Kobielieva Tetiana\ Тетяна Кобєлєва (ORCID:0000-0001-6618-0380)
Kobielieva Tetiana\ Тетяна Кобєлєва (ORCID:0000-0001-6618-0380)
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE економічний факультет
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Верес Шомоши М., Кобелева ТА Комплаенс программа промышленного предприятия [учебник]
ПГ Перерва, Д Коциски
Харьков-Мишкольц: ООО «Планета-принт, 2019
1002019
Банкротство, санація та реструктуризація підприємства як економічні категорії антикризового управління
ПГ Перерва, ТО Кобєлєва, ВЛ Товажнянський
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Технічний прогрес …, 2015
882015
Оцінка впливу інноваційної, інвестиційної та маркетингової політики підприємства на рівень конкурентоспроможності
ПГ Перерва, С Нагі, ТО Кобєлєва
НТУ" ХПІ", 2018
832018
Якість інноваційної продукції як складова маркетингової політики та конкурентоспроможності підприємства
ПГ Перерва, ТО Кобєлєва
НТУ" ХПІ", 2016
812016
The formation of anti-crisis program of the industrial enterprise based on innovative monitoring
PG Pererva, T Kobielieva
NTU" KhPI", 2016
802016
Розробка рекомендацій по формуванню інтегрального показника комплаєнс-безпеки промислового підприємства
TO Kobielieva
Вісник Національного технічного університету" Харківський політехнічний …, 2018
782018
Організаційна структура комплаєнс на промисловому підприємстві
ТО Кобєлєва
НТУ" ХПІ", 2018
752018
Управління маркетингом інноваційної продукції на засадах життєвого циклу товара
ПГ Перерва, ТО Кобєлєва
НТУ" ХПІ", 2016
542016
Системний підхід до дослідження цінових, маркетингових, інвестиційних та інноваційних характеристик трансферу технологій промислової продукції
ПГ Перерва, АВ Косенко, ТО Кобєлєва, МВ Маслак
НТУ" ХПІ", 2018
522018
Формування кон’юнктури ринку електротехнічної продукції
ПГ Перерва, ТО Кобєлєва, НП Ткачова
Видавництво Львівської політехніки, 2015
472015
Визначення ризику оцінки стану кон'юнктури вітчизняного ринку асинхронних двигунів
ПГ Перерва, ТО Кобєлєва
Сумський державний університет, 2012
402012
Кон'юнктура технологічного ринку: оцінка ризиків комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності
ОП Косенко, ТО Кобєлєва, ПГ Перерва
НТУ" ХПІ", 2014
372014
Антикризовий механізм сталого розвитку підприємства
ВЛ Товажнянський, ПГ Перерва, ЛЛ Товажнянський, ІВ Гладенко, ...
монографія]/Товажнянський ВЛ [та ін.], 617-642, 2012
362012
Антикризисный мониторинг производственно-комерческой деятельности предприятий машиностроения
ВЛ Товажнянский, ПГ Перерва, ТА Кобелева
Государство и рынок: механизмы и методы регулирования в условиях преодоления …, 2010
36*2010
ГОСУДАРСТВО И РЫНОК: МЕХАНИЗМЫ И МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА
ТА КОБЕЛЕВА, ПГ ПЕРЕРВА, ВЛ ТОВАЖНЯНСКИЙ
Центр научно-информационных технологий" Астерион"(Санкт-Петербург), 2010
362010
Збалансована система показників в інноваційно-інвестиційній політиці промислового підприємства
ПГ Перерва, ТО Кобєлєва, НП Ткачова
НТУ" ХПІ", 2015
322015
Показники і критерії оцінки кон'юнктури товарного ринку
ПГ Перерва, ТО Кобєлєва
Сумський державний університет, 2011
262011
Методичні засади моніторингу кон’юнктури ринку асинхронних електродвигунів
ТО Кобєлєва
Управління розвитком: зб. наук. праць.–Харків: ХНЕУ, 101, 2011
262011
Електротехнічна галузь України: сучасний стан та перспективи розвитку
ТО Кобєлєва
НТУ" ХПІ", 2011
242011
Підвищення конкурентоспроможності машинобудівних підприємств на засадах синергетичного бенчмаркінгу
ПГ Перерва, ТО Кобєлєва, НП Ткачова
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Менеджмент та …, 2015
222015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20