Подписаться
Ольга Островська
Ольга Островська
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінанси підприємств: підручник – Восьме вид., перероб. і доп.
БЛД Поддєрьогін А.М., Білик М.Д., АМ Поддєрьогін
К.: КНЕУ, 2013., 2013
775*2013
Фінансовий менеджмент
АМ Поддєрьогін, АН Поддерёгин, НД Бабяк, НД Бабяк, МД Білик, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
3232017
Оцінка фінансового стану підприємств в умовах стандартизації фінансової звітності
О Островська
Бухгалтерський облік і аудит, 28-35, 2003
212003
Фінансовий стан та фінансова стійкість підприємств: теоретичні аспекти визначення їх суті
ОА Островська
Стратегія економічного розвитку України, 182-187, 2002
182002
Модель ідентифікації стійкості фінансового стану підприємства
ОА Островська
Экономика Крыма, 55-60, 2003
172003
Оцінка фінансового стану підприємств та шляхи її удосконалення: автореферат
ОА Островська
КНЕУ, 2004
162004
Інноваційний ресурс контролінгу в антикризовому управлінні фінансами підприємств
ОА Островська
Фінанси України, 100-113, 2014
112014
Економічна безпека та місце інноваційних діагностичних продуктів у її забезпеченні
ОА Островська, ОБ Соколова
Наукові праці НДФІ, 110-120, 2011
102011
Методологія оцінки фінансового стану на основі аналізу фінансових звітів в умовах стандартизації бухгалтерського обліку
ОА Островська
Економіка: проблеми теорії та практики 67, 56-61, 2001
10*2001
Управління фінансовою санацією підприємств у схемах і таблицях : навч. посіб.
ООТОБС О.А.Островська
К.: КНЕУ, 2014
9*2014
Інновації у фінансовій сфері: монографія
ВМФ В. М. Опарін, Т. В. Паєнтко, ВМ Опаріна
К.: КНЕУ, 2013
9*2013
Медіація як альтернативний спосіб урегулювання конфліктів та консалтингова послуга
ОА Островська, ОЛ Фінько
Глобальні та національні проблеми економіки, 34-38, 2018
82018
Антикризове фінансове управління в умовах економічної нестабільності
О Островська
Ринок цінних паперів України. Вісник Державної комісії з цінних паперів та …, 2009
82009
Концепція біхевіористичних фінансів у подоланні кризи реального сектору економіки України
ОА Островська
Науковий вісник Національного гірничого університету, 139-146, 2013
72013
Інновації у фінансовій діагностиці вітчизняних підприємств
ОА Островська
Фінанси України, 110-119, 2011
72011
Удосконалення інструментарію прогнозування банкрутства підприємств [Електронний ресурс]
ОА Островська
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Vkib/2010_1 …, 2010
72010
Інноваційні інструменти антикризового управління фінансами комунальних підприємств
ОА Островська
ВНЗ «Національна академія управління», 2011
62011
Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації: навч. посіб.- 2-ге вид, перероб. і доп.
СВОЗВЗП В.З.Потій, А.П.Куліш
К.: КНЕУ, 2013
5*2013
Оцiнка фiнансового стану пiдприємств та шляхи її удосконалення (на прикладi пiдприємств будiвельних матерiалiв)
ОА Островська
52004
Фінансовий стан підприємства та його оцінка
ОА Островська
Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Теорія і практика …, 0
5
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20