Александр Григорьевич Величко
Александр Григорьевич Величко
НМетАУ, ректор, профессор кафедры металлургии стали
Verified email at nmetau.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Іноземний досвід реформування податкової системи
О Величко, І Дмитренко
Економіст, 1998
221998
Якість освіти-проблеми й перспективи
ОГ Величко, СЙ Пинчук, СТ Пліскановський
Проблеми освіти: наук.-метод. зб.-К.: Наук.-метод. Центр вищої освіти, 2009
192009
Правова природа принципів рівності та рівноправності в цивільному процесі
О Величко
Юридичний журнал, 21, 2004
152004
Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні
ОГ Величко, СФ Голов
Д.: ТОВ Баланс-Клуб, 2000
122000
Сучасний менеджмент якості науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу
О Величко, В Іващенко, О Ясєв, О Рожков
Вища школа, 34-39, 2006
102006
Реформування фізичної підготовки–об’єктивна потреба сьогодення
ОІ Величко
Наука і оборона 2, 53-57, 2006
92006
Системно-концептуальні основи діяльності у військово-технічній сфері.–Кн. 1: Концептуальні основи та елементи національної безпеки
БО Демидов, ОФ Величко, ІВ Волощук
Концептуальні основи та елементи національної безпеки. Науково-навчальне…, 2004
92004
Дутьевые устройства кислородных конвертеров
ВИ Баптизманский, АГ Величко, АВ Шибко
Бюл. НТИ. Черная металлургия, 2-15, 1987
91987
Аналіз й розробка інвестиційних проектів
ВП Савчук, СН Прилипко, ОГ Величко
Київ.: Абсолют-В, Эльга, 2000
82000
Yu. A. Ardelyan, and AG Velichko
VI Baptizmanskii, VB Okhoskii, KS Provirin, GA Shcherdrin
Steel USSR 7, 329-31, 1977
8*1977
Критичні технології як національний пріоритет у забезпеченні обороноздатності держави
ОФ Величко, ОІ Затинайко, ПП Скурський
Реалізація національної безпеки держави в контексті глобальних, 23, 2011
72011
Розвиток рейтингового оцінювання діяльності науковопедагогічних працівників
ОГ Величко
Вища школа, 78-84, 2011
72011
Стратегічні питання забезпечення науково-технологічної безпеки України та шляхи їх вирішення
ВВ Зубарєв, ПП Скурський, ОФ Величко
Наука і оборона, 2009
72009
Соціальний захист населення у системі бюджетного забезпечення
ОД Величко
Україна: аспекти праці, 40-43, 1999
71999
Методичний підхід до формування середньострокових програм озброєння Збройних Сил України
ОФ Величко, ПП Скурський
Стратегічна панорама, 142-151, 2009
62009
О механизме износа периклазоуглеродистых огнеупоров в конвертере
ВИ Пищида, БМ Бойченко, МС Тарнавский
Металлургическая и горнорудная промышленность, 98-101, 2003
62003
Інноваційна діяльність у сферах техніки, технології, технічного регулювання і забезпечення якості
ОГ Величко
Дніпропетровськ: Свідлер АЛ, 2010
52010
Контрольно-перевірочні комплекси у системі перевірки і оцінки рівня ФП військовослужбовців ЗС України
ОІ Величко
Слобожанський науково-спортивний вісник: зб. наук. пр, 12-13, 1998
51998
Тіньова економіка як загроза економічної безпеки держави та регіону
ОА Величко
Студентський вісник НУВГП, 113-116, 2015
32015
Концептуальні положення щодо створення автоматизованої системи управління протиповітряною обороною держави
БО Демідов, ОФ Величко, ЮФ Кучеренко
Наука і оборона, 51-56, 2014
32014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20