Ольга Островська
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінанси підприємств: підручник – Восьме вид., перероб. і доп.
БЛД Поддєрьогін А.М., Білик М.Д., АМ Поддєрьогін
К.: КНЕУ, 2013., 2013
697*2013
Фінансовий менеджмент
АМ Поддєрьогін, АН Поддерёгин, НД Бабяк, НД Бабяк, МД Білик, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
2752017
Оцінка фінансового стану підприємств в умовах стандартизації фінансової звітності
О Островська
Бухгалтерський облік і аудит, 28-35, 2003
232003
Фінансовий стан та фінансова стійкість підприємств: теоретичні аспекти визначення їх суті
ОА Островська
Стратегія економічного розвитку України, 182-187, 2002
162002
Оцінка фінансового стану підприємств та шляхи її удосконалення: автореферат
ОА Островська
КНЕУ, 2004
152004
Модель ідентифікації стійкості фінансового стану підприємства
ОА Островська
Экономика Крыма, 55-60, 2003
152003
Методологія оцінки фінансового стану на основі аналізу фінансових звітів в умовах стандартизації бухгалтерського обліку
ОА Островська
Економіка: проблеми теорії та практики 67, 56-61, 2001
9*2001
Інноваційний ресурс контролінгу в антикризовому управлінні фінансами підприємств
ОА Островська, ОА Островская
Міністерство фінансів України, 2014
82014
Економічна безпека та місце інноваційних діагностичних продуктів у її забезпеченні
ОА Островська, ОБ Соколова
Наукові праці НДФІ, 110-120, 2011
82011
Антикризове фінансове управління в умовах економічної нестабільності
О Островська
Ринок цінних паперів України. Вісник Державної комісії з цінних паперів та …, 2009
82009
Управління фінансовою санацією підприємств у схемах і таблицях : навч. посіб.
ООТОБС О.А.Островська
К.: КНЕУ, 2014
7*2014
Інновації у фінансовій сфері: монографія
ВМФ В. М. Опарін, Т. В. Паєнтко, ВМ Опаріна
К.: КНЕУ, 2013
6*2013
Концепція біхевіористичних фінансів у подоланні кризи реального сектору економіки України
ОА Островська, ОА Островская
ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2013
62013
Удосконалення інструментарію прогнозування банкрутства підприємств [Електронний ресурс]
ОА Островська
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Vkib/2010_1 …, 2010
62010
Інноваційні інструменти антикризового управління фінансами комунальних підприємств
ОА Островська
ВНЗ «Національна академія управління», 2011
52011
Оцiнка фiнансового стану пiдприємств та шляхи її удосконалення (на прикладi пiдприємств будiвельних матерiалiв)
ОА Островська
52004
Фінансовий стан підприємства та його оцінка
ОА Островська
Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Теорія і практика …, 0
4
Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації: навч. посіб.- 2-ге вид, перероб. і доп.
СВОЗВЗП В.З.Потій, А.П.Куліш
К.: КНЕУ, 2013
3*2013
Інновації у фінансовій діагностиці вітчизняних підприємств
ОА Островська
Фінанси України, 110-119, 2011
32011
Методичний інструментарій управління фінансовою безпекою суб’єктів підприємництва
ОА Островська, ОА Островская, О Соколова
ТОВ" Екаунтинг", 2015
22015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20