюк
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті …, 2013
142013
Огляд існуючих моделей хмарних послуг для використання у вищих навчальних закладах
ТА Вакалюк
ЖДТУ, 2016
132016
Хмарні технології в освіті: навчально-методичний посібник для студентів фізико-математичного факультету
ТА Вакалюк
Вид-во ЖДУ, 2016
132016
Web-opiєнтовані технології навчання основ програмування майбутніх учителів інформатики
ОМ Спірін, ТА Вакалюк
Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності: зб. наук. праць …, 2017
112017
Використання інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх школах для підвищення якості освіти
ТА Вакалюк, МК Шевельова
Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення якості освіти …, 2015
112015
Перспективи використання хмарних технологій у навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів України
ТА Вакалюк, ВВ Поліщук
Педагогіка вищої та середньої школи, 114-119, 2015
112015
Перспективи використання хмаро орієнтованого навчального середовища у підготовці бакалаврів інформатики
ТА Вакалюк
Матеріали доповідей на науково-практичного семінару “Хмарні технології в …, 2015
92015
Можливості використання хмарних сховищ
ТА Вакалюк
Інформаційно-комунікаційні технології навчання: тези доповідей …, 2014
92014
Переваги використання електронних посібників у навчальних закладах України
ТА Вакалюк, ЮО Кончаківський
Комп'ютер у школі та сім'ї. 4, 22-24, 2014
92014
Розв'язування творчих задач з програмування майбутніми учителями інформатики
ТА Вакалюк
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер …, 2013
92013
Критерії добору хмаро орієнтованої системи підтримки навчання як складової хмаро орієнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів інформатики
ТА Вакалюк
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 27-32, 2017
82017
Модель процесів взаємодії учасників навчального процесу у хмаро орієнтованому навчальному середовищі
ТА Вакалюк
Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих …, 2015
82015
Технології тестування програм. Навчально-методичний посібник для студентів напряму 6.040302 Інформатика*.
ТА Вакалюк
Житомир: Вид-во ЖДУ, 2013
82013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20