Підписатись
П.П.Гаврилко
П.П.Гаврилко
УТЕІ КНТЕУ
Підтверджена електронна адреса в utei-knteu.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фактори iнновацiйного розвитку промисловостi
ПП Гаврилко, АВ Колодiйчук, ВМ Черторижський
Науковий вiсник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць, 201, 2011
402011
Стратегічне управління інноваційною діяльністю як основа конкурентоспроможності
ІГ Брітченко, ПП Гаврилко, РІ Завадяк
ДВНЗ" УжНУ", 2012
382012
Пріоритети збереження трудового потенціалу сільських територій
ПП Гаврилко
Ефективна економіка, 2012
192012
Основні фактори виникнення кризових явищ на промислових підприємствах
ПП Гаврилко, МЮ Лалакулич, АВ Колодійчук
Науковий вісник НЛТУ України 22 (4), 158-164, 2012
182012
Економічний зміст збуту продукції
ПП Гаврилко
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2012
182012
Вдосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства на сучасному етапі розвитку економіки України
ПП Гаврилко
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 131-134, 2016
162016
Фактори інноваційного розвитку промисловості
ПП Гаврилко, АВ Колодійчук, ВМ Черторижський
Науковий вісник НЛТУ України 21 (11), 201-205, 2011
142011
Удосконалення фінансового менеджменту в контексті інноваційного розвитку підприємств
ПП Гаврилко, ФФ Соханич
Науковий вісник НЛТУ України 25 (4), 2015
122015
Структурні зрушення в економіці України та їх ефективність
ОМ Свінцов, НЯ Скірка, ПП Гаврилко
Науковий вісник НЛТУ України 21 (10), 166-173, 2011
82011
Корпоративні відносини в банківському секторі: фінансові механізми та маркетингові стратегії
ПП Гаврилко, МО Кужелєв, ІГ Брітченко
Рівне-Новий Сонч: Волинські обереги, 2016
62016
Забезпечення фінансово-економічної стабільності в регіоні через систему державного управління
ФП Ткачик
Інноваційна економіка.–Тернопіль, 2012.–№ 1.–С. 245-250., 2012
52012
Стан та особливості розвитку світового та вітчизняного екологічного ринку товарів та послуг
ПП Гаврилко, ВМ Черторижський
Науковий вісник НЛТУ України 22 (6), 68-72, 2012
52012
Методологічні підходи до визначення фінансової діяльності банку
ФА Важинський, ПП Гаврилко, МЛ Потинський
Науковий вісник НЛТУ України 21 (17), 170-175, 2011
52011
Класифікація та види податкових пільг
ЮІ Турянський, НМ Коломійчук, ПП Гаврилко
Науковий вісник НЛТУ України 21 (9), 272-276, 2011
52011
Сільський зелений туризм як фактор активізації економічної діяльності сільського населення
ПП Гаврилко, АВ Колодійчук, ФА Важинський
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 137-141, 2018
42018
Альтернативна енергетика як фактор енергетичної незалежності України/Гаврилко ПП, Шевчук ЯВ, Шевук АВ-Сучасні тенденції розвитку України: збірник матеріалів Десятої …
ПП Гаврилко
Нововолинськ, НФ ТНЕУ, 2015
42015
Системно-оптимізаційний метод аналізу конкурентоспроможності регіону
ОВ Лукша, ПП Гаврилко, АВ Мкртумян, ІІ Черленяк
В зб.«Агроінком». Науково-практичне видання.–К.: Вид-во «Лазурит-поліграф …, 2012
42012
Соціально-економічна ефективність освітнього комплексу суспільства
ГІ Башнянин, ОМ Свінцов, ПП Гаврилко, МБ Шморгай
Науковий вісник НЛТУ України 22 (7), 365-370, 2012
42012
Управління персоналом в умовах становлення суспільства знань
ЛК Семів, РА Семів, ПП Гаврилко
Сталий розвиток економіки, 7, 2011
42011
Організація аналітичної роботи на підприємстві та оформлення її результатів
ПП Гаврилко, РП Підлипна, МЮ Лалакулич, ЮВ Підлипний
Науковий вісник НЛТУ України 21 (15), 314-319, 2011
42011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20