Дворянчикова Світлана Євгенівна (Dvorianchykova Svitlana)
Дворянчикова Світлана Євгенівна (Dvorianchykova Svitlana)
Kyiv National University of Technologies and Design
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Поетика оніма в контексті комічних жанрів та сміхової культури
СЄ Дворянчикова
22014
З міжнародного досвіду навчання критичного мислення в ЗВО та освітніх організаціях
СЄ Дворянчикова
Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та …, 2018
12018
Потенціал гумористичних текстів для формування соціокультурної компетентності студентів-іноземців немовних вишів
СЄ Дворянчикова, ЕШ Салахатдінова
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2017
12017
Выделение моделей репрезентации комического в контекстах с поэтонимами с позиции лингвистической семантики
СЕ Дворянчикова
Мова і культура, 80-85, 2010
12010
Якість підготовки іноземних слухачів і студентів: виклики сучасності й розвиток ЗВО
СЄ Дворянчикова
Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та …, 2020
2020
Застосування інтерактивних методів у навчанні студентів-нефілологів англійської та російської мов як іноземних
СЄ Дворянчикова, НМ Гудкова
European Humanities Studies: State and Society, 2019
2019
Формування компетентності" критичне мислення" в українських студентів
НЛ Юган, СЄ Дворянчикова
Інноваційний університет і лідерство: проект і мікропроекти-ІІІ, 2019
2019
Воспроизведение ошибок и оговорок в контекстах с поэтонимами как предпосылка комического
СЕ Дворянчикова
Advanced trends of the modern development of philology in European countries, 2019
2019
Потенціал лінгвістичної гри для розвитку комунікативної компетенції студентів-іноземців
СЄ Дворянчикова
Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та …, 2019
2019
Навчання критичного мислення в українських вишах: освітні тренди та виклики впровадження
СЄ Дворянчикова, НЛ Юган
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, 2018
2018
Погляд на критичне мислення в українських ЗВО: досвід опитування наукової спільноти
НЛ Юган, СЄ Дворянчикова
2018
Лінгвістична семантика комічних контекстів: привід розвитку критичного мислення
СЄ Дворянчикова
Науковий потенціал та перспективи розвитку філологічних наук, 2017
2017
Інтерактивні методи у практиці навчання РЯІ та УЯІ студентів з Китаю
СЄ Дворянчикова
Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та …, 2017
2017
Амбівалентна семантика комічного в контекстах із поетонімами
СЄ Дворянчикова
Від смішного до великого: феномен комічного в літературі та культурі, 2017
2017
Сучасні українські студії поетики онімів у контексті комічних жанрів та сміхової культури
СЄ Дворянчикова
Світогляд, 2017
2017
Впровадження принципів академічної доброчесності: засоби філології задля розвитку компетентності критичного мислення
СЄ Дворянчикова
Наукові пошуки: актуальні проблеми теорії і практики, 2017
2017
Сучасні виміри викладання мовних дисциплін іноземним студентам-нефілологам у вишах України
СЄ Дворянчикова, ЕШ Салахатдінова
Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі, 2017
2017
Особистість викладача-філолога як чинник формування світогляду студентів-іноземців на заняттях з української та російської мов як іноземних
СЄ Дворянчикова
Philological education in modern university–project-based approach to the …, 2017
2017
Потенциал категории пола применительно к достижению комического эффекта в контекстах с поэтонимами
СЕ Дворянчикова
Чинники розвитку філологічних наук у XXI столітті, 2016
2016
До питання аналізу власних імен та засобів створення комічного в контекстах із поетонімним компонентом
СЄ Дворянчикова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика», 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20