Follow
Дворянчикова Світлана Євгенівна (Dvorianchykova Svitlana)
Дворянчикова Світлана Євгенівна (Dvorianchykova Svitlana)
Kyiv National University of Technologies and Design
Verified email at knutd.com.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Development of Intercultural Communicative Competence in the Process of Teaching English to Future Interpreters.
S Dvorianchykova, J Bondarchuk, O Syniavska, K Kugai
Arab World English Journal 13 (2), 50-60, 2022
132022
Effectiveness of Students' Distance Learning in English Business Communication: The Experience of Kyiv National University of Technologies and Design
S Dvorianchykova, J Bondarchuk, O Syniavska, M & Vyshnevska
Arab World English Journal (AWEJ), 239-250, 2021
92021
Навчання критичного мислення в українських вишах: освітні тренди та виклики впровадження
СЄ Дворянчикова, НЛ Юган
Scientific letters of academic society of Michal Baludansky, 2018
72018
Формування компетентності" критичне мислення" в українських студентів
НЛ Юган, СЄ Дворянчикова
Інноваційний університет і лідерство: проект і мікропроекти-ІІІ, 2019
52019
Романтичні засади онімного простору балади ЛІ Боровиковського" Маруся"
СЄ Дворянчикова
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 2020
32020
Потенціал гумористичних текстів для формування соціокультурної компетентності студентів-іноземців немовних вишів
СЄ Дворянчикова, ЕШ Салахатдінова
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2017
32017
Погляд на критичне мислення в українських ЗВО: досвід опитування наукової спільноти
НЛ Юган, СЄ Дворянчикова
Университетская наука–2018, 2018
22018
Поетика оніма в контексті комічних жанрів та сміхової культури
СЄ Дворянчикова
22014
Ukrainian as a foreign language: principles of the development of academic integrity and critical thinking among foreign students
S Dvorianchykova, J Bondarchuk
Teaching Languages at Higher Educational Establishments at the Present Stage …, 2023
12023
Онімний простір комедії режисера А. Лукіча" Мої думки тихі"(2019 р.)
СЄ Дворянчикова
Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки, 2020
12020
Засади організації контролю в умовах змішаного навчання українській мові як іноземній у ЗВО
СЄ Дворянчикова
Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації, 2020
12020
З міжнародного досвіду навчання критичного мислення в ЗВО та освітніх організаціях
СЄ Дворянчикова
Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та …, 2018
12018
Выделение моделей репрезентации комического в контекстах с поэтонимами с позиции лингвистической семантики
СЕ Дворянчикова
Мова і культура, 80-85, 2010
12010
Лінгвокраїнознавчі обрії онімів і поетонімів у навчанні української мови як іноземної
S Dvorianchykova, J Bondarchuk
Acta Universitatis Wratislaviensis Slavica Wratislaviensia, 2023
2023
Principles of the development of academic integrity and critical thinking among philology students
S Dvorianchykova, J Bondarchuk, O Syniavska, I Pshenychna, ...
Revista Eduweb 17 (4), 105-116, 2023
2023
Українська як іноземна: принципи розвитку академічної доброчесності та критичного мислення в іноземних студентів
СЄ Дворянчикова, ЮА Бондарчук
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі …, 2023
2023
Науково-освітній проєкт" Мозаїка української демократії: внутрішні та зовнішні контексти"
СЄ Дворянчикова, Е Нурієв
Національний спротив: проблеми, розв'язання, перспективи, 2023
2023
Навчальна дисципліна українська література від давнини до сучасності у світовому та культурному контексті у філологічній освіті
СЄ Дворянчикова
Діалог культур у Європейському освітньому просторі, 2023
2023
Проєкт" Ukrainian word for the word: let's talk with the world about Ukraine"
СЄ Дворянчикова
Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та …, 2023
2023
Ukrainian literature in the English-speaking environment
J Bondarchuk, S Dvorianchykova, M Vyshnevska, K Kugai, H Dovhopol
Amazonia Investiga 11 (54), 264-272, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20