Харченко Світлана Василівна
TitleCited byYear
Семантико-синтаксична та комунікативна структура речень спонукальної модальності
СВ Харченко
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2001
252001
Структура та стилістичні функції вставлених конструкцій у науковому і публіцистичному стилях української літературної мови
ІВ Житар
ступеня канд. філол. наук: 10.02. 01 «Українська мова»[Електронний ресурс …, 2011
72011
Синтаксичні норми української літературної мови ХХ ‒ початку ХХІ ст. : монографія
С Харченко
62017
Синтаксичні норми української літературної мови ХХ - початку ХХ ст.: становлення та кодифікація
С Харченко
62017
ПРОБЛЕМА ДIЄСЛIВНОГО ЗВ’ЯЗКОВОГО КОМПОНЕНТА БУТИ У СТРУКТУРI РЕЧЕННЯ З ПРЕДИКАТИВОМ НА НО, ТО
СВ ХАРЧЕНКО
Українська мова, С. 44–56, 2011
32011
Речення з предикативними формами на -но, -то з погляду синтаксичної норми: ретроспективний аналіз дискусійних питань
СВ Харченко
Мовознавчий вісник 8, 267–275, 2009
3*2009
Умови вживання називного та орудного предикативних у складеному іменному присудкові
СВ Харченко
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2016
22016
Синонімія простих ускладнених і складнопідрядних речень у сучасній українській мові
С Харченко
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2012
22012
Функційно-комунікативний аспект вивчення мовної норми
СВ ХАРЧЕНКО
Linguistic Bulletin, 2017
12017
Варіантність факультативних елементів семантико-синтаксичної структури речень
СВ Харченко
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2017
12017
Культура мови‒Ортологія‒Нормативістика
СВ Харченко
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2017
1*2017
СИНОНІМІЯ ПРОСТИХ РЕЧЕНЬ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
СВ ХАРЧЕНКО
Мовознавчий вісник, 157-162, 2016
12016
Предикативні конструкції бути+ Н. в/О. в. в українській літературній мові: теоретичний аспект
С Харченко
Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки, 102-107, 2016
12016
Ретроспектива сполучних засобів що, що+ pron, який, котрий у складнопідрядному реченні з підрядним присубстантивним: нормативний аспект
С Харченко
Українська мова, 59-76, 2015
12015
Актуальні питання синтаксичного внормування української літературної мови
СВ Харченко
Мовознавчий вісник, 222-228, 2014
12014
Питання синтаксичної норми на сторінках навчальних видань з української фахової мови початку ХХІ ст.
С Харченко
Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах, 157-168, 2012
12012
Односкладні номінативні речення в аспекті синтаксичної норми
СВ Харченко
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2012
12012
Питання синтаксичної норми на сторінках періодичних видань 20-х років ХХ ст.
СВ Харченко
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2011
12011
Сучасні підходи до трактування поняття потенціал підприємства
СВ Харченко
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2010
12010
ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ" СИНТАКСИЧНА НОРМА" В УКРАЇНСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ
СВ ХАРЧЕНКО
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20