Подписаться
Андрій Олегович Пак / Андрей Пак/ Andrey Pak
Андрій Олегович Пак / Андрей Пак/ Andrey Pak
Державний біотехнологічний університет/State Biotechnological University
Подтвержден адрес электронной почты в домене btu.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
The development of an artificial energotechnological process with the induced heat and mass transfer
M Pogozhikh, A Pak
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 50-57, 2017
132017
Розробка процесу сушіння плодово-ягідної сировини змішаним теплопідводом зі штучним пороутворенням
АО Пак
АО Пак.–Харків: ХДУХТ, 2008.–153 с, 2008
122008
Вплив композиції кріопротекторної дії на кількість вимороженої вологи у м’ясних січених напівфабрикатів
АО Пак, МО Янчева, ЮВ Яковлева
Тематичний збірник наукових праць Донецк. нац. ун-т економіки і торговлі ім …, 2011
92011
Дослідження системної вологи крохмалю зернових культур методом ЕПР
МІ Погожих, АО Пак, АВ Пак, МВ Жеребкін
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 5 (6 (59)), 62-66, 2012
82012
Researches of system water of food raw materials by thermodynamic and molecular-kinetic methods
MI Pogozhykh, AO Pak, MA Chekanov, YO Ishtvan, IM Pavliuk
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 5 (11), 71, 2014
72014
Енергоефективні способи переробки харчової сировини: сушіння плодово-ягідної сировини. Навч. посібник
АО Пак, МІ Погожих
Харків: ХДУХТ, 2015
62015
ДОСЛіДЖЕННЯ СИСТЕМНОї ВОДИ ХАРЧОВОї СИРОВИНИ ТЕРМОДИНАМіЧНИМИ ТА МОЛЕКУЛЯРНОКіНЕТИЧНИМИ МЕТОДАМИ
МІ Погожих, АО Пак, МА Чеканов, ЄО Іштван, ІМ Павлюк
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 5 (11 (71)), 42-46, 2014
62014
Внутрішні чинники процесу гідротермічної обробки круп з використанням принципів ЗТП-сушіння
МІ Погожих, АО Пак, ТВ Міщенко, МВ Жеребкін
Восточно-европейский журнал передовых технологий 5 (3 (53)), 60-64, 2011
6*2011
Характеристики приладу для визначення вільної та зв’язаної вологи низькотемпературним калориметричним методом
МІ Погожих, ММ Цуркан, АО Пак
Обладнання та технології харчових виробництв: Темат. зб. наук. наук. пр …, 2005
62005
Improving the mechanical-mathematical model of grain mass separation in a fluidized bed
V Bredykhin, P Gurskyi, O Alfyorov, K Bredykhina, A Pak
European Journal of Enterprise Technologies 3 (1), 111, 2021
52021
Technical implementation of the equipment using the process of induced heat and mass transfer
M Pogozhikh, A Pak, A Pak, M Zherebkin
ScienceRise 6 (35), 29-33, 2017
52017
ФУНКЦіЯ РОЗПОДіЛЕННЯ ПОТУЖНОСТі ДИСИПАТИВНИХ СТРУКТУР ВСЕРЕДИНі ФЄ ПіД ЧАС ЗТП СУШіННЯ
МІ Погожих, АО Пак, МВ Жеребкін
Восточно-европейский журнал передовых технологий 2 (12 (56)), 63-67, 2012
52012
Внутрішні чинники процесу гідротермічної обробки круп з використанням принципів ЗТП-сушіння
МІ Погожих, АО Пак, ТВ Міщенко, МВ Жеребкін
Восточно-европейский журнал передовых технологий 5 (3 (53)), 60-64, 2011
52011
Методика дослідження стану вологи в капілярно-пористих колоїдних тілах методом ЕПР-спінових міток
МІ Погожих, ІС Ромоданов, АО Пак
Восточно-европейский журнал передовых технологий 2 (6 (50)), 22-24, 2011
52011
Study of microelement distribution uniformity in a bulk of dough enriched with dietary supplements
T Golovko, M Pogozhikh, A Pak, N Golovko, M Bakirov
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 42-48, 2018
42018
Study of regularities of distributing powdered dietetic additives in coarse dispersed foodstuffs
M Pogozhikh, T Golovko, A Pak, A Dyakov
42017
Гідротермічна обробка круп із використанням принципів сушіння змішаним теплопідводом. Монографія
МІ Погожих, АО Пак, АВ Пак, МВ Жеребкін
Харків: ХДУХТ, 2014
42014
Математична модель кінетики температури сировини під час ЗТП-сушіння
МІ Погожих, АО Пак, МА Чеканов, МВ Жеребкін
НТУ" ХПІ", 2011
42011
ДослідженнЯ станУ вологИ пастоподібниХ напіВфабрикатіВ В процесІ заморожування, розморожування, зберіганнЯ
АО Пак, АВ Євтушенко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 3 (10 (45)), 54-56, 2010
42010
Исследование гигроскопических свойств среды для культивирования бактерий методом Фурье-анализа ЭПР-спектров
НИ Погожих, АО Пак, ЯВ Толстова
Тезисы докладов VII-й международной научно-технической конференции, 21-22, 2009
42009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20