Барабанов Игорь Васильевич
Барабанов Игорь Васильевич
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры
Verified email at kstuca.kharkov.ua - Homepage
TitleCited byYear
Оптимізація рівня запасів на підприємстві з використанням формули Вілсона
ІВ Барабанов
Вісник економіки транспорту і промисловості, 118-121, 2011
32011
Визначення чинників, що впливають на собівартість продукції з використанням вторинної сировини
ОП Бутенко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 125-129, 2011
22011
Роль побуждающих факторов в построении системы стимулирования
ТЕ АНДРЕЕВА, ИВ БАРАБАНОВ, МА ЧУБУКОВА
Коммунальное хозяйство городов, 152-157, 2007
12007
Підходи до групування фінансових ресурсів підприємств
Б ІВ
"Економіка, менеджмент, маркетинг і логістика: теорія, практика, перспективи …, 2013
2013
Determination of factors which influence on an unit cost with the use of the second raw material
AB Gur’Yanov
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2011
2011
Optimizing Inventory levels in the enterprise using the Wilson formula
IV Barabanov, AP Butenko
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2011
2011
Use of the system Nortona–kaplana for the evaluation of economic efficiency of achievement of strategies of machine-building enterprises on the example of «Kharp»
OP Butenko, IV Barabanov, AU Ivanova
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2010
2010
Оцінка ефективності функціонування системи фінансових ресурсів та механізму їх формування
ІВ Барабанов
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 248-260, 2006
2006
Механізм ефективного управління матеріальними ресурсами підприємства
ПЖІ Ларка МІ, Барабанов ІВ
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний …, 2006
2006
Групування джерел фінансових ресурсів
Б ІВ
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний …, 2005
2005
Финансовый механизм и пути его совершенствования
Б ИВ
Вісник економіки транспорту і промисловості, 309-312, 2004
2004
Формирование финансовых ресурсов предприятия
Б ИВ
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний …, 2003
2003
Организация дистанционного обучения в Украине на базе опыта Немецкого университета дистанционного обучения
ОН Болотских, ИВ Барабанов
Коммунальное хозяйство городов, 403-407, 2002
2002
Критерії оцінки галузі й регіону для визначення привабливості підприємства
ІВ Барабанов, ТВ Гончаренко
Коммунальное хозяйство городов, 98-101, 2001
2001
Застосування цивілізованих ринкових механізмів залучення фінансових коштів під нематеріальні активи
Б ІВ
Вісник Харківського університету 1 (456), 182-184, 2000
2000
Фінансування товарного виробництва з використанням інструментів біржового ринку
ІВБ ТЕ Андрєєва
Вісник Харківського державного політехнічного університету., 84-87, 1999
1999
ОБГРУНТУВАННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПРОВІДНОГО ГОСПОДАРСТВА
ІВ Барабанов
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
ИВ Барабанов, ИН Илечко
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18