Ольга Кавун
Ольга Кавун
Київський національний торговельно-економічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Диверсифікація діяльності підприємницьких мереж у торгівлі: сутність, форми, мотиви та ризики здійснення
ОО Кавун
Проблеми економіки, 243-248, 2014
162014
Підприємницькі мережі у роздрібній торгівлі України: сутність, класифікація і перспективи формування
ОО Кавун
Актуальні проблеми економіки 5 (107), 97-98, 2010
162010
Світова роздрібна торгівля продовольчими товарами: сучасні тенденції розвитку і прогнозовані зміни
ОО Кавун
Економіка та держава, 25-29, 2010
102010
Формування корпоративних торговельних мереж у роздрібній торгівлі України
ОО Кавун
Актуальні проблеми економіки, 51, 2005
102005
Організаційні засади формування підприємницьких об” єднань у конкурентному середовищі роздрібної торгівлі
ОО Кавун
Актуальні проблеми економіки 6, 101-106, 2011
52011
Підприємницькі мережі в торгівлі: монографiя
НО Голошубова, ОО Кавун, ВМ Торопков, ОП Бегларашвiлi, ...
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014
42014
Стратегія формування торговельних мереж у роздрібній торгівлі продовольчими товарами
ОО Кавун
Кавун Ольга Олександрівна, 2006
42006
Провідні торговельні мережі у контексті глобалізації роздрібної торгівлі світу
ОО Кавун
Бізнес Інформ, 66-72, 2013
32013
Методичні аспекти управління логістичними ризиками в ланцюгах поставок
ОО Кавун, КО Разумейко
Збірник наукових праць" Сучасні підходи до управління підприємством", 293-305, 2017
22017
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ
ОО Кавун
Економіка і держава, 34-36, 2012
22012
Власні торговельні марки: сучасний стан і перспективи застосування у торгівлі
ОО Кавун
Кавун ОО–Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/inek …, 2012
22012
Зарубежный опыт развития многоканальной розничной торговли в современных условиях
ОО Кавун
Інвестицiї: практика та досвiд, 66-72, 2014
12014
Ринки інтернет-торгівлі країн світу: структурні характеристики і тенденції розвитку
ОО Кавун
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
12014
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У ЛОГІСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ОО Кавун, К Разумейко
" СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ", 102, 2017
2017
Тезаурус сучасної торгівлі України
Н Ільченко, О Кавун
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 54-70, 2016
2016
Антикризовий менеджмент пасажирських перевезень на залізничному транспорті
ОО Кавун
Маркетинг і логістика в системі менеджменту на залізничному транспорті …, 2015
2015
Законодавче забезпечення здійснення державної регуляторної політики: ризики, загрози, обмеження та протиріччя
ОО Кавун
Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні [Електронний …, 2015
2015
Доставка товарiв як важлива складова якостi торговельного обслуговування покупцiв в iнтернет-магазинах
ОО Кавун
Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні …, 2015
2015
Тенденції i перспективи розвитку електронної комерції в Україні
ОО Кавун
Україна та ЄС: подолання технічних бар'єрів у торгівлі: Тези доповідей …, 2015
2015
Enabling Trade Index of Ukraine: realities and prospects
O Kavun
Ефективна економiка, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20