Марія Іванівна Беленкова, Мария Ивановна Беленкова, Mariya Belenkova
Марія Іванівна Беленкова, Мария Ивановна Беленкова, Mariya Belenkova
Харківський національний аграрний університет імені В.В.Докучаєва
Підтверджена електронна адреса в knau.kharkov.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами: підручник
МФ Огійчук
К.: Алерта 1042, 53, 2011
1082011
Теорія бухгалтерського обліку
ВС Білоусько, МІ Бєлєнкова
К.: Мета, 2002
672002
Систематизація управління виробничим потенціалом цукробурякових підприємств
МІ Беленкова, ІІ РАГУЛІНА
Економіка та управління, 100-103, 2011
72011
Проблеми трансферу інтелектуального капіталу в системі об’єктів права інтелектуальної власності і нематеріальних активів
ВС Білоусько, МІ Беленкова, ТЮ Білоусько, ВМ Тимчук
Вісник Центру наукового забезпечення агропромислового виробництва …, 2011
52011
Облік зовнішньоекономічної діяльності
МФ Огійчук, ВГ Шандурська, МВ Беленкова
Навч. посібник. Київ «Кондор».-2009р., 328ст 12, 2009
42009
Класифікація господарської звітності: генезис і проблеми сучасності
Т Кучеренко
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 98-108, 2008
42008
Застосування грейдової та інших прогресивних систем оплати праці на сільськогосподарських підприємствах
МІ Беленкова, ВВ Глущенко
Облік і фінанси, 133-137, 2012
32012
та ін. Фінансовий і управлінський облік на підприємствах: Підручник/за ред. професора Огійчука МФ–6-те вид., перероблене і доповнене
МФ Огійчук, ВЯ Плаксієнко, МІ Беленкова
К.: Алерта, 2012
22012
Теоретичні засади та законодавче регулювання оцінки та обліку нематеріальних активів в рамках реалізації інноваційної моделі розвитку АПК України
ВС Білоусько, МІ Беленкова, ТЮ Білоусько
Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області.–2009.–Випуск 6, 250-273, 0
2
Проблеми обліку дебіторської заборгованості
ІО Красілич
Національний університет" Львівська політехніка", 2012
12012
Оцінка економічної ефективності у цукробурякових підприємствах
МІ Беленкова, ІІ РАГУЛІНА
Облік і фінанси АПК, 107-110, 2010
12010
Побудова системи регістрів журнально-ордерної форми обліку відповідно до вимог національних стандартів/ МФ Огійчук, МІ Беленкова:[зб. наук. праць/наук. ред. Олійник О. та ін.]
МФ Огійчук
Вісник ХНАУ”(Серія" Економіка АПК і природокористування"), 12-19, 2008
12008
Проблеми обліку дебіторської заборгованості
МЮ Абрамчук, МЮ Абрамчук, ВО Гулак
Сумський державний університет, 2017
2017
ПОБУДОВА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ОСНОВІ МАРЖИНАЛЬНОГО ПІДХОДУ У СИСТЕМІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
МІ Беленкова, ОВ Чернишов
ЖДТУ, 2016
2016
Напрями удосконалення контролю та аудиту оплати праці
МІ Беленкова, ВВ Глущенко
X Міжнародна науково-практична конференція НЦ ІАЕ 26 вересня 2013 р, 470-474, 2013
2013
Практичні рекомендації щодо забезпечення ефективного виробництва та переробки насіння ріпаку у сільськогосподарських підприємствах
МІ Беленкова, ЮС Синиця
ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. м. Харків, 2013
2013
Удосконалення системи оплати праці на підприємствах аграрного сектору економіки
МІ Беленкова, ВВ Глущенко
Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу та фінансів в агропромисловому …, 2013
2013
ВИЗНАЧЕННЯ РІЗНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ТРАКТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ «ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА»
ТЄ Павлишенко, ОМ Костенко, СВ Юшко, АМ Поддєрьогін, ...
Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку, 103, 2013
2013
Характерные особенности интенсификации рапсоводства в агроформированиях Украины
МІ Беленкова, ЮС Синиця
Бизнес информ, 124-128, 2012
2012
Характерні особливості інтенсифікації ріпаківництва в агроформуваннях України
МІ Беленкова, ЮС Синиця
Бізнес Інформ, 124-128, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20