Подписаться
Kobielieva Tetiana\ Тетяна Кобєлєва (ORCID:0000-0001-6618-0380)
Kobielieva Tetiana\ Тетяна Кобєлєва (ORCID:0000-0001-6618-0380)
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE економічний факультет
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Evaluation of holder profits violation of their exclusive rights
PG Pererva, MM Tkachev, T Kobielieva
Chernihiv National University of Technology, 2016
2392016
Оцінка впливу інноваційної, інвестиційної та маркетингової політики підприємства на рівень конкурентоспроможності
ПГ Перерва, С Нагі, ТО Кобєлєва
НТУ" ХПІ", 2018
2292018
Комплаєнс-безпека промислового підприємства: теорія та методи
ТО Кобєлєва
ООО" Планета-Принт", 2020
2032020
Management of relations with enterprise stakeholders based on value approach
PG Pererva, TO Kobielieva, MM Tkachov, TA Diachenko
ТОВ" Консалтингово-видавнича компанія" Ділові перспективи", 2021
2002021
Верес Шомоши М., Кобелева ТА Комплаенс программа промышленного предприятия
ПГ Перерва, Д Коциски
Харьков-Мишкольц: ООО «Планета-принт 689, 18Перерва, 2019
1742019
Банкротство, санація та реструктуризація підприємства як економічні категорії антикризового управління
ПГ Перерва, ТО Кобєлєва, ВЛ Товажнянський
НТУ" ХПІ", 2015
1722015
Стратегічне управління розвитком підприємства на засадах інтелектуальної власності
Т Кобєлєва, О Витвицька, П Перерва, С Ковальчук
Вісник Національного технічного університету" Харківський політехнічний …, 2022
1412022
Формування інноваційної та інвестиційної політики промислового підприємства на засадах збалансованої системи показників
ПГ Перерва, ТО Кобєлєва, НП Ткачова
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Технічний прогрес …, 2015
137*2015
The formation of anti-crisis program of the industrial enterprise based on innovative monitoring
PG Pererva, T Kobielieva
NTU" KhPI", 2016
1352016
Economic substantiation of outsourcing the information technologies and logistic services in the intellectual and innovative activities of an enterprise
P Pererva, V Kuchynskyi, T Kobielieva, A Kosenko, O Maslak
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 4 (13), 112, 2021
1242021
Monitoring the commercial potential of intellectual property
OP Kosenko, TO Kobielieva, NP Tkachova
Науковий вісник Полісся, 140-145, 2017
1212017
Ефективність інформаційних технологій в управлінні інтелектуальною власністю промислового підприємства
П Перерва, О Маслак, Т Кобєлєва, В Кучинський, С Ілляшенко
Вісник Національного технічного університету" Харківський політехнічний …, 2021
1202021
Аутсорсинг патентних, логістичних та інформаційних послуг як інструмент підвищення ефективності управління інтелектуальною власністю на промисловому підприємстві
П Перерва, О Маслак, Т Кобєлєва, В Кучинський, С Ілляшенко
Вісник Національного технічного університету" Харківський політехнічний …, 2021
1062021
Формування системи економічної стійкості та комплаєнс захисту машинобудівного підприємства
ТО Кобєлєва, ПГ Перерва
1062018
Ensuring the Sustainable Development of an Industrial Enterprise on the Principle of Compliance-Safety
P Pererva, T Kobielieva, V Kuchinskyi, S Garmash, T Danko
Studies of Applied Economics 39 (5), 2021
1002021
Якість інноваційної продукції як складова маркетингової політики та конкурентоспроможності підприємства
ПГ Перерва, ТО Кобєлєва
НТУ" ХПІ", 2016
962016
Попередження кризових явищ на підприємстві засобами санації та реструктуризації
ПГ Перерва, ТО Кобєлєва, ВЛ Товажнянський
НТУ" ХПІ", 2015
942015
Мониторинг производственно-коммерческой деятельности промышленного предприятия
ПГ Перерва, ВЛ Товажнянский, ТА Кобелева, ИВ Гладенко
НТУ" ХПИ", 2009
90*2009
Організаційна структура комплаєнс на промисловому підприємстві
ТО Кобєлєва
НТУ" ХПІ", 2018
892018
Формування інноваційної та інвестиційної політики промислового підприємства на засадах збалансованої системи показників
ПГ Перерва, ТО Кобєлєва, НП Ткачова
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Технічний прогрес …, 2015
892015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20