Михаил Тарасюк
Михаил Тарасюк
Киевский национальный торгово-экономический университет
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Антикризове управління підприємством: підручник
ЛО Лігоненко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 824, 4, 2005
3262005
Антикризове управління підприємством: навч. посіб.
ЛО Лігоненко, МВ Тарасюк, ОО Хіленко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005
522005
Контролінг в управлінні торговельними мережами: теорія, методологія, практика: монографія
МВ Тарасюк
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010
292010
Бюджетування в торговельних підприємствах та об’єднаннях
МВ Тарасюк
ступеня канд. екон. наук: 08.06. 01/МВ Тарасюк, 2006
182006
Антикризове управлiння пiдприємством
ЛО Лiгоненко, МВ Тарасюк, ОО Хiленко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 824, 2005
182005
Структурні зрушення у розвитку торгівлі України на сучасному етапі
М Тарасюк
Товари і ринки, 17-29, 2010
102010
Місцеві податки і збори у контексті реформування оподаткування в Україні
М Тарасюк, І Руденко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 92-103, 2012
92012
Інформація в контролінгу торговельних мереж
МВ Тарасюк
Вид-во СумДУ, 2010
92010
Методологічні засади проектування та відбору інформаційних систем контролінгу в управлінні торговельними мережами
МВ Тарасюк
Наука й економіка, 2010
82010
Антикризисное управление предприятием: учеб. пособие
ЛА Лигоненко, МВ Тарасюк, ОА Хиленко
К.: КНТЕУ, 2005
82005
Контролiнг в управлiннi торговельними мережами: теорiя, методологiя, практика: монографiя
МВ Тарасюк
72010
Контролінг в управлінні торговельними мережами
МВ Тарасюк, Н НОВИЗНА
МВ Тарасюк.–Київ, 2010.–40 с, 2010
72010
Теоретичні засади державного податкового менеджменту
МВ Тарасюк
Сталий розвиток економіки, 3-8, 2013
62013
Роль та особливості функціонування фінансів домогосподарств у ринковій економіці
МВ Тарасюк
Інноваційна економіка, 11-16, 2013
62013
Дослідження ринку інформаційних систем для автоматизації контролінгу в управлінні торговельними мережами
МВ Тарасюк
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2009
62009
Інформаційне забезпечення контролінгу в управлінні торговельними мережами
МВ Тарасюк
Проблеми iнформатизацiї та управлiння 3 (27), 131-138, 2009
62009
Моніторинг зовнішнього середовища в контролінгу торговельної мережі
МВ Тарасюк
Інвестиції: практика та досвід, 27-31, 2009
52009
Обґрунтування організаційної структури торговельної мережі в умовах контролінгу
МВ Тарасюк
Экономический вестник Донбасса, 2009
52009
Генезис концепції контролінгу та перспективи її розвитку
МВ Тарасюк
Інвестиції: практика та досвід, 18-23, 2008
52008
Сучасний стан реалізації інноваційної політики України та її фінансове забезпечення
МВ Тарасюк, ОВ Малярчук
Економіка та держава, 19-24, 2017
42017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20