Kobielieva Tetiana\ Тетяна Кобєлєва (ORCID:0000-0001-6618-0380)
Kobielieva Tetiana\ Тетяна Кобєлєва (ORCID:0000-0001-6618-0380)
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE економічний факультет
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розробка рекомендацій по формуванню інтегрального показника комплаєнс-безпеки промислового підприємства
ТО Кобєлєва
НТУ" ХПІ", 2018
672018
Організаційна структура комплаєнс на промисловому підприємстві
ТО Кобєлєва
НТУ" ХПІ", 2018
652018
Якість інноваційної продукції як складова маркетингової політики та конкурентоспроможності підприємства
ПГ Перерва, ТО Кобєлєва
НТУ" ХПІ", 2016
622016
Оцінка впливу інноваційної, інвестиційної та маркетингової політики підприємства на рівень конкурентоспроможності
ПГ Перерва, С Нагі, ТО Кобєлєва
НТУ" ХПІ", 2018
532018
The formation of anti-crisis program of the industrial enterprise based on innovative monitoring
PG Pererva, T Kobielieva
NTU" KhPI", 2016
522016
Формування кон’юнктури ринку електротехнічної продукції
ПГ Перерва, ТО Кобєлєва, НП Ткачова
Видавництво Львівської політехніки, 2015
482015
Банкротство, санація та реструктуризація підприємства як економічні категорії антикризового управління
ПГ Перерва, ТО Кобєлєва, ВЛ Товажнянський
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Технічний прогрес …, 2015
452015
Управління маркетингом інноваційної продукції на засадах життєвого циклу товара
ПГ Перерва, ТО Кобєлєва
НТУ" ХПІ", 2016
412016
Системний підхід до дослідження цінових, маркетингових, інвестиційних та інноваційних характеристик трансферу технологій промислової продукції
ПГ Перерва, АВ Косенко, ТО Кобєлєва, МВ Маслак
НТУ" ХПІ", 2018
392018
Антикризовий механізм сталого розвитку підприємства
ВЛ Товажнянський, ПГ Перерва, ЛЛ Товажнянський, ІВ Гладенко, ...
Віровець АП" Апостроф", 2012
332012
Кон'юнктура технологічного ринку: оцінка ризиків комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності
ОП Косенко, ТО Кобєлєва, ПГ Перерва
НТУ" ХПІ", 2014
242014
ГОСУДАРСТВО И РЫНОК: МЕХАНИЗМЫ И МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА
ТА КОБЕЛЕВА, ПГ ПЕРЕРВА, ВЛ ТОВАЖНЯНСКИЙ
Центр научно-информационных технологий" Астерион"(Санкт-Петербург), 2010
242010
Електротехнічна галузь України: сучасний стан та перспективи розвитку
ТО Кобєлєва
НТУ" ХПІ", 2011
232011
Збалансована система показників в інноваційно-інвестиційній політиці промислового підприємства
ПГ Перерва, ТО Кобєлєва, НП Ткачова
НТУ" ХПІ", 2015
222015
Методичні засади моніторингу кон’юнктури ринку асинхронних електродвигунів
ТО Кобєлєва
Управління розвитком: зб. наук. праць.–Харків: ХНЕУ, 101, 2011
222011
Визначення ризику оцінки стану кон'юнктури вітчизняного ринку асинхронних двигунів
ПГ Перерва, ТО Кобєлєва
Сумський державний університет, 2012
192012
Мониторинг производственно-коммерческой деятельности промышленного предприятия
ПГ Перерва, ВЛ Товажнянский, ТА Кобелева, ИВ Гладенко
НТУ" ХПИ", 2009
192009
Підвищення конкурентоспроможності машинобудівних підприємств на засадах синергетичного бенчмаркінгу
ПГ Перерва, ТО Кобєлєва, НП Ткачова
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Менеджмент та …, 2015
182015
Показники і критерії оцінки кон'юнктури товарного ринку
ПГ Перерва, ТО Кобєлєва
Сумський державний університет, 2011
182011
Антикризисный мониторинг производственно-комерческой деятельности предприятий машиностроения
ВЛ Товажнянский, ПГ Перерва, ТА Кобелева
Государство и рынок: механизмы и методы регулирования в условиях преодоления …, 2010
162010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20