Шевченко Олег
Шевченко Олег
Харківська державна академія фізичної культури
Подтвержден адрес электронной почты в домене kharkov.ukrtel.net - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Історія держави і права зарубіжних країн: хрестоматія
ОО Шевченко
Київ: Вентурі, 1998
451998
Історія держави і права зарубіжних країн
ОО Шевченко
Ки¿ в, 195, 1995
421995
Influence of exercises and games with ball on coordination abilities of students with dis-orders of muscular skeletal ap-paratus
TSY I. P. POMESHCHIKOVA, O. O. SHEVCHENKO
Physical Education and Sport, 146-155, 2016
27*2016
Удосконалення професійної працездатності військових фахівців протиповітряної оборони сухопутних військ засобами фізичної підготовки
ОО Шевченко
Львів. держ. ун-т фіз. культури.-Львів, 2010
172010
Лізинг–альтернатива банківському кредитуванню
О Шевченко, О Мринська
Банківська справа, 31-33, 2000
172000
Історія держави і права України
АЄ Шевченко, СВ Кудін
Вінниця: ТОВ «ТВОРИ»., 2019
15*2019
Перспективи застосування теплонасосних станцій в Україні
ОП Остапенко, ОВ Шевченко
ВНТУ, 2011
152011
Продовольче забезпечення України: використання світового досвіду, державна політика, теорія та практика управління:[монографія]
ОО Шевченко
Донецьк: Юго-Восток, 2009
142009
Енергетична ефективнiсть теплонасосних станцiй з рiзними джерелами теплоти за умови змiнних режимiв роботи
ОП Остапенко, ОВ Шевченко, ОВ Бакум
Науковi працi ВНТУ, 2013
132013
Специальная направленность поэтапного формирования физических качеств военных специалистов ПВО Сухопутных войск
ОА Шевченко
Физическое воспитание студентов творческих специальностей, 161-167, 2007
122007
Роль физической подготовки в совершенствовании задач и функциональных особенностей учебно-боевой деятельности личного состава подразделений ПВО Сухопутных войск.
ВВ Паевский, ОА Шевченко
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2004
122004
Історія українського права: навч. посібник
ОО Шевченко
К.: Орлан 432, 2001
112001
Економічна ефективність теплонасосних станцій для систем теплопостачання
ОП Остапенко, ОВ Шевченко
ВНТУ, 2011
102011
Історія українського права: посібник
ІА Безклубий, ІС Гриценко, ОО Шевченко
К.: Грамота, 2010
102010
Дослідження показників професійно важливих психологічних якостей курсантів під впливом чинників військово-професійної діяльності
ОО Шевченко, СВ Романчук
Слобожанський науково-спортивний вісник:[наук.-теор. журн]–Х.: ХДАФК, 11-14, 2009
102009
Поточний контроль швидкісно-силової підготовленості волейболістів 13-14 років
ОО Шевченко, ВІ Лучик
Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших …, 2016
82016
Інформаційно-психологічні операції: концептуальні підходи НАТО і провідних країн світу
О Шевченко
Соціальна психологія, 4, 2004
82004
Вплив попередників та системи удобрення на урожай і якість зерна озимої пшениці
ФА Льоринець, ЛМ Десятник, ОО Шевченко
Бюл. Ін-ту зерн. госп-ва, 29-34, 2000
82000
Звичаєве право України ІХ–ХІХ століть: монографія
ОО Шевченко
К.: Вид. СПД Свинарчук РВ, 2012
72012
Позитивний вплив вправ для розвитку координації у студентів, які займаються фізичним вихованням у групі ЛФК
ВЕ Куделко, ЛО Улаєва, ОО Шевченко
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2011
72011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20