Татьяна Ковалева, Тетяна Ковальова, Tatiyna Kovalova
Татьяна Ковалева, Тетяна Ковальова, Tatiyna Kovalova
доцент, Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Verified email at khadi.kharkov.ua
TitleCited byYear
Молодежь в системе управления
ТВ Ковалева, ВА Мансуров
М.: Знание, 1988
91988
Особенности образовательных проектов и управления ими
ТВ Ковалева, ДВ Воробей
Молодой ученый, 1290-1293, 2016
72016
Сутність та завдання обліку основних засобів
ІМ Сафронська, ГЄ Бєсєдина, ТВ Ковальова
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
52013
Аналіз форм фінансової звітністі в контексті НП (с) БО 1 загальні вимоги до звітності
ВВ Маліков, ТВ Ковальова
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2013
42013
Рентабельність сільськогосподарського виробництва в господарському механізмі АПК
ТВ Ковальова
автореф. дис. На здобуття наукового ступеня канд. економ. наук: 08.07. 02 …, 1999
41999
Рентабельность как показатель эффективности хозяйствования
Т Ковалева
Бизнес-информ, 1998
41998
Таргетування інфляції: зарубіжний досвід та необхідність впровадження в Україні
ТВ Ковальова, ВМ Бровко
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 125-128, 2011
22011
Ф’ючерсні і форвардні угоди як фінансові інструменти управління ризиками
ТВ Ковальова, НО Євтушенко
Коммунальное хозяйство городов, 162-165, 2004
22004
Theoretical aspects of enterprise financial stability management
TV Kovalova
Sumy State University, 2015
12015
До питання розвитку факторингу в Україні
ТВ Ковальова
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 98-100, 2012
12012
Про доцільність факторингу в сучасних умовах
ТВ Ковальова
Засновник і видавець Державний вищий навчальний заклад “Українська академія …, 2011
12011
Rights observance of socially vulnerable groups in mass media: educational praxes
TV Kovalova, IV Sypchenko, IL Havryliuk
Sumy State University, 2018
2018
The content characteristics of the author’s personality in the work of Maxim Kidruk" Love and Piranhas"
TV Kovalova, SV Voropai
Sumy State University, 2018
2018
Використання видів інтерактивного навчання у підготовці фахівців економічного профілю
ІМ Сафронська, ТВ Ковальова
Тернопіль: ТНЕУ, 2018
2018
Уточнення сутності електронних грошей
ТВ Ковальова
Економіка транспортного комплексу 30, С. 40-49., 2018
2018
Організація бухгалтерського обліку
ТВ Ковальова
Харків:ХНАДУ,2017. – 176с., 2017
2017
Електронні гроші: поняття, стан та шляхи удосконалення їх обліку
ТВ Ковальова
Науково-методичні основи розвитку обліково-аналітичної системи України в …, 2017
2017
Про елементи методики викладання фінансового обліку
ТВ Ковальова
Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва …, 2017
2017
ОБЛІК ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ
ТВ Ковальова
Бухгалтерський облік і аудит, С. 20-30., 2017
2017
Совершенствование внутренних бизнес-процессов в организациях сферы услуг
ТВ Ковалева, СА Гофф
Проблемы экономики и менеджмента, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20