Дворянчикова Світлана Євгенівна (Dvorianchykova Svitlana)
Дворянчикова Світлана Євгенівна (Dvorianchykova Svitlana)
Kyiv National University of Technologies and Design
Verified email at knutd.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Поетика оніма в контексті комічних жанрів та сміхової культури
СЄ Дворянчикова
22014
ВЫДЕЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОМИЧЕСКОГО В КОНТЕКСТАХ С ПОЭТОНИМАМИ С ПОЗИЦИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ
СЕ Дворянчикова
12010
Воспроизведение ошибок и оговорок в контекстах с поэтонимами как предпосылка комического
СЕ Дворянчикова
Advanced trends of the modern development of philology in European countries, 2019
2019
Потенціал лінгвістичної гри для розвитку комунікативної компетенції студентів-іноземців
СЄ Дворянчикова
Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та …, 2019
2019
Навчання критичного мислення в українських вишах: освітні тренди та виклики впровадження
СЄ Дворянчикова, НЛ Юган
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, 2018
2018
З міжнародного досвіду навчання критичного мислення в ЗВО та освітніх організаціях
СЄ Дворянчикова
Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та …, 2018
2018
Погляд на критичне мислення в українських ЗВО: досвід опитування наукової спільноти
НЛ Юган, СЄ Дворянчикова, НЛ Юган, СЕ Дворянчикова
2018
Лінгвістична семантика комічних контекстів: привід розвитку критичного мислення
СЄ Дворянчикова
Науковий потенціал та перспективи розвитку філологічних наук, 2017
2017
Інтерактивні методи у практиці навчання РЯІ та УЯІ студентів з Китаю
СЄ Дворянчикова
Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та …, 2017
2017
Амбівалентна семантика комічного в контекстах із поетонімами
СЄ Дворянчикова
Від смішного до великого: феномен комічного в літературі та культурі, 2017
2017
Потенціал гумористичних текстів для формування соціокультурної компетентності студентів-іноземців немовних вишів
СЄ Дворянчикова, ЕШ Салахатдінова
Наука і освіта, 2017
2017
Сучасні українські студії поетики онімів у контексті комічних жанрів та сміхової культури
СЄ Дворянчикова
Світогляд, 2017
2017
Впровадження принципів академічної доброчесності: засоби філології задля розвитку компетентності критичного мислення
СЄ Дворянчикова
Наукові пошуки: актуальні проблеми теорії і практики, 2017
2017
Сучасні виміри викладання мовних дисциплін іноземним студентам-нефілологам у вишах України
СЄ Дворянчикова, ЕШ Салахатдінова
Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі, 2017
2017
Особистість викладача-філолога як чинник формування світогляду студентів-іноземців на заняттях з української та російської мов як іноземних
СЄ Дворянчикова
Philological education in modern university–project-based approach to the …, 2017
2017
Потенциал категории пола применительно к достижению комического эффекта в контекстах с поэтонимами
СЕ Дворянчикова
Чинники розвитку філологічних наук у XXI столітті, 2016
2016
До питання аналізу власних імен та засобів створення комічного в контекстах із поетонімним компонентом
СЄ Дворянчикова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика», 2016
2016
З історії вивчення мовних засобів комічного в контексті літературної ономастики (From the History of the Study of the Language Means of the Comic in the Context of Literary …
С Дворянчикова
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2016
2016
Филологическая ретроспектива представления комического в теории литературной ономастики
СЕ Дворянчикова
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство, 48-55, 2016
2016
Реализация метода проектов в обучении русскому языку как иностранному студентов неязыковых специальностей
СЕ Дворянчикова
Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний …, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20