Підписатись
Тетяна Партика
Тетяна Партика
Інші іменаTetiana Partyka
Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН
Підтверджена електронна адреса в isgkr.com.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Estimation of oxidizing ability of organic matter of forest and arable soil
T Partyka, Z Hamkalo
Zemdirbyste-Agriculture 97 (1), 33-40, 2010
252010
Питома електропровідність водних суспензій грунту як експрес-критерій грунтової діагностики
ЗГ Гамкало, ТЮ Бедернічек, ТВ Партика, ЮП Партем
Біологічні системи 4 (1), 16-19, 2012
92012
Електропровідність як еспресіндикатор йонної активності едафотопу лісових екосистем
ТЮ Бедернічек, СЛ Копій, ТВ Партика, ЗГ Гамкало
Біологічні системи 1 (1), 85-89, 2009
92009
Why WRB needs a mammalic qualifier: the case of seal colony soils
T Bedernichek, I Dykyy, T Partyka, N Zaimenko
Geoderma 371, 114369, 2020
82020
Індикатори екологічної якості органічної речовини грунтів Верхньодністерської алювіальної рівнини
ТВ Партика, ЗГ Гамкало
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
52013
Carbon dioxide emission and humus status of Albic Stagnic Luvisol under different fertilization regimes
YM Olifir, AJ Habryiel, TV Partyka, OS Havryshko
Biosystems Diversity 28 (3), 320-328, 2020
42020
Особливості кількісних змін водорозчинної органічної речовини в болотних едафотопах Верхньодністерського Передкарпаття внаслідок торф’яних пожеж
ТВ Партика, ЗГ Гамкало, ТЮ Бедернічек
Екосистеми, їх оптимізація та охорона, 257–263, 2012
42012
Лабільна органічна речовина ґрунту та її індикаторна роль
ТВ Партика
захищена 07.12. 16: затв. 28.02. 17/Партика Тетяна Володимирівна, 2016
2*2016
Емісія СО2 з поверхні мінеральних та органогенних ґрунтів Верхньодністерської алювіальної рівнини та її температурна чутливість
ТВ Партика, ЗГ Гамкало
Наукові записки Державного природознавчого музею, 213-222, 2016
22016
Екологічна якість ґрунту агроекосистем: теоретичні, методологічні і методичні аспекти
ЗГ Гамкало, ЛЗ Гриців, ЛР Курилко, ТЮ Бедернічек, ТВ Партика
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 41-50, 2015
22015
Кількісні зміни органопрофілю та йонної активності едафотопу внаслідок усунення субедифікатора
Т Бедернічек, Т Партика, З Гамкало
Науковий вісник НЛТУ України 19 (9), 28-36, 2009
22009
Динаміка окисно-відновного потенціалу ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту під пшеницею озимою
Ю Оліфір, О Гавришко, Т Партика
Вісник Львівського національного аграрного університету. Агрономія, 131-133, 2018
12018
Елементи технології створення пасовищ для оленя лісового в умовах вольєрного розведення
ЛМ Бугрин, ТВ Партика, ОМ Похалюк
Науковий вісник НЛТУ України 28 (2), 37-40, 2018
12018
Водоекстрагована органічна речовина за профілем мінеральних та органогенних ґрунтів Верхньодністерської алювіальної рівнини
ТВ Партика, ЗГ Гамкало
Наукові записки Державного природознавчого музею, 181-190, 2017
12017
Застосування методу багатоступеневого хемодеструкційного фракціонування для оцінки якісного складу органічної речовини ґрунтів
ТВ Партика, ЗГ Гамкало, ТЮ Бедернічек
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 78-86, 2015
12015
Едафічний мікроклімат та його вплив на дихання грунтів у мезогемеробних екосистемах басейну Верхнього Дністра
Т Партика, Т Бедернічек, З Гамкало
Вісник Львівського університету: сер.: Географічна, 106-112, 2014
12014
Фізичні властивості мінеральних грунтів Верхньодністерської рівнини: специфіка формування та їх екологічна роль
ТВ Партика
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім …, 2013
12013
Кількісні зміни ґрунтового пулу гідрогену в процесі знеліснення
ТЮ Бедернічек, ТВ Партика, ЗГ Гамкало
Питання біоіндикації та екології, 44-54, 2009
12009
Influence of prolonged agrogenic transformation on soil structure and physicochemical properties of Ukrainian Albic Stagnic Luvisols: a case study from western Ukraine
O Havryshko, Y Olifir, P Hnativ, A Habryiel, T Partyka, V Ivaniuk
Soil Science Annual 74 (4), 1-9, 2024
2024
THE INFLUENCE OF LONG-TERM ANTHROPOGENIC LOAD ON THE MIGRATION OF MOBILE ALUMINUM COMPOUNDS, PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF ALBIC STAGNIC LUVISOL.
Y OLIFIR, A НABRYEL, O HAVRYSHKO, T PARTYKA, H KONYK, ...
Scientific Papers. Series A. Agronomy 66 (2), 2023
2023
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20