Подписаться
Тищенко Олександр Петрович, Oleksandr Tyshchenko
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління регіональною економікою : навч. посіб.
ТО Стеценко, ОП Тищенко
К.: КНЕУ, 2009, 2009
502009
Методологічні проблеми регулювання природоохоронної діяльності
ЛС Дорошенко, ОП Тищенко
Економіка України, 63-68, 1994
30*1994
Регіональні диспропорції: сутність, критерії визначення та оцінка
ОП Тищенко
Економічна теорія: науковий журнал, 55-64, 2011
26*2011
Реформування моделі управління людськими ресурсами державної служби
ОП Тищенко, ТО Королюк
Університетські наукові записки, 343-355, 2017
202017
Ресурсний потенціал міських агломерацій: проблеми ефективного управління
ОП Тищенко, НВ Присяжнюк
Економічний часопис-ХХІ, 2, 2013
18*2013
Кластерний підхід до управління регіональним економічним розвитком і перспективи його впровадження в Україні
ОП Тищенко
Бізнес Інформ: міжнародний науковий економічний журнал, 25-30, 2013
17*2013
Еволюція національного, регіонального та глобального в управлінні економікою
І Малий, О Тищенко
Журнал Європейської економіки: науковий журнал 11 (2), 146-160, 2012
14*2012
Європейський підхід до розвитку житлового господарства: орієнтири для України
ОП Тищенко
Актуальні проблеми економіки, 301-309, 2015
12*2015
Звільнення за аморальний проступок працівника, який виконує виховні функції: правові проблеми
О Тищенко
Право України, 50-52, 2000
122000
Державна кластерна політика в контексті формування інноваційної моделі розвитку національної економіки
ОП Тищенко, СА Заніздра
Бізнес Інформ: міжнародний науковий економічний журнал, 34-39, 2014
112014
Державне регулювання регіонального розвитку національної економіки: автореферат дис. ... доктора економічних наук
ОП Тищенко
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2013
10*2013
Управлiння регiональною економiкою: навч. посiб
ТО Стеценко, ОП Тищенко
102009
Стан законодавчого забезпечення реалізації та захисту права на свободу пересування і вільний вибір місця проживання в Україні
СБ Чехович, ОП Тищенко
К.: Фонд «Правова ініціатива, 2003
92003
Демографічні та міграційні чинники формування диспропорцій регіонального розвитку національної економіки
ОП Тищенко
Статистика України: науково-інформаційний журнал, 41-48, 2012
82012
Регіональний розвиток національних економік Польщі та України: спільне та відмінне
ОП Тищенко
Актуальні проблеми економіки, 251-260, 2015
7*2015
Структуризація національної економіки та теоретичні підходи до управління її регіональним розвитком
ОП Тищенко
Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання, 2013
72013
Клієнтський капітал як джерело вартості підприємства
ВА Верба, ОО Тищенко
Проблеми економіки, 186-192, 2014
62014
Регіональний економічний розвиток : теорія та вимірювання: монографія
ОП Тищенко
Київ: Експрес-Поліграф, 2012
62012
Створення та оцінка селекційного матеріалу люцерни з підвищеним рівнем азотфіксації
Р Вожегова, О Тищенко
Вісник аграрної науки 95 (11), 39-44, 2017
52017
Клієнтський капітал підприємства: семантична ідентифікація та структурні елементи
ОО Тищенко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
52012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20