Михаил Тарасюк
Михаил Тарасюк
Киевский национальный торгово-экономический университет
Verified email at knteu.kiev.ua - Homepage
TitleCited byYear
Антикризове управління підприємством: підручник
ЛО Лігоненко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 824, 4, 2005
3622005
Контролінг в управлінні торговельними мережами: теорія, методологія, практика: монографія
МВ Тарасюк
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010
262010
Бюджетування в торговельних підприємствах та об’єднаннях
МВ Тарасюк
ступеня канд. екон. наук: 08.06. 01/МВ Тарасюк, 2006
162006
Структурні зрушення у розвитку торгівлі України на сучасному етапі
М Тарасюк
Товари і ринки, 17-29, 2010
102010
Інформація в контролінгу торговельних мереж
МВ Тарасюк
Вид-во СумДУ, 2010
92010
Антикризове управлiння пiдприємством: навч. посiб
ЛО Лiгоненко, МВ Тарасюк, ОО Хiленко
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 376, 2005
92005
Антикризове управлiння пiдприємством
ЛО Лiгоненко, МВ Тарасюк, ОО Хiленко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 824, 2005
92005
Місцеві податки і збори у контексті реформування оподаткування в Україні
М Тарасюк, І Руденко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 92-103, 2012
72012
Контролiнг в управлiннi торговельними мережами: теорiя, методологiя, практика: монографiя
МВ Тарасюк
72010
Контролінг в управлінні торговельними мережами
МВ Тарасюк, Н НОВИЗНА
МВ Тарасюк.–Київ, 2010.–40 с, 2010
72010
Інформаційне забезпечення контролінгу в управлінні торговельними мережами
МВ Тарасюк
Проблеми iнформатизацiї та управлiння 3 (27), 131-138, 2009
72009
Генезис концепції контролінгу та перспективи її розвитку
МВ Тарасюк
Інвестиції: практика та досвід, 18-23, 2008
72008
Роль та особливості функціонування фінансів домогосподарств у ринковій економіці
МВ Тарасюк
Інноваційна економіка, 11-16, 2013
62013
Методологічні засади проектування та відбору інформаційних систем контролінгу в управлінні торговельними мережами
МВ Тарасюк
Наука і економіка, 2010
62010
Дослідження ринку інформаційних систем для автоматизації контролінгу в управлінні торговельними мережами
МВ Тарасюк
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2009
62009
Теоретичні засади державного податкового менеджменту
МВ Тарасюк
Сталий розвиток економіки, 3-8, 2013
52013
Вимоги до формування бюджетної політики України у посткризовий період
МВ Тарасюк
Економіка, фінанси, право, 57-62, 2012
52012
Структуризація потенціалу підприємства
Р Квасницька, М Тарасюк
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 73–82 …, 2017
42017
Сучасний стан реалізації інноваційної політики України та її фінансове забезпечення
МВ Тарасюк, ОВ Малярчук
Економіка та держава, 19-24, 2017
42017
Методологічі засади формування бюджетної політики
МВ Тарасюк
Сталий розвиток економіки, 15, 2012
42012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20