Follow
Tetiana Kobielieva (ORCID:0000-0001-6618-0380)
Tetiana Kobielieva (ORCID:0000-0001-6618-0380)
Other namesТетяна Кобєлєва
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute" (grid.18192.33/ROR 00yp5c433). UKRAINE
Verified email at kpi.kharkov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Evaluation of holder profits violation of their exclusive rights
PG Pererva, MM Tkachev, T Kobielieva
Chernihiv National University of Technology, 2016
2702016
Комплаєнс-безпека промислового підприємства: теорія та методи
ТО Кобєлєва
ООО" Планета-Принт", 2020
2532020
Оцінка впливу інноваційної, інвестиційної та маркетингової політики підприємства на рівень конкурентоспроможності
ПГ Перерва, С Нагі, ТО Кобєлєва
НТУ" ХПІ", 2018
2422018
Management of relations with enterprise stakeholders based on value approach
PG Pererva, TO Kobielieva, MM Tkachov, TA Diachenko
ТОВ" Консалтингово-видавнича компанія" Ділові перспективи", 2021
1982021
Банкротство, санація та реструктуризація підприємства як економічні категорії антикризового управління
ПГ Перерва, ТО Кобєлєва, ВЛ Товажнянський
НТУ" ХПІ", 2015
1792015
Верес Шомоши М., Кобелева ТА Комплаенс программа промышленного предприятия
ПГ Перерва, Д Коциски
Харьков-Мишкольц: ООО Планета-принт 689, 18Перерва, 2019
1772019
Стратегічне управління розвитком підприємства на засадах інтелектуальної власності
Т Кобєлєва, О Витвицька, П Перерва, С Ковальчук
Вісник Національного технічного університету" Харківський політехнічний…, 2022
1542022
Формування інноваційної та інвестиційної політики промислового підприємства на засадах збалансованої системи показників
ПГ Перерва, ТО Кобєлєва, НП Ткачова
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Технічний прогрес…, 2015
146*2015
The formation of anti-crisis program of the industrial enterprise based on innovative monitoring
PG Pererva, T Kobielieva
NTU" KhPI", 2016
1362016
Economic substantiation of outsourcing the information technologies and logistic services in the intellectual and innovative activities of an enterprise
P Pererva, V Kuchynskyi, T Kobielieva, A Kosenko, O Maslak
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 4 (13), 112, 2021
1292021
Monitoring the commercial potential of intellectual property
OP Kosenko, TO Kobielieva, NP Tkachova
Науковий вісник Полісся, 140-145, 2017
1262017
Ефективність інформаційних технологій в управлінні інтелектуальною власністю промислового підприємства
П Перерва, О Маслак, Т Кобєлєва, В Кучинський, С Ілляшенко
Вісник Національного технічного університету" Харківський політехнічний…, 2021
1252021
Формування системи економічної стійкості та комплаєнс захисту машинобудівного підприємства
ТО Кобєлєва, ПГ Перерва
1212018
Аутсорсинг патентних, логістичних та інформаційних послуг як інструмент підвищення ефективності управління інтелектуальною власністю на промисловому підприємстві
П Перерва, О Маслак, Т Кобєлєва, В Кучинський, С Ілляшенко
Вісник Національного технічного університету" Харківський політехнічний…, 2021
1092021
Ensuring the Sustainable Development of an Industrial Enterprise on the Principle of Compliance-Safety
P Pererva, T Kobielieva, V Kuchinskyi, S Garmash, T Danko
Studies of Applied Economics 39 (5), 2021
1022021
Якість інноваційної продукції як складова маркетингової політики та конкурентоспроможності підприємства
ПГ Перерва, ТО Кобєлєва
НТУ" ХПІ", 2016
962016
Інтелектуальна власність: магістерський курс: підручник
ПГ Перерва, ВІ Борзенко, ТО Кобєлєва
Харків: НТУ ХПІ 1002, 2019
952019
Попередження кризових явищ на підприємстві засобами санації та реструктуризації
ПГ Перерва, ТО Кобєлєва, ВЛ Товажнянський
НТУ" ХПІ", 2015
952015
Сутність та визначення комплаєнс-ризику
ТО Кобєлєва
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2020
922020
Мониторинг производственно-коммерческой деятельности промышленного предприятия
ПГ Перерва, ВЛ Товажнянский, ТА Кобелева, ИВ Гладенко
НТУ" ХПИ", 2009
912009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20