Михаил Тарасюк
Михаил Тарасюк
Киевский национальный торгово-экономический университет
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Антикризове управління підприємством: підручник
ЛО Лігоненко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 824, 4, 2005
3752005
Антикризове управління підприємством: навч. посіб.
ЛО Лігоненко, МВ Тарасюк, ОО Хіленко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005
612005
Контролінг в управлінні торговельними мережами: теорія, методологія, практика: монографія
МВ Тарасюк
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010
332010
Антикризове управлiння пiдприємством
ЛО Лiгоненко, МВ Тарасюк, ОО Хiленко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 824, 2005
262005
Бюджетування в торговельних підприємствах та об’єднаннях
МВ Тарасюк
ступеня канд. екон. наук: 08.06. 01/МВ Тарасюк, 2006
212006
Місцеві податки і збори у контексті реформування оподаткування в Україні
М Тарасюк, І Руденко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 92-103, 2012
142012
Інформація в контролінгу торговельних мереж
МВ Тарасюк
Вид-во СумДУ, 2010
102010
Структурні зрушення у розвитку торгівлі України на сучасному етапі
М Тарасюк
Товари і ринки, 17-29, 2010
102010
Сучасний стан реалізації інноваційної політики України та її фінансове забезпечення
МВ Тарасюк, ОВ Малярчук
Економіка та держава, 19-24, 2017
92017
Антикризисное управление предприятием: учеб. пособие
ЛА Лигоненко, МВ Тарасюк, ОА Хиленко
К.: КНТЕУ, 2005
92005
Бюджетне планування в Україні
М Тарасюк
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 19-31, 2018
82018
Структуризація потенціалу підприємства
Р Квасницька, М Тарасюк
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 73–82 …, 2017
82017
Методологічні засади проектування та відбору інформаційних систем контролінгу в управлінні торговельними мережами
МВ Тарасюк
Наука й економіка, 2010
82010
Контролiнг в управлiннi торговельними мережами: теорiя, методологiя, практика: монографiя
МВ Тарасюк
82010
Дослідження ринку інформаційних систем для автоматизації контролінгу в управлінні торговельними мережами
МВ Тарасюк
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2009
82009
Інформаційне забезпечення контролінгу в управлінні торговельними мережами
МВ Тарасюк
Проблеми iнформатизацiї та управлiння 3 (27), 131-138, 2009
82009
Роль та особливості функціонування фінансів домогосподарств у ринковій економіці
МВ Тарасюк
Інноваційна економіка, 11-16, 2013
72013
Контролінг в управлінні торговельними мережами
МВ Тарасюк, Н НОВИЗНА
МВ Тарасюк.–Київ, 2010.–40 с, 2010
72010
Теоретичні засади державного податкового менеджменту
МВ Тарасюк
Сталий розвиток економіки, 3-8, 2013
62013
Вимоги до формування бюджетної політики України у посткризовий період
МВ Тарасюк
Економіка, фінанси, право, 57-62, 2012
62012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20