Костянтин Мізін Kostiantyn Mizin
Костянтин Мізін Kostiantyn Mizin
ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
Підтверджена електронна адреса в phdpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Людина в дзеркалі компаративної фразеології: Монографія
КІ Мізін
Кременчук: ПП Щербатих ОВ 448, 2011
372011
Усталені порівняння англійської, німецької, української та російської мов крізь призму часового коду культури: зіставно-лінгвокультурологічний аспект
КІ Мізін, КІ Мізін
Лінгвістика, 13-20, 2013
342013
Компаративна фразеологія: монографія
КІ Мізін
Кременчук: ПП Щербатих ОВ 167, 2007
302007
Компаративні фразеологічні одиниці сучасної німецької мови: шляхи утворення та ідеографія
КІ Мізін
автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. філол. наук 10, 2004
282004
Німецько-український фразеологічний словник (усталені порівняння)
КІ Мізін
Вінниця: Нова книга 304, 2005
232005
Порівняння у фразеології
КІ Мізін
Вінниця: Нова Книга 240, 2009
222009
Психолінгвістичний експеримент чи соціолінгвістичний моніторинг? Епістемологічні пошуки аксіологічної фразеології
КІ Мізін
Мовознавство, 2008
192008
Нові напрями в українському мовознавстві: зіставна лінгвокультурологія
КІ Мізін
У: Мовознавство 6 (268), 38-52, 2012
132012
Перспектива вивчення антропоцентричності усталених порівнянь (на матеріалі компаративних фразеологій англійської, німецької, української та російської мов)
КІ Мізін
Лінгвістика: зб. наук. пр.–Луганськ, 16, 2009
122009
Comparo ergo sum, або актуальний лінгвофілософський погляд на природу порівняння
КІ Мізін
Мовознавство, 2010
82010
Системні маркери компаративної фразеології крізь призму зіставлення (на матеріалі англійської, німецької, української та російської мов)
КІ Мізін
КІ Мізін.–Мовознавство, 60-70, 2009
82009
Англо-український словник компаративної фразеології
КІ Мізін
Кременчук: Щербатих ОВ, 2010
72010
Metaphorical modelling of cognitive structure of the concept STINGINESS in British, German, Ukrainian and Russian linguocultures
K Mizin, O Petrov
Przegląd Wschodnioeuropejski. 8 (1), S. 219–226., 2017
62017
Морально-етичний параметр концепту «ЩЕДРІСТЬ» у британській, німецькій, українській і російській лінгвокультурах
ПОО Мізін К.І.
Мовознавство. – 2014. – № 5 (278). – С. 71–80, 2014
62014
Усталені порівняння крізь призму артефактного коду культури: зіставно-лінгвокультурологічний аналіз (на матеріалі англійської, німецької, української та російської мов)
КІ Мізін
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2011
62011
Принципи зіставлення фразеологічних систем
КІ Мізін
Проблеми зіставної семантики, 89-94, 2011
62011
Національна мовна свідомість крізь призму компаративно-асоціативних концептополів: психолінгвістичний експеримент
К Мізін
Наукові записки. Серія: Філологія. Збірник наук. праць.–Вінниця: Вінницьк …, 2009
62009
Методологічна валідність лінгвокультурології vs зіставної лінгвокультурології: аргументи та контраргументи
КІ Мізін
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2015
52015
Методологічні проблеми відтворення «чужокультурної» інформації в мовних знаках: симбіоз зіставної лінгвокультурології та перекладознавства
КІ Мізін
Актуальні проблеми філології та перекладознавства 3, С. 294–300., 2016
42016
Зіставно-лінгвокультурологічне вивчення усталених порівнянь крізь призму просторового коду культури (на матеріалі англійської, німецької, української та російської мов)
КІ Мізін
Językowy obraz świata słowian a kultura: materiały Międzynarodowej …, 2010
42010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20