П.П.Гаврилко
П.П.Гаврилко
УТЕІ КНТЕУ
Verified email at utei-knteu.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Фактори iнновацiйного розвитку промисловостi
ПП Гаврилко, АВ Колодiйчук, ВМ Черторижський
Науковий вiсник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць, 201, 2011
402011
Стратегічне управління інноваційною діяльністю як основа конкурентоспроможності
ІГ Брітченко, ПП Гаврилко, РІ Завадяк
ДВНЗ" УжНУ", 2012
272012
Пріоритети збереження трудового потенціалу сільських територій
ПП Гаврилко
Ефективна економіка, 2012
192012
Економічний зміст збуту продукції
ПП Гаврилко
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2012
172012
Основні фактори виникнення кризових явищ на промислових підприємствах
ПП Гаврилко, МЮ Лалакулич, АВ Колодійчук
Науковий вісник НЛТУ України 22 (4), 2012
132012
Фактори інноваційного розвитку промисловості
ПП Гаврилко, АВ Колодійчук, ВМ Черторижський
Науковий вісник НЛТУ України 21 (11), 2011
132011
Вдосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства на сучасному етапі розвитку економіки України
ПП Гаврилко
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 131-134, 2016
122016
Удосконалення фінансового менеджменту в контексті інноваційного розвитку підприємств
ПП Гаврилко, ФФ Соханич
Науковий вісник НЛТУ України 25 (4), 2015
102015
Основнi фактори виникнення кризових явищ на промислових пiдприємствах
ПП Гаврилко, МЮ Лалакулич, АВ Колодiйчук
Науковий вiсник НЛТУ України 22, 158, 2012
82012
Структурні зрушення в економіці України та їх ефективність
ОМ Свінцов, НЯ Скірка, ПП Гаврилко
Науковий вісник НЛТУ України 21 (10), 2011
62011
КОРПОРАТИВНІ ВІДНОСИНИ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ: ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ТА МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ
ПП Гаврилко, МО Кужелєв
Рівне-Новий Сонч: Волинські обереги, 2016
52016
Забезпечення фінансово-економічної стабільності в регіоні через систему державного управління
ФП Ткачик
Інноваційна економіка.–Тернопіль, 2012.–№ 1.–С. 245-250., 2012
52012
Системно-оптимізаційний метод аналізу конкурентоспроможності регіону
ОВ Лукша, ПП Гаврилко, АВ Мкртумян, ІІ Черленяк
В зб.«Агроінком». Науково-практичне видання.–К.: Вид-во «Лазурит-поліграф …, 2012
42012
Стан та особливості розвитку світового та вітчизняного екологічного ринку товарів та послуг
ПП Гаврилко, ВМ Черторижський
Науковий вісник НЛТУ України 22 (6), 2012
42012
Управління персоналом в умовах становлення суспільства знань
ЛК Семів, РА Семів, ПП Гаврилко
Сталий розвиток економіки, 7, 2011
42011
Методологічні підходи до визначення фінансової діяльності банку
ФА Важинський, ПП Гаврилко, МЛ Потинський
Науковий вісник НЛТУ України 21 (17), 2011
42011
Класифікація та види податкових пільг
ЮІ Турянський, НМ Коломійчук, ПП Гаврилко
Науковий вісник НЛТУ України 21 (9), 2011
42011
Пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні
ВС Савчук, АВ Колодійчук, ПП Гаврилко
Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, 15-18, 2011
42011
Сільський зелений туризм як фактор активізації економічної діяльності сільського населення
ПП Гаврилко, АВ Колодійчук, ФА Важинський
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 137-141, 2018
32018
Глобальні інформаційно-комунікаційні технології в банківській діяльності
ПП Гаврилко, МЮ Лалакулич
Формування ринкових відносин в Україні, 52-56, 2017
32017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20