Александр Григорьевич Величко
Александр Григорьевич Величко
НМетАУ, ректор, профессор кафедры металлургии стали
Verified email at nmetau.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Анализ и разработка инвестиционных проектов
ВП Савчук, СИ Прилипко, ЕГ Величко
К.: Абсолют-в, Эльга 304, 1999
4581999
Іноземний досвід реформування податкової системи
О Величко, І Дмитренко
Економіст, 2009
222009
Якість освіти-проблеми й перспективи
ОГ Величко, СЙ Пинчук, СТ Пліскановський
Проблеми освіти: наук.-метод. зб.-К.: Наук.-метод. Центр вищої освіти, 2009
182009
Правова природа принципів рівності та рівноправності в цивільному процесі
О Величко
Юридичний журнал, 21, 2004
142004
Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні
ОГ Величко, СФ Голов
Д.: ТОВ Баланс-Клуб, 2000
102000
Реформування фізичної підготовки–об’єктивна потреба сьогодення
ОІ Величко
Наука і оборона 2, 53-57, 2006
92006
Сучасний менеджмент якості науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу
О Величко, В Іващенко, О Ясєв, О Рожков
Вища школа, 34-39, 2006
92006
Системно-концептуальні основи діяльності у військово-технічній сфері.–Кн. 1: Концептуальні основи та елементи національної безпеки
БО Демидов, ОФ Величко, ІВ Волощук
Концептуальні основи та елементи національної безпеки. Науково-навчальне…, 2004
92004
Дутьевые устройства кислородных конвертеров
ВИ Баптизманский, АГ Величко, АВ Шибко
Бюл. НТИ. Черная металлургия, 2-15, 1987
91987
Розвиток рейтингового оцінювання діяльності науковопедагогічних працівників
О Величко
Вища школа, 78-84, 2011
82011
Аналіз і розробка інвестиційних проектів
ВП Савчук, СІ Прилипко, ЕГ Величко
Навчальний посібник.-Київ: У, Ельга, 1999
81999
Медь в стали и проблемы ее удаления
Н Зигало, В Баптизманский, Ю Вяткин, АГ Величко, ЕХ Шахпазов, ...
Сталь, 18-22, 1991
81991
Investigation of the Physico-Chemical Processes in the Reaction Zone With O Injection of the Metal. Pt. 1
VI Baptizmanskii
Steel USSR 7 (6), 329-331, 1977
81977
Критичні технології як національний пріоритет у забезпеченні обороноздатності держави
ОФ Величко, ОІ Затинайко, ПП Скурський
Реалізація національної безпеки держави в контексті глобальних, 23, 2011
72011
Стратегічні питання забезпечення науково-технологічної безпеки України та шляхи їх вирішення
ВВ Зубарєв, ПП Скурський, ОФ Величко
Наука і оборона, 2009
72009
Соціальний захист населення у системі бюджетного забезпечення
ОД Величко
Україна: аспекти праці, 40-43, 1999
71999
Інноваційна діяльність у сферах техніки, технології, технічного регулювання і забезпечення якості
ОГ Величко
Дніпропетровськ: Свідлер АЛ, 2010
62010
Методичний підхід до формування середньострокових програм озброєння Збройних Сил України
ОФ Величко, ПП Скурський
Стратегічна панорама, 142-151, 2009
62009
О механизме износа периклазоуглеродистых огнеупоров в конвертере
ВИ Пищида, БМ Бойченко, МС Тарнавский
Металлургическая и горнорудная промышленность, 98-101, 2003
62003
Автоматизований контроль систем безпеки праці та життєзабезпечення
СВ Сукач, МА Кобилянський, ОЛ Величко, ОВ Мозговой
Проблеми охорони праці в Україні: зб. наук. праць.–К.: ДУ ННДІПБОП, 16-26, 2012
52012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20