Ольга Островська
Title
Cited by
Cited by
Year
Фінанси підприємств: підручник – Восьме вид., перероб. і доп.
БЛД Поддєрьогін А.М., Білик М.Д., АМ Поддєрьогін
К.: КНЕУ, 2013., 2013
698*2013
Фінансовий менеджмент
АМ Поддєрьогін, АН Поддерёгин, НД Бабяк, НД Бабяк, МД Білик, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
2972017
Оцінка фінансового стану підприємств в умовах стандартизації фінансової звітності
О Островська
Бухгалтерський облік і аудит, 28-35, 2003
212003
Оцінка фінансового стану підприємств та шляхи її удосконалення: автореферат
ОА Островська
КНЕУ, 2004
152004
Фінансовий стан та фінансова стійкість підприємства: теоретичні аспекти визначення їх суті
ОА Островська
Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб.–Вип 4 (11), 182-187, 2012
142012
Модель ідентифікації стійкості фінансового стану підприємства
ОА Островська
Экономика Крыма, 55-60, 2003
142003
Економічна безпека та місце інноваційних діагностичних продуктів у її забезпеченні
ОА Островська, ОБ Соколова
Наукові праці НДФІ, 110-120, 2011
102011
Методологія оцінки фінансового стану на основі аналізу фінансових звітів в умовах стандартизації бухгалтерського обліку
ОА Островська
Економіка: проблеми теорії та практики 67, 56-61, 2001
10*2001
Управління фінансовою санацією підприємств у схемах і таблицях : навч. посіб.
ООТОБС О.А.Островська
К.: КНЕУ, 2014
92014
Інноваційний ресурс контролінгу в антикризовому управлінні фінансами підприємств
ОА Островська, ОА Островская
Міністерство фінансів України, 2014
72014
Інновації у фінансовій сфері: монографія
ВМФ В. М. Опарін, Т. В. Паєнтко, ВМ Опаріна
К.: КНЕУ, 2013
7*2013
Антикризове фінансове управління в умовах економічної нестабільності
О Островська
Ринок цінних паперів України. Вісник Державної комісії з цінних паперів та …, 2009
72009
Концепція біхевіористичних фінансів у подоланні кризи реального сектору економіки України
ОА Островська, ОА Островская
ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2013
62013
Інноваційні інструменти антикризового управління фінансами комунальних підприємств
ОА Островська
ВНЗ «Національна академія управління», 2011
62011
Удосконалення інструментарію прогнозування банкрутства підприємств [Електронний ресурс]
ОА Островська
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Vkib/2010_1 …, 2010
62010
Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації: навч. посіб.- 2-ге вид, перероб. і доп.
СВОЗВЗП В.З.Потій, А.П.Куліш
К.: КНЕУ, 2013
5*2013
Оцiнка фiнансового стану пiдприємств та шляхи її удосконалення (на прикладi пiдприємств будiвельних матерiалiв)
ОА Островська
52004
Фінансовий стан підприємства та його оцінка
ОА Островська
Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Теорія і практика …, 0
5
Інновації у фінансовій діагностиці вітчизняних підприємств
ОА Островська
Фінанси України, 110-119, 2011
42011
Портфельне інвестування: Підручник
ОМЮСВУ О.Г.Шевченко, Т.В.Майорова, ...
К.: КНЕУ,, 2010
32010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20